Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018

9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

De ombuigingen uit het coalitieprogramma 2014-2018 zijn in de begroting 2015-2018 vertaald in taakstellingen. Tot en met 206 zijn de geplande taakstellingen volledig gerealiseerd. Hierover hebben we gerapporteerd in de bestuursrapportages.

Bij de kadernota 2016 is besloten om vanaf 2017 anders om te gaan met de taakstellingen op personeel en accommodaties. De taakstellingen blijven nog wel bestaan, maar de opbrengst ervan zetten we in om te investeren in kwaliteit van personeel en maatschappelijk vastgoed.

03-02-2017

De ombuigingen uit het coalitieprogramma 2014-2018 zijn in de begroting 2015-2018 vertaald in taakstellingen. Tot en met 206 zijn de geplande taakstellingen volledig gerealiseerd. Hierover hebben we gerapporteerd in de bestuursrapportages.

Bij de kadernota 2016 is besloten om vanaf 2017 anders om te gaan met de taakstellingen op personeel en accommodaties. De taakstellingen blijven nog wel bestaan, maar de opbrengst ervan zetten we in om te investeren in kwaliteit van personeel en maatschappelijk vastgoed.