Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf bedrijfsvoering

Doelstellingen

D.9.01 Organisatie ontwikkeling

Onze organisatie is berekend op onze veranderende taken en ambities.

G

De eerste fase van het uitvoeringsprogramma Legal Audit is opgestart. In deze fase wordt de juridische functie door heel de organisatie heen opnieuw ingericht en ligt het accent op een (inhaalslag) juridische opleiding en training voor medewerkers met juridische aspecten in hun werkzaamheden.   
In het eerste kwartaal is er ook specifieke aandacht aan de organisatiecultuur besteed o.a. in de vorm van een organisatiebrede  "afsprakendag".   

D.9.02 Functioneel en representatief gemeentehuis

Ons gemeentehuis is zowel voor onze bezoekers als organisatie functioneel en representatief.

G

Voor 2017 staan de vernieuwing van de kantine (vervanging meer dan 17 jaar oude keuken- en buffet apparatuur en uitbreiden functionaliteit naar ook meer werk- en overlegruimte)   en de vervanging van de vergader/bezoekersstoelen in de F-zaal en A-vleugel ingepland. Opdrachten zijn uitgezet en uitvoering  is  uiterlijk in 3e kwartaal voorzien.

D.9.03 Ict soft- en hardware up to date

Onze ict soft- en hardware is up to date en wordt waar nodig doorontwikkeld.

G

In het eerste kwartaal hebben we o.a. software rond het bestuurlijke besluitvormingsproces, hr-management, meldingen openbare ruimte en digitale archivering doorontwikkeld.

Zo gaan we dat doen