Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

0.006 Jaarplan informatiebeveiliging en privacy

0.006 Jaarplan informatiebeveiliging en privacy
Projectleider/budgethouder
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

We voeren het jaarplan informatiebeveiliging en privacy uit en rapporteren hierover aan de raad.Toelichting

Zie voor de stand van zaken de hiervoor onder de doelstelling D.0.03 gegeven toelichting.

G
Kwaliteit
04-04-2018

Zie voor de stand van zaken de hiervoor onder de doelstelling D.0.03 gegeven toelichting.


03-04-2018

Zie voor de stand van zaken de hiervoor onder de doelstelling gegeven toelichting.


03-04-2018

Zie voor de stand van zaken de hiervoor onder de doelstelling gegeven toelichting.


09-02-2018

De in het jaarplan informatiebeveiliging 2017 opgenomen activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG hebben we  volgens planning afgerond. Voorkomende incidenten hebben we steeds volgens het vastgestelde protocol afgewikkeld. Het in de organisatie in gang gezette bewustwordingstraject "Mind your steps" heeft de interne bewustwording rond privacy- en informatiebeveiliging verhoogd.  Dit vraagt permanente aandacht dus zetten we dit bewustwordingsbeleid in 2018 door. 
We hebben een inventarisatie uitgevoerd van de risicovolle gegevensuitwisselingen met samenwerkende gemeenten. Op basis hiervan hebben we een aantal acties afgerond zoals de uitwisseling van kadastrale kaart gegevens en van afvalverwerkingsgegevens via beveiligd netwerk. Ook het delen van agenda's tussen Porthos en Orionis hebben we op een veilige manier ingericht.
De gegevensuitwisseling binnen de belastingsamenwerking blijft een aandachtspunt. Hierover loopt wel overleg tussen de samenwerkende gemeenten maar dit heeft nog niet bij alle samenwerkende gemeenten tot de implementatie van een oplossing geleid.


08-02-2018

De in het jaarplan informatiebeveiliging 2017 opgenomen activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG hebben we  volgens planning afgerond. Voorkomende incidenten hebben we steeds volgens het vastgestelde protocol afgewikkeld. Het in de organisatie in gang gezette bewustwordingstraject "Mind your steps" heeft de interne bewustwording rond privacy- en informatiebeveiliging verhoogd.  Dit vraagt permanente aandacht dus zetten we dit bewustwordingsbeleid in 2018 door. 
We hebben een inventarisatie uitgevoerd van de risicovolle gegevensuitwisselingen met samenwerkende gemeenten. Op basis hiervan hebben we een aantal acties afgerond zoals: Uitwisseling van kadastrale kaart gegevens, afvalverwerkingsgegevens via beveiligd netwerk; Ook het delen van agenda's tussen Porthos en Orionis hebben we op een veilige manier ingericht.
De gegevensuitwisseling binnen de belastingsamenwerking blijft een aandachtspunt. Hierover loopt wel overleg tussen de samenwerkende gemeenten maar dit heeft nog niet bij alle samenwerkende gemeenten tot de implementatie van een oplossing geleid.


11-09-2017

De activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG lopen volgens planning en zijn vastgelegd in het vastgestelde jaarplan informatiebeveiliging. Voorkomende incidenten zijn steeds volgens het daarvoor bestemde protocol afgewikkeld.  Het in de organisatie in gang gezette bewustwordingstraject "Mind your steps" verhoogt de interne bewustwording rond privacy- en informatiebeveiliging.  Dit vraagt permanente aandacht zeker ook binnen de taakvelden van de samenwerking   waarin gegevensoverdracht in de keten nog teveel via bijvoorbeeld email plaat vindt en dus niet via de koninklijke weg van  een digitale gegevensmakelaar. Hierover loopt wel overleg tussen de samenwerkende gemeenten maar dit heeft nog niet bij alle samenwerkende gemeenten tot de implementatie van een oplossing geleid.


13-04-2017

De activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG lopen volgens planning en zijn vastgelegd in het vastgestelde jaarplan informatiebeveiliging. Voorkomende incidenten zijn steeds volgens het daarvoor bestemde protocol afgewikkeld.  Het in de organisatie in gang gezette bewustwordingstraject "Mind your steps" verhoogt de interne bewustwording rond privacy- en informatiebeveiliging.  Dit vraagt permanente aandacht zeker ook binnen de taakvelden van de samenwerking   waarin gegevensoverdracht in de keten nog teveel via bijvoorbeeld email plaat vindt en dus niet via de koninklijke weg van  een digitale gegevensmakelaar. Hierover loopt wel overleg tussen de samenwerkende gemeenten maar dit heeft nog niet bij alle samenwerkende gemeenten tot de implementatie van een oplossing geleid.


13-04-2017

G
Tijd
G
Geld