Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Programma onderdelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten 1.859 1.799 1.631 1.554 1.355 1.250
Baten 30.985 32.035 30.411 30.715 30.511 30.520

Algemene dekkingsmiddelen op taakveldniveau

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten
0.5 Treasury 1.597 1.522 1.332 1.237 1.029 924
0.61 OZB Woningen 257 268 291 310 319 319
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 5 9 7 7 7 7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.859 1.799 1.631 1.554 1.355 1.250
Baten
0.5 Treasury 1.842 1.229 1.063 1.059 1.015 997
0.61 OZB Woningen 4.257 4.392 4.456 4.456 4.456 4.456
0.62 OZB niet-woningen 614 614 589 589 589 589
0.64 Belastingen overig 287 1.024 289 289 289 289
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 23.985 24.776 24.014 24.323 24.163 24.189
Totaal Baten 30.985 32.035 30.411 30.715 30.511 30.520