Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

0.002 Uitvoering geven Science in Residence

0.002 Uitvoering geven Science in Residence
Projectleider/budgethouder
Minderhoud Mark
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-01-2015

De gemeente Veere heeft sinds februari 2015 een samenwerking met de HZ University of Applied Science, genaamd Science in Residence. Het doel van deze samenwerking is:

  • Uitvoering geven aan levende onderzoeksvragen waar wij als organisatie niet altijd voldoende kennis en capaciteit beschikbaar voor hebben.
  • Uitvoering geven aan de veranderende rol van de overheid, meer maatschappij en andere overheid.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om Science in Residence uit te breiden met ander onderwijsinstellingen.
  • Per half jaar uitvoering geven aan minimaal 3 onderzoeksvragen.
  • De 12 routes die zijn geformuleerd in het duurzaamheidsbeleid worden ook de leidraad voor de verder invulling van Science in Residence.

 Toelichting

Sinds 2015 werken wij samen met de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking heet Science in Residence. Met Science in Residence is  in 2016 het duurzaamheidsplan gemaakt  dat  u  in  december 2016  vaststelde. De routes van het duurzaamheidsplan zijn   ook de routes die we gebruiken binnen de samenwerking als onderzoekroutes.

In oktober 2017 vond een evaluatie plaats met ons college  en de HZ University of Applied Sciences.

Aan de volgende projecten is in 2017 gezamenlijk gewerkt:

1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn

2. Biobased Economy

3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)

De projecten hebben  nog een doorloop in 2018.

 

G
Kwaliteit
09-02-2018

Sinds 2015 werken wij samen met de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking heet Science in Residence. Met Science in Residence is  in 2016 het duurzaamheidsplan gemaakt  dat  u  in  december 2016  vaststelde. De routes van het duurzaamheidsplan zijn   ook de routes die we gebruiken binnen de samenwerking als onderzoekroutes.

In oktober 2017 vond een evaluatie plaats met ons college  en de HZ University of Applied Sciences.

Aan de volgende projecten is in 2017 in gezamenlijkheid gewerkt:

1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn

2. Biobased Economy

3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)

De projecten hebben  nog een doorloop in 2018.

 


09-02-2018

Sinds 2015 werken wij samen met de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking heet Science in Residence. Met Science in Residence is  in 2016 het duurzaamheidsplan gemaakt  dat  u  in  december 2016  vaststelde. Het duurzaamheidsplan bestaat uit 12 routes en dit zijn ook de routes die we gebruiken binnen de samenwerking als onderzoekroutes.

In oktober 2017 vond een evaluatie plaats met ons college  en de HZ University of Applied Sciences.

Aan de volgende projecten is in 2017 in gezamenlijkheid gewerkt:

1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn

2. Biobased Economy

3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)

De projecten hebben  nog een doorloop in 2018.

 


05-02-2018

Sinds 2015 hebben wij een samenwerking met de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking heeft de naam gekregen Science in Residence. Deze samenwerking heeft er voor gezorgd dat in 2016 het duurzaamheidsplan is opgesteld dat door u op 15 december 2016 is vastgesteld. Het duurzaamheidsplan bestaat uit 12 routes en dit zijn ook de routes die we gebruiken binnen de samenwerking als onderzoekroutes.

Op 4 oktober 2017 hebben het dagelijks bestuur van de gemeente Veere en de HZ University of Applied Sciences bij elkaar gezeten voor de uitwisseling van gedane projecten en vooruit te kijken naar de toekomst.

Aan de volgende projecten is in 2017 in gezamenlijkheid gewerkt:

1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn

2. Biobased Economy

3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)

De projecten hebben ook nog een doorloop in 2018.

 


23-10-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15 december 2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die we ook gebruiken als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

De laatste onderzoeken zijn gericht op energietransitie, wat gebeurt er in de kernen en hoe kunnen we hier op sturen, wat kunnen we met opslag van energie en rioolthermie.


23-10-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15 december 2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die we ook gebruiken als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

De laatste onderzoeken zijn gericht op energietransitie, wat gebeurt er in de kernen en hoe kunnen we hier op sturen, wat kunnen we met opslag van energie en rioolthermie.


13-07-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15 december 2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die we ook gebruiken als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

De laatste onderzoeken zijn gericht op energietransitie, wat gebeurt er in de kernen en hoe kunnen we hier op sturen, wat kunnen we met opslag van energie en rioolthermie.


15-06-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15 december 2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die we ook gebruiken als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

De laatste onderzoeken zijn gericht op energietransitie, wat gebeurt er in de kernen en hoe kunnen we hier op sturen, wat kunnen we met opslag van energie en rioolthermie.


21-04-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15 december 2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die we ook gebruiken als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.


31-01-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15-12-2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die ook worden gebruikt als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

Om tot het duurzaamheidsplan is Petra de Braal door de gemeente Veere en de HZ ingehuurd. Zij heeft gezorgd voor de procesbegeleiding.


31-01-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15-12-2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die ook worden gebruikt als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

Om tot het duurzaamheidsplan is Petra de Braal door de gemeente Veere en de HZ ingehuurd. Zij heeft gezorgd voor de procesbegeleiding.


30-01-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15-12-2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die ook worden gebruikt als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

Om tot het duurzaamheidsplan is Petra de Braal door de gemeente Veere en de HZ ingehuurd. Zij heeft gezorgd voor de procesbegeleiding.


24-10-2016

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan. Daar zijn we begin 2016 mee gestart. In deze samenwerking wordt ook Petra de Braal als extern deskundige ingehuurd door de HZ en de gemeente Veere. De eerste stap die in dit traject wordt gezet is het houden van interviews met stakeholders. Uit deze interviews zijn de 12 routes opgesteld die ook de basis voor het verdere vervolg van Science in Residence.

Daarnaast lopen er ook nog losse projecten zoals de Minor Leiderschap, klantreizen en bigdata.


06-09-2016

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan. Daar zijn we begin 2016 mee gestart. In deze samenwerking wordt ook Petra de Braal als extern deskundige ingehuurd door de HZ en de gemeente Veere. De eerste stap die in dit traject wordt gezet is het houden van interviews met stakeholders. Uit deze interviews zijn de 12 routes opgesteld die ook de basis voor het verdere vervolg van Science in Residence.

Daarnaast lopen er ook nog losse projecten zoals de Minor Leiderschap, klantreizen en bigdata.


06-09-2016

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan. Daar zijn we begin 2016 mee gestart. In deze samenwerking wordt ook Petra de Braal als extern deskundige ingehuurd door de HZ en de gemeente Veere. De eerste stap die in dit traject wordt gezet is het houden van interviews met stakeholders. Uit deze interviews zijn de 12 routes opgesteld die ook de basis voor het verdere vervolg van Science in Residence.

Daarnaast lopen er ook nog losse projecten zoals de Minor Leiderschap, klantreizen en bigdata.


12-07-2016

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan. Daar zijn we begin 2016 mee gestart. In deze samenwerking wordt ook Petra de Braal als extern deskundige ingehuurd door de HZ en de gemeente Veere. De eerste stap die in dit traject wordt gezet is het houden van interviews met stakeholders. Uit deze interviews zijn de 12 routes opgesteld die ook de basis voor het verdere vervolg van Science in Residence.

Daarnaast lopen er ook nog losse projecten zoals de Minor Leiderschap, klantreizen en bigdata.


06-04-2016

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan. Daar zijn we begin 2016 mee gestart. In deze samenwerking wordt ook Petra de Braal als extern deskundige ingehuurd door de HZ en de gemeente Veere. De eerste stap die in dit traject wordt gezet is het houden van interviews met stakeholders.

Daarnaast lopen er ook nog losse projecten zoals de Minor Leiderschap, klantreizen en bigdata.


15-03-2016

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan. Daar zal in 2016 vol op worden ingezet en in deze samenwerking wordt ook Petra de Braal als extern deskundige ingehuurd door de HZ en de gemeente Veere. De eerste stap die in dit traject wordt gezet is het houden van interviews met stakeholders.

Daarnaast lopen er ook nog losse projecten zoals de Minor Leiderschap, klantreizen en bigdata.


21-01-2016

In het eerste half jaar zijn er 6 onderzoeken uitgevoerd. Het thema was energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad en eigen gebouwen en onderzoek naar zonneparken).

Vanaf starten we met het thema herstructureren van de kleinere bedrijventerreinen en gaat de opleiding communicatie de dikke rapporten uit het eerste half jaar ombouwen tot glossy's die digitaal en analoog beschikbaar komen en gaan een strategie bepalen om burgers in beweging te krijgen op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken van Zeeuwse haver.

Sinds juni 2016 is Mark Minderhoud aangesteld als makelaar in de samenwerking met de Hogeschool Zeeland. Daarnaast zijn er drie thema's benoemd, waar in de vorm van Living Labs een invulling aangegeven wordt. De thema's zijn: 1. Duurzame Gebeidsontwikkeling, 2. Burger- en Overheidsparticipatie en BigData, 3. Zorg, Welzijn, Toerisme en Onderwijs.

 

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan.


17-01-2016

In het eerste half jaar zijn er 6 onderzoeken uitgevoerd. Het thema was energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad en eigen gebouwen en onderzoek naar zonneparken).

Vanaf starten we met het thema herstructureren van de kleinere bedrijventerreinen en gaat de opleiding communicatie de dikke rapporten uit het eerste half jaar ombouwen tot glossy's die digitaal en analoog beschikbaar komen en gaan een strategie bepalen om burgers in beweging te krijgen op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken van Zeeuwse haver.

Sinds juni 2016 is Mark Minderhoud aangesteld als makelaar in de samenwerking met de Hogeschool Zeeland. Daarnaast zijn er drie thema's benoemd, waar in de vorm van Living Labs een invulling aangegeven wordt. De thema's zijn: 1. Duurzame Gebeidsontwikkeling, 2. Burger- en Overheidsparticipatie en BigData, 3. Zorg, Welzijn, Toerisme en Onderwijs.

 

Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan.


26-11-2015

In het eerste half jaar zijn er 6 onderzoeken uitgevoerd. Het thema was energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad en eigen gebouwen en onderzoek naar zonneparken).

Vanaf starten we met het thema herstructureren van de kleinere bedrijventerreinen en gaat de opleiding communicatie de dikke rapporten uit het eerste half jaar ombouwen tot glossy's die digitaal en analoog beschikbaar komen en gaan een strategie bepalen om burgers in beweging te krijgen op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken van Zeeuwse haver.

Sinds juni 2016 is Mark Minderhoud aangesteld als makelaar in de samenwerking met de Hogeschool Zeeland. Daarnaast zijn er drie thema's benoemd, waar in de vorm van Living Labs een invulling aangegeven wordt. De thema's zijn: 1. Duurzame Gebeidsontwikkeling, 2. Burger- en Overheidsparticipatie en BigData, 3. Zorg, Welzijn, Toerisme en Onderwijs.


14-09-2015

In het eerste half jaar zijn er 6 onderzoeken uitgevoerd. Het thema was energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad en eigen gebouwen en onderzoek naar zonneparken).

Vanaf starten we met het thema herstructureren van de kleinere bedrijventerreinen en gaat de opleiding communicatie de dikke rapporten uit het eerste half jaar ombouwen tot glossy's die digitaal en analoog beschikbaar komen en gaan een strategie bepalen om burgers in beweging te krijgen op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken van Zeeuwse haver.


14-09-2015

In het eerste half jaar zijn er 6 onderzoeken uitgevoerd. Het thema was energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad en eigen gebouwen en onderzoek naar zonneparken).

Vanaf starten we met het thema herstructureren van de kleinere bedrijventerreinen en gaat de opleiding communicatie de dikke rapporten uit het eerste half jaar ombouwen tot glossy's die digitaal en analoog beschikbaar komen en gaan een strategie bepalen om burgers in beweging te krijgen op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning.


07-09-2015

G
Tijd
G
Geld