Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Programma onderdelen

3. Economie

Doelstellingen

D.3.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. Een duurzame en evenwichtige economische groei houdt de kernen ook in sociaal verband vitaal. Social return on investment (SROI) is ook een aspect dat aandacht krijgt. 

 

G

Wij geven hier op verschillende manieren een actieve invulling aan.  Denk hierbij aan de verschillende subsidieregelingen, voor inwoners en ondernemers,  zoals het Leefbaarheidsfonds en de stimuleringscheques gezondheidstoerisme. Inzet van onze social media om aan deze doelstelling uitvoering te geven vindt ook regelmatig plaats.

D.3.02 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

Een duurzame vernieuwing van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit kan door samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, variatie, innovatie, verduurzaming en jaarrondtoerisme. Gemeente stelt kaders op en geeft hier samen met bedrijfsleven, inwoners of samenwerkingscoalities uitvoering aan. Gastheerschap en promotie zijn een onderdeel hierbij.  

G

Het budget Toeristische Impuls en het Duurzaamheidsplan zijn bij uitstek de instrumenten om een innovatieve en duurzame bijdrage te verlenen aan het Toeristisch product Veere.

Voorbeelden hiervan zijn de projecten in het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme, de pilot verbreding E-vervoer Veere e.d.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten 1.116 1.028 1.951 1.457 901 599
Baten 7.409 6.975 7.782 7.796 7.339 7.088

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 112 94 424 74 74 74
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 436 119 733 722 265 64
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 139 138 115 91 91 91
3.4 Economische promotie 429 677 679 571 472 371
Totaal Lasten 1.116 1.028 1.951 1.457 901 599
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 431 95 653 666 210 9
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 80 87 89 89 89 89
3.4 Economische promotie 6.898 6.793 7.041 7.041 7.041 6.991
Totaal Baten 7.409 6.975 7.782 7.796 7.339 7.088