Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

De APV Veere passen we aan als het nodig is.  

 Toelichting

G
Kwaliteit

De APV 2017 treedt per 1 januari 2017 in werking. Vervolgens is de APV 2018 opgesteld en in de raad van 14-12-2017 aangenomen.

08-03-2017

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering. De APV 2017 treedt per 1 januari 2017 in werking.


16-01-2017

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering. De APV 2017 is inmiddels in werking getreden.


12-10-2016

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering. De APV 2017 is inmiddels ingepland.


21-07-2016

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering. De APV 2017 is inmiddels ingepland.


20-04-2016

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering. De APV 2017 is nog niet ingepland; de voorbereiding start voor de zomer.


15-02-2016

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering. De APV 2017 is nog niet ingepland; de voorbereiding start voor de zomer.


19-01-2016

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering.


14-01-2016

APV 2016 is inmiddels in werking getreden


14-01-2016

APV 2016 is inmiddels in werking getreden


28-10-2015

APV voor 2016 komt in december 2015 in de gemeenteraad


25-08-2015

APV wijziging komt in december 2015 in de gemeenteraad


21-08-2015

APV wijziging komt in december 2015 in de gemeenteraad


22-05-2015

APV wijziging komt in december 2015 in de gemeenteraad.


22-05-2015

APV-wijziging komt in december 2015 in de gemeenteraad.


24-03-2015

APV-wijziging komt in december 2015 in de gemeenteraad.


05-09-2014

G
Tijd

De APV 2017 geldt van 1 januari 2017 tot de inwerkingtreding van de APV 2018.

G
Geld

niet aan de orde