Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Projectleider/budgethouder
Viergever Jeroen
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

De dertien gemeenten vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in een meldkamer. Hier is een gemeenschappelijke regeling voor gesloten. Doelstelling en taken zijn verwoord in  deze GR. We sturen op de VRZ om de taken uit te voeren waar ze voor staan, binnen het gestelde budget. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan u voor.  Toelichting

Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met  een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief is het plan van aanpak Emergo opgesteld. Dit plan beschrijft een aantal verbetervoorstellen en is in de raad van juli behandeld.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door uw raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld.  Onze bijdrage is met € 188.000 verhoogd,  onder meer voor de verbeterslag uit het project Emergo. De jaarrekening 2016 is  door het Algemeen Bestuur vastgesteld en liet een positief resultaat zien van € 317.000.

G
Kwaliteit
09-02-2018

Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met  een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief is het plan van aanpak Emergo opgesteld. Dit plan beschrijft een aantal verbetervoorstellen en is in de raad van juli behandeld.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door de raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld.  Onze bijdrage is met € 188.000 verhoogd,  onder meer voor de verbeterslag uit het project Emergo. De jaarrekening 2016 is  door het Algemeen Bestuur vastgesteld en liet een positief resultaat zien van € 317.000.


09-02-2018

Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met  een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief is het plan van aanpak Emergo opgesteld. Dit plan beschrijft een aantal verbetervoorstellen en is in de raad van juli behandeld.

Op 20 april vond er een bestuurlijke oefening (GRIP 3) plaats in Veere. Een aantal medewerkers zijn verder betrokken geweest en ingezet bij de grote brand (eveneens GRIP 3) in Kapelle. Eind 2017 werd een nieuw regionaal crisisplan vastgesteld.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door de raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld.  Onze bijdrage is met € 188.000 verhoogd,  onder meer voor de verbeterslag uit het project Emergo. De jaarrekening 2016 is  door het Algemeen Bestuur vastgesteld en liet een positief resultaat zien van € 317.000.


21-07-2017

Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met daarin een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief ligt er nu in concept een plan van aanpak Emergo. Dit plan wordt in de raad van juli besproken.

Op 20 april vond er een bestuurlijke oefening (GRIP 3) plaats in Veere. Een aantal medewerkers zijn verder betrokken geweest en ingezet bij de grote brand (eveneens GRIP 3) in Kapelle.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door de raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld. De jaarrekening 2016 van de VRZ laat nog op zich wachten. Er is nog geen accountantsverklaring afgegeven.


24-02-2017

Het ontwerp beleidsplan 2016-2019 van de VRZ  is vastgesteld in april 2016.   In juni is er onrust ontstaan binnen de VRZ over een onderzoek naar misstanden binnen de VRZ en het declaratiegedrag van de directeur. Dit heeft geleid tot het op non-actief stellen van de directeur. Er is een plaatsvervanger aangesteld. De begroting 2017 en jaarrekening 2015 zijn op dat moment niet vastgesteld. In december is de jaarrekening 2017 vastgesteld. gevolg daarvan is dat de VRZ onder preventief toezicht staat. In 2016 is gestart met een organisatie onderzoek. De resultaten daarvan zijn begin 2017 gepresenteerd. 


27-01-2017

Het ontwerp beleidsplan 2016-2019 van de VRZ  is vastgesteld in april 2016.   In juni is er onrust ontstaan binnen de VRZ over een onderzoek naar misstanden binnen de VRZ en het declaratiegedrag van de directeur. Dit heeft geleid tot het op non-actief stellen van de directeur. Er is een plaatsvervanger aangesteld. De begroting 2017 en jaarrekening 2015 zijn op dat moment niet vastgesteld. In december is de jaarrekening 2017 vastgesteld. gevolg daarvan is dat de VRZ onder preventief toezicht staat. In 2016 is gestart met een organisatie onderzoek. De resultaten daarvan worden begin 2017 gepresenteerd. 


23-08-2016

Het ontwerp beleidsplan 2016-2019 van de VRZ  is vastgesteld in april 2016.   In juni is er onrust ontstaan binnen de VRZ over een onderzoek naar misstanden binnen de VRZ en het declaratiegedrag vand e directeur. Dit heeft geleid tot het op non-actief stellen van de directeur. Er is een plaatsvervanger aangesteld. De begroting 2017 en jaarrekening 2015 zijn niet vastgesteld. In het najaar wordt een nieuwe begroting 2017 voorgelegd. De behandeling daarvan is voorzien in de raad van november. 


18-03-2016

Het ontwerp beleidsplan 2016-2019 van de VRZ is besproken en vastgesteld. Vaststelling door de VRZ is voorzien in april 2016.   Daarna volgt uitvoering. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van Maatwerk in Brandweerzorg en speelt het vraagstuk huisvesting VRZ en brandweerposten.


29-01-2016

Dit jaar heeft is ingestemd met Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. Het Algemeen Bestuur van de VRZ heeft in juli Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. vastgesteld. De jaarstukken zijn behandeld en vastgesteld.


23-11-2015

De raad heeft ingestemd met Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. Het Algemeen Bestuur van de VRZ heeft in juli Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. vastgesteld.


20-08-2015

De raad heeft ingestemd met Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. Het Algemeen Bestuur van de VRZ heeft in juli Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. vastgesteld.


21-05-2015

Het project Maatwerk in Brandweerzorg zal behandeld worden in de raad van 11 juni 2015. Na bespreking in het DB van de Veiligheidsregio zijn nog een aantal punten uitgewerkt met diverse gemeenten en brandweerposten. Besluitvorming is daarom niet in het 1e maar in het 2e kwartaal.

Maatwerk in Brandweerzorg 3.0 is aangeboden. In de commissie van 26 mei geeft de VRZ een toelichting. Behandeling in de raad is op 11 juni en het AB van de VRZ neemt op 9 juli een definitief besluit. Daarna volgt een uitvoeringsperiode van ongeveer 5 jaar.


18-05-2015

Het project Maatwerk in Brandweerzorg zal behandeld worden in de raad van 11 juni 2015. Na bespreking in het DB van de Veiligheidsregio zijn nog een aantal punten uitgewerkt met diverse gemeenten en brandweerposten. Besluitvorming is daarom niet in het 1e maar in het 2e kwartaal.

Maatwerk in Brandweerzorg 3.0 is aangeboden. In de commissie van 26 mei geeft de VRZ een toelichting. Behandeling in de raad is op 11 juni en het AB van de VRZ neemt op 9 juli een definitief besluit. Daarna volgt een uitvoeringsperiode van ongeveer 5 jaar.


18-03-2015

Het project Maatwerk in Brandweerzorg zal behandeld worden in de raad van 11 juni 2015. Na bespreking in het DB van de Veiligheidsregio zijn nog een aantal punten uitgewerkt met diverse gemeenten en brandweerposten. Besluitvorming is daarom niet in het 1e maar in het 2e kwartaal.


18-03-2015

03-09-2014

G
Tijd
G
Geld