Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)
Projectleider/budgethouder
Corbijn Matthijs
Geldof - de Vries Mirjam
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-08-2014

Onderdeel van het handhavingsbeleid is het jaarlijkse integrale handhavingsuitvoeringsprogramma. Hierin staat hoe we onze toezichtscapaciteit inzetten.Toelichting

G
Kwaliteit

We startten in 2017 met het opstellen van het IHUP 2018. 

13-03-2017

Het college heeft het IHUP 2017 op 20 december 2016 vastgesteld. Het IHUP is ter kennisname naar de gemeenteraad van februari 2017.

We zijn bezig met het opstellen van het IHUP 2018. 


09-02-2017

Het college heeft het IHUP 2017 op 20 december 2016 vastgesteld. We stuurden het  ter kennisname naar de gemeenteraad van februari 2017.

We zijn bezig met het opstellen van het IHUP 2018. 


14-11-2016

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We stuurden het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016. Op verzoek is het besproken in de Commissie RO van 15 februari 2016.

We zijn bezig met het opstellen van het IHUP 2017. 


14-10-2016

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We stuurden het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016. Op verzoek in het besproken in de Commissie RO van 15 februari 2016.

We zijn bezig met het opstellen van het IHUP 2017. 


05-07-2016

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We stuurden het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016. Op verzoek in het besproken in de Commissie RO van 15 februari 2016.

Met het opstellen van het IHUP 2017 starten we in het najaar van 2016. 


14-04-2016

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We stuurden het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016. Op verzoek in het besproken in de Commissie RO van 15 februari 2016.

Met het opstellen van het IHUP 2017 starten we in het najaar van 2016. 


08-03-2016

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We stuurden het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016. Op verzoek in het besproken in de Commissie RO van 15 februari 2016.

Met het opstellen van het IHUP 2017 starten we in het najaar van 2016. 


19-01-2016

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We sturen het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016.


14-01-2016

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We sturen het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016. In het najaar van 2016 starten we met het opstellen van het IHUP2017.


14-01-2016

Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We sturen het  ter kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016. In het najaar van 2016 starten we met het opstellen van het IHUP2017.


09-10-2015

We zijn bezig met het maken van het IHUP 2016. Het college stelt het vast voor 1 januari 2016 en stuurt het ter kennisname naar de gemeenteraad.


09-10-2015

We zijn bezig met het maken van het IHUP 2016. Het college stelt het vast voor 1 januari 2016 en stuurt het ter kennisname naar de gemeenteraad.


16-07-2015

We starten met het maken van het IHUP 2016 in het najaar van 2015. Het college stelt het vast voor 1 januari 2016.


13-04-2015

We starten met het maken van het IHUP 2016 in het najaar van 2015. Het college stelt het vast voor 1 januari 2016.


20-01-2015

We starten met het maken van het IHUP 2016 in het najaar van 2015. Het college stelt het vast voor 1 januari 2016.


20-01-2015

We starten met het maken van het IHUP 2016 in het najaar van 2015. Het college stelt het vast voor 1 januari 2016.


20-01-2015

We starten met het maken van het IHUP 2016 in het najaar van 2015. Het college stelt het vast voor 1 januari 2016.


01-09-2014

O
Tijd

Het opstellen van het IHUP 2018 is niet gerealiseerd in 2017, dit loopt door in 2018.

G
Geld