Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

0.009 Verbinding leggen

0.009 Verbinding leggen
Projectleider/budgethouder
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

Met het voeren van maatschappelijke dialogen proberen we de samenleving pro-actief te betrekken bij het opstellen van nieuwe beleidsplannen. Ook ondersteunen we de kernen  bij het zelf opstellen van dorpsplannen en dorpsvisies die we als input gebruiken voor verschillende beleidsvelden.Toelichting

Zie voor de toelichting doelstelling D.0.04.

G
Kwaliteit
08-02-2018

Het communicatieplan is verleden tijd: flexibiliteit is nodig. Daarom hebben wij een strategisch communicatieframe ingezet bij de projectgroepen  Maatschappelijk vastgoed in Biggekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Aagtekerke en Westkapelle. Ook bij het Uitvoeringsprogramma Sport 2017; Brede verkenning Buitensport; MTB route, Duurzaamheid en Onkruidbeheer en Kijk op Cultuur, werken we ermee. Op A3 formaat leggen we de strategische keuzes in een oogopslag helder uit. We  maken het  frame  en houden het bij samen met de projectleiders/beleidsambtenaren.. In dit stadium is het zowel intern als extern een goed hulpmiddel bij o.a. het managen van verwachtingen.


08-02-2018

Het communicatieplan is verleden tijd: flexibiliteit is nodig. Daarom is het strategisch communicatieframe ingezet bij de projectgroepen Kijk op Cultuur,  Cultureel Erfgoed; Maatschappelijk vastgoed in Biggekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle. Ook bij het Uitvoeringsprogramma Sport 2017; Brede verkenning Buitensport; MTB route en Duurzaamheid werken we ermee. Op A3 formaat leggen we de strategische keuzes in een oogopslag helder uit. Het frame wordt samen met de projectleiders/beleidsambtenaren gemaakt en bijgehouden.  In dit stadium blijkt het zowel intern als extern een goed hulpmiddel te zijn bij o.a. het managen van verwachtingen.

 

 


12-09-2017

Het communicatieplan is verleden tijd: flexibiliteit is nodig. Daarom is het strategisch communicatieframe ingezet bij de projectgroepen Kijk op Cultuur,  Cultureel Erfgoed; Maatschappelijk vastgoed in Biggekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle. Ook bij het Uitvoeringsprogramma Sport 2017; Brede verkenning Buitensport; MTB route en Duurzaamheid werken we ermee. Op A3 formaat leggen we de strategische keuzes in een oogopslag helder uit. Het frame wordt samen met de projectleiders/beleidsambtenaren gemaakt en bijgehouden. Geen enkel project is al afgerond. In dit stadium blijkt het zowel intern als extern een goed hulpmiddel te zijn bij o.a. het managen van verwachtingen.


02-06-2017

Het communicatieplan is verleden tijd: flexibiliteit is nodig. Daarom is het strategisch communicatieframe ingezet bij de projectgroepen Cultureel Erfgoed; Maatschappelijk vastgoed in Biggekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle. Ook bij het Uitvoeringsprogramma Sport 2017; Brede verkenning Buitensport; MTB route en Duurzaamheid werken we ermee. Op A3 formaat leggen we de strategische keuzes in een oogopslag helder uit. Het frame wordt samen met de projectleiders/beleidsambtenaren gemaakt en bijgehouden. Geen enkel project is al afgerond. In dit stadium blijkt het zowel intern als extern een goed hulpmiddel te zijn bij o.a. het managen van verwachtingen.


G
Tijd
G
Geld