Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

9.007 Werken met het ondernemingsdossier

9.007 Werken met het ondernemingsdossier
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

De vertegenwoordigers van de branches Recron en KHN gaan zelf hun ondernemers begeleiden bij het aanmaken en gebruiken van het Ondernemingsdossier. Het aantal formulieren dat de ondernemer kan gebruiken voor zijn dossier is aan het uitbreiden. Voor de zomer werd bekend dat het Ondernemingsdossier te zijner tijd opgaat in mijnoverheidvoorbedrijven (MOVB).  Wat dit betekent voor dit project, is nog niet bekend. Vooralsnog gaan we op dezelfde voet verder. Momenteel staat het MOVB op een zeer laag pitje omdat er vanuit de centrale overheid geen impuls is.