Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

0.005 Uitvoeren kpi-audit (kritieke prestatie indicatoren) informatiebeheer

0.005 Uitvoeren kpi-audit (kritieke prestatie indicatoren) informatiebeheer
Projectleider/budgethouder
Feijter Co, de
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2017
Einddatum: 30-12-2017

We doorlopen minimaal eens in de twee jaar de kpi audit m.b.t. ons informatiebeheer en rapporteren daarover aan de raad.Toelichting

G
Kwaliteit

Het Zeeuws Archief neemt als toezichthouder het initiatief voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer. Dit onderzoek is het laatste kwartaal 2017  opgestart. Het Zeeuws Archief levert het onderzoeksrapport het eerste kwartaal 2018 op. We voorzien dit van een plan van aanpak en bieden dit ter kennisname aan de gemeenteraad aan. 

20-10-2017

Voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer wachten we het initiatief van het Zeeuws Archief als toezichthouder af. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit in het laatste kwartaal 2017  opgestart. In overleg met het Zeeuws Archief hebben we afgesproken om de tussenrapportage van het informatiebeheerplan 'Niet vinken, maar vonken" te gebruiken als input voor deze audit.


20-10-2017

Voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer wachten we het initiatief van het Zeeuws Archief als toezichthouder af. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit in het laatste kwartaal 2017  opgestart. In overleg met het Zeeuws Archief hebben we afgesproken om de tussenrapportage van het informatiebeheerplan 'Niet vinken, maar vonken" te gebruiken als input voor deze audit.


20-10-2017

Voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer wachten we het initiatief van het Zeeuws Archief als toezichthouder af. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit in het laatste kwartaal 2017  opgestart. In overleg met het Zeeuws Archief hebben we afgesproken om de tussenrapportage van het informatiebeheerplan 'Niet vinken, maar vonken" te gebruiken als input voor deze audit.


11-09-2017

Voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer wachten we het initiatief van het Zeeuws Archief als toezichthouder af. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit in het laatste kwartaal 2017  opgestart.


13-04-2017

Voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer wordt het initiatief van het Zeeuws Archief als toezichthouder afgewacht. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit in het laatste kwartaal 2017  opgestart.


13-04-2017

Voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer wordt het initiatief van het Zeeuws Archief als toezichthouder afgewacht. Waarschijnlijk wordt dit tweede helft 2017 opgestart.


17-01-2017

Voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer wordt het initiatief van het Zeeuws Archief als toezichthouder afgewacht. Waarschijnlijk wordt dit tweede kwartaal 2017 opgestart.


G
Tijd

Het Zeeuws Archief is het laatste kwartaal van 2017 gestart met de uitvoering van het onderzoek.

G
Geld