Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking
Projectleider/budgethouder
Ridderbos Geert
Steinbusch Jo
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016

Op veel terreinen kennen we een netwerksamenwerking met andere gemeenten in de regio. M.b.t. Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel en op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Hoe dan ook, we realiseren de financiële taakstelling samenwerking en de per samenwerkingsverband gestelde resultaten.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten Belastingsamenwerking afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die met betrekking tot Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend. 

Zie ook de toelichting bij doelstelling D.0.01.

 

 

04-04-2018

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die met betrekking tot Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend. 

Zie ook de toelichting bij doelstelling D.0.01.

 

 


04-04-2018

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die met betrekking tot Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend. 

Zie ook de toelichting bij doelstelling D.0.01.

 

 


03-04-2018

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die met betrekking tot Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend.  Met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst Belastingen zijn we in afrondend overleg.  Ondertekening vindt begin 2018 plaats. De  financiële taakstelling voortkomend uit de samenwerkingsopdracht hebben we  gerealiseerd. Over de verdere resultaten van de samenwerking rapporteerden we de raad eerder aan de hand van het jaarverslag samenwerking belastingen en de periodieke rapportages sociaal domein. 

 

 


03-04-2018

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die met betrekking tot Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend.  met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst Belastingen zijn we in afrondend overleg.  Ondertekening vindt begin 2018 plaats. De  financiële taakstelling voortkomend uit de samenwerkingsopdracht hebben we  gerealiseerd. Over de verdere resultaten van de samenwerking rapporteerden we de raad eerder aan de hand van het jaarverslag samenwerking belastingen en de periodieke rapportages sociaal domein. 

 

 


08-02-2018

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die mbt Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend.  Mbt de dienstverleningsovereenkomst Belastingen zijn we in afrondend overleg.  Ondertekening vindt begin 2018 plaats. De  financiële taakstelling voorvloeiend uit de samenwerkingsopdracht hebben we  gerealiseerd. Over de verdere resultaten van de samenwerking rapporteerden we de raad eerder aan de hand van het jaarverslag samenwerking belastingen en de periodieke rapportages sociaal domein. 

 

 


08-02-2018

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierover heeft ook besluitvorming door de afzonderlijke colleges plaatsgevonden. Daarna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die mbt Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend.  Mbt de dienstverleningsovereenkomst Belastingen zijn we in afrondend overleg.  Ondertekening vindt in 2018 plaats. De  financiële taakstelling voorvloeiend uit de samenwerkingsopdracht is  gerealiseerd. Over de verdere resultaten van de samenwerking rapporteerden we de raad eerder aan de hand van het jaarverslag samenwerking belastingen en de periodieke rapportages sociaal domein. 

 

 


11-09-2017

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit is  uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017. Ondertekening van de overeenkomsten heeft door ontwikkelingen rond Porthos  tot op heden nog niet plaatsgevonden.


21-04-2017

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017. Ondertekening van de overeenkomsten heeft door een andere discussie over de overhead tot op heden nog niet plaatsgevonden.


13-04-2017

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017. Ondertekening van de overeenkomsten heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.


13-04-2017

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017. Ondertekening van de overeenkomsten heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.


13-04-2017

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017. Ondertekening van de overeenkomsten heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.


24-02-2017

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017.


06-09-2016

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  


01-09-2016

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  


01-09-2016

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft in de afzonderlijke inmiddels colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  


22-03-2016

Op dit moment geven we prioriteit aan het afronden van de discussie overheadskosten en het komen tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten rond de samenwerkingen Belastingen en Porthos.


22-03-2016

Op dit moment geven we prioriteit aan het afronden van de discussie overheadskosten en het komen tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten rond Belastingen en Porthos.


09-09-2015

O
Tijd

 

 

G
Geld