Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

0.004 Implementeren e-depot

0.004 Implementeren e-depot
Projectleider/budgethouder
Feijter Co, de
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

We implementeren een e-depot t.b.v. een duurzame informatie opslag.Toelichting

G
Kwaliteit

In het vierde kwartaal van 2016 deed het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij hebben we een pilot uitgevoerd, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat, hebben we in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. We hebben de pilot  in  juli 2017 positief afgerond.  We presenteerden in september  de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO.

Als vervolg hierop hebben we het aansluittraject gestart. In overleg met het Zeeuws Archief stellen we het eerste kwartaal 2018 een aansluitplan voor de komende vier á vijf jaar op.

05-02-2018

In het vierde kwartaal van 2016 deed het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij is een pilot uitgevoerd, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat is in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. De pilot is in  juli 2017 positief afgerond.  We presenteerden in september  de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO.

Als vervolg hierop is het aansluittraject gestart. In overleg met het Zeeuws Archief stellen we het eerste kwartaal een aansluitplan voor de komende vier á vijf jaar op.


05-02-2018

In het vierde kwartaal van 2016 deed het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij is een pilot uitgevoerd, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat is in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. De pilot is in  juli 2017 positief afgerond.  We presenteerden in september  de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO.

Als vervolg hierop is het aansluittraject gestart. In overleg met het Zeeuws Archief stellen we het eerste kwartaal een aansluitplan voor de komende vier á vijf jaar op.


20-10-2017

In het vierde kwartaal van 2016 heeft het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak gedaan om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij is een pilot gestart, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat is in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. De pilot is in  juli 2017 positief afgerond.  We presenteerden in september  de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO.

Als vervolg hierop is het aansluittraject gestart. In overleg met het Zeeuws Archief wordt het vierde kwartaal een aansluitplan voor de komende vier á vijf jaar opgesteld.


20-10-2017

In het vierde kwartaal van 2016 heeft het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak gedaan om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij is een pilot gestart, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat is in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. De pilot is in  juli 2017 positief afgerond.  We presenteerden in september  de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO.

Als vervolg hierop is het aansluittraject gestart. In overleg met het Zeeuws Archief wordt het vierde kwartaal een aansluitplan voor de komende vier á vijf jaar opgesteld.


11-09-2017

In het vierde kwartaal van 2016 heeft het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak gedaan om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij is een pilot gestart, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat is in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. De pilot is in  juli 2017 positief afgerond.  We presenteren in september  de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO.


08-09-2017

In het vierde kwartaal van 2016 heeft het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak gedaan om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij is een pilot gestart, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat is in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. De pilot is in  juli 2017 positief afgerond.  We presenteren in het derde kwartaal 2017  de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO.


13-04-2017

In het vierde kwartaal van 2016 heeft het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak gedaan om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief en hiervoor een pilot te starten.  De pilot is inmiddels opgestart en richt zich op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat wordt in deze pilot opgeslagen in het e-depot. Oplevering resultaat pilot wordt verwacht  rond 1 juli 2017.  


17-01-2017

In het vierde kwartaal van 2016 heeft het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak gedaan om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief en hiervoor een pilot te starten. Het streven is om het projectplan voor 1 maart 2017 vast te stellen.


G
Tijd

De pilot e-depot is volgens planning verlopen. We hebben de eindrapportage het derde kwartaal aan de commissie MO gepresenteerd. Als vervolg op de pilot zijn we samen met het Zeeuws Archief het aansluittraject gestart. We stellen dit plan het tweede kwartaal 2018 vast en gaan dan over tot de uitvoering ervan.

G
Geld

De pilot e-depot is binnen het beschikbare budget opgeleverd. De financiële consequenties verwerken we in het aansluitplan.