Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen
Projectleider/budgethouder
Graaf Jos, van de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018

In 2015, 2016 en 2017 geven we een impuls aan de aanpak overlast van kleine ergernissen.  Het college heeft hiervoor een plan van aanpak vastgesteld.Toelichting

G
Kwaliteit

Door de inhuur van extra zomerboa's hebben de eigen boa's meer aandacht kunnen besteden aan de kleine ergernissen.  De inhuurboa's deden voornamelijk het parkeertoezicht (Wet Mulder) en de eigen boa's hebben zich verdienstelijk gemaakt in hun kernen.  Ze hebben zich daarbij voornamelijk bezig gehouden met de kleine ergernis nummer 1 (honden- en paardenpoep) maar ook andere zaken die in hun kern afspeelden. Het op heterdaad betrappen van poepende honden en paarden is moeilijk maar er werd wel gecontroleerd of de mensen opruimmiddelen bij zich hadden. Ook werden er gesprekken aangegaan naar aanleiding van klachten.  Volgens de boa's is er een kentering te zien: minder klachten maar ook dat de mensen meer en meer reinigingsmiddelen bij zich hebben.  

 

18-09-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   Er is door de boa's een cursus gevolg mbt wijkgericht werken.  Op basis van hun ervaringen uit de cursus besteden de boa's veel meer gericht aandacht aan kleine ergernissen in hun kernen. 


08-09-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   Er is door de boa's een cursus gevolg mbt wijkgericht werken.  Op basis van hun ervaringen uit de cursus besteden de boa's veel meer gericht aandacht aan kleine ergernissen in hun kernen. 


19-07-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   Er is door de boa's een cursus gevolg mbt wijkgericht werken. Het wachten is op aanbevelingen van de cursusleider, maar de boa's doen wel veel meer dienst in hun kernen met speciale aandacht voor kleine ergernissen.


19-07-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   Er is door de boa's een cursus gevolg mbt wijkgericht werken. Het wachten is op aanbevelingen van de cursusleider, maar de boa's doen wel veel meer dienst in hun kernen met speciale aandacht voor kleine ergernissen.


19-07-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   Er is door de boa's een cursus gevolg mbt wijkgericht werken. Het wachten is op aanbevelingen van de cursusleider, maar de boa's doen wel veel meer dienst in hun kernen met speciale aandacht voor kleine ergernissen.


19-07-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   Er is door de boa's een cursus gevolg mbt wijkgericht werken. Het wachten is op aanbevelingen van de cursusleider, maar de boa's doen wel veel meer dienst in hun kernen met speciale aandacht voor kleine ergernissen.


20-06-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   Er is door de boa's een cursus gevolg mbt wijkgericht werken. Het wachten is op aanbevelingen van de cursusleider.


17-05-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   Er wordt door de boa's een cursus gevolg mbt wijkgericht werken.


18-04-2017

De boa's bespreken de uitkomsten van de evaluatie in de dorps- en stadsraden. Door de inhuur van extra zomerboa's kunnen de eigen boa's meer aandacht besteden aan de kleine ergernissen.   


13-04-2017

Door de toeristische drukte is er in de zomerperiode onvoldoende aandacht gegeven aan het project "kleine ergernissen". In het najaar van 2016 is daarom een inhaalslag gemaakt en zijn er daarom meer controles en gesprekken met inwoners en bezoekers geweest over hun gedrag. Zo nodig  is er  repressief opgetreden. Het project wordt n 2017 voortgezet.  


17-03-2017

De tussenevaluatie is nagenoeg klaar om te worden verzonden. Voor komend seizoen zijn 3 (parttime) boa's in dienst genomen die zich vooral gaan bezig houden met parkeertoezicht zodat de eigen boa's zich kunnen blijven richten op kleine ergernissen binnen de kernen.  


01-03-2017

Door de toeristische drukte is er in de zomerperiode onvoldoende aandacht gegeven aan het project "kleine ergernissen". In het najaar van 2016 zijn er daarom meer controles en gesprekken met belanghebbenden geweest.  Ook is er zo mogelijk repressief opgetreden.  Het project wordt in 2017 voortgezet en in januari vindt er een tussenevaluatie plaats.


16-02-2017

Door de toeristische drukte is er in de zomerperiode onvoldoende aandacht gegeven aan het project "kleiner ergernissen". In het najaar van 2016 zijn er daarom meer controles en gesprekken met belanghebbenden geweest.  Ook is er zo mogelijk repressief opgetreden.  In 2017 wordt het project voortgezet.  In januari 2017 volgt de evaluatie.


14-02-2017

In het najaar hebben er meer controles en gesprekken met belanghebbenden plaatsgevonden. Ook wordt er zo mogelijk repressief opgetreden. Wordt in 2017 voortgezet. In januari volgt de evaluatie. Van de zomer worden extra boa's ingehuurd voor mn parkeertoezicht, zodat onze eigen boa's zich kunnen  bezighouden met kleine ergernissen en meer werken in de kern.


13-01-2017

In het najaar hebben er meer controles en gesprekken met belanghebbenden plaatsgevonden. Ook wordt er zo mogelijk repressief opgetreden. Wordt in 2017 voortgezet. In januari volgt de evaluatie.


13-01-2017

In het najaar hebben er meer controles en gesprekken met belanghebbenden plaatsgevonden. Ook wordt er zo mogelijk repressief opgetreden. 


12-12-2016

Nu er meer tijd is  worden controles en de gesprekken met belanghebbenden behoorlijk geïntensiveerd. Ook wordt er zo mogelijk repressief opgetreden. 


14-11-2016

Nu er meer tijd is  worden controles en de gesprekken met belanghebbenden behoorlijk geïntensiveerd. Ook wordt er zo mogelijk repressief opgetreden,     

 


14-10-2016

De brief voor de maneges is gereed, waarna deze naar hen wordt toegebracht.  Er wordt ad hoc gecontroleerd door de boa's. Nu er meer tijd is  worden controles en de gesprekken met belanghebbenden behoorlijk geïntensiveerd.     

 


13-09-2016

De brief voor de maneges is gereed, waarna deze naar hen wordt toegebracht.  Er wordt ad hoc gecontroleerd door de boa's. Nu er meer tijd is  worden controles en de gesprekken met belanghebbenden behoorlijk geïntensiveerd.     

 


13-09-2016

De brief voor de maneges is gereed, waarna deze naar hen wordt toegebracht.  Er wordt ad hoc gecontroleerd door de boa's. Nu is er niet veel tijd maar na het hoogseizoen worden controles en de gesprekken behoorlijk geïntensiveerd.     

 


15-08-2016

De brief voor de maneges is bijna gereed, waarna deze naar hen wordt toegebracht/gezonden.  Er wordt ad hoc gecontroleerd door de boa's. Nu is er niet veel tijd maar na het hoogseizoen worden controles en de gesprekken behoorlijk geïntensiveerd.     

 


05-07-2016

Alle plannen van aanpak zijn inmiddels door het college  vastgesteld en de beschikbare uren zijn bekend. De boa's zijn naar de stads- en dorpsraden geweest en laten zich zien op de z.g.n. hotspots binnen hun kern, waar ook contacten worden gelegd met evt overtreders.  Binnenkort worden de maneges bezocht die gelijk een brief ontvangen over de problematiek van de paardenpoep, wat in bijna elke kern op 1 staat als kleine ergernis.  

 


13-05-2016

Alle plannen van aanpak zijn inmiddels door het college  vastgesteld en de beschikbare uren zijn bekend. De boa's zijn naar de stads- en dorpsraden geweest en laten zich zien op de z.g.n. hotspots binnen hun kern, waar ook contacten worden gelegd met evt overtreders.  Binnenkort worden de maneges bezocht die gelijk een brief ontvangen over de problematiek van de paardenpoep, wat in bijna elke kern op 1 staat als kleine ergernis.  

 


14-04-2016

Is een aanvang mee gemaakt. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan. Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten. De uitslag van de enquêtes is besproken met stads- en dorpsraden. Voor alle kernen is een plan van aanpak gemaakt en vastgesteld. De boa's gaan in hun kernen aan de slag en rapporteren de werkzaamheden.

 


07-04-2016

Is een aanvang mee gemaakt. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan. Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten. De uitslag van de enquêtes is besproken met stads- en dorpsraden. Voor 3 kernen is een plan van aanpak gemaakt en vastgesteld. Voor de overige kernen gebeurt dit binnenkort. De boa's gaan in hun kernen aan de slag en rapporteren de werkzaamheden.

 


08-03-2016

Is een aanvang mee gemaakt.  In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.  Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten. De uitslag van de enquêtes is besproken met stads- en dorpsraden. Voor 3 kernen is een plan van aanpak gemaakt en vastgesteld. Voor de overige kernen gebeurt dit binnenkort. De boa's gaan in hun kernen aan de slag en rapporteren hun werkzaamheden.

 


18-02-2016

Is een aanvang mee gemaakt.  In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.  Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten. Plan van aanpak is gemaakt en is besproken met de betrokkenen. De boa's gaan in hun kernen aan de slag en rapporteren hun werkzaamheden.

 


18-01-2016

Is een aanvang mee gemaakt.  In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.  Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten. Plan van aanpak is gemaakt en wordt vandaag besproken.

 


14-01-2016

Is een aanvang mee gemaakt.  In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.  Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten.

 


11-12-2015

Is een aanvang mee gemaakt.  In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.  Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten.

 


24-11-2015

In september hebben we een enquete uitgedaan aan alle inwoners over kleine ergernissen. We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.  Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door hondenpoep en te hard rijden in woonstraten.

 


12-11-2015

We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.  Ergernis over paardenpoep stond op 1.

 


15-10-2015

Om te onderzoeken welke kleine ergernissen per kern spelen is een enquete uitgezet.  We verwerken nu de resultaten. We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.

 


15-10-2015

Om te onderzoeken welke kleine ergernissen per kern spelen is een enquete uitgezet.  We verwerken nu de resultaten. We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.

 


15-10-2015

Om te onderzoeken welke kleine ergernissen per kern spelen is een enquete uitgezet.  We verwerken nu de resultaten. We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.

 


15-10-2015

Om te onderzoeken welke kleine ergernissen per kern spelen is een enquete uitgezet.  We verwerken nu de resultaten. We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.

 


09-10-2015

Voor toezicht kleine ergernissen zijn 2 extra boa's ingehuurd, die naast de andere boa's ad hoc toezien op kleine ergernissen.  In september 2015 hebben we een enquete onder inwoners uitgezet,  om te onderzoeken welke kleine ergernissen per kern spelen.  We verwerken nu de resultaten. We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.

 


09-10-2015

Voor toezicht kleine ergernissen zijn 2 extra boa's ingehuurd, die naast de andere boa's ad hoc toezien op kleine ergernissen.  Een enquete onder inwoners hebben we uitgezet,  om te onderzoeken welke kleine ergernissen per kern spelen.  We verwerken nu de resultaten. We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.

 


08-09-2015

Voor toezicht kleine ergernissen zijn 2 extra boa's ingehuurd, die naast de andere boa's ad hoc toezien op kleine ergernissen.  In het september  2015 zetten we een enquete onder inwoners uit,  om te onderzoeken welke kleine ergernissen per kern spelen.  We bespreken de uitkomsten en aanpak met stads- en dorpsraden. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine ergernissen per kern aan.

 


08-07-2015

Ivm toezicht kleine ergernissen zijn 2 extra boa's ingehuurd, die naast de andere boa's ad hoc gaan toezien op kleine ergernissen.  In het najaar gaan we een enquete onder de bevolking uit zetten.

 


12-06-2015

Ivm toezicht kleine ergernissen zijn 2 extra boa's ingehuurd, die naast de andere boa's ad hoc gaan toezien op kleine ergernissen.  In het najaar gaan we een enquete onder de bevolking uit zetten.

 


05-06-2015

Ivm toezicht kleine ergernissen zijn 2 extra boa's aangenomen, die naast de andere boa's ad hoc gaan toezien op kleine ergernissen.  

Het plan is in het najaar een enquete onder de bevolking uit te zetten.  

 


11-05-2015

Ivm toezicht kleine ergernissen zijn 2 extra boa's aangenomen, die naast de andere boa's ad hoc gaan toezien op kleine ergernissen.   Het plan is in het najaar een enquete onder de bevolking uit te zetten.  

 


16-04-2015

Ivm toezicht kleine ergernissen zijn 2 extra boa's aangenomen, die naast de andere boa's gaan toezien op kleine ergernissen.  


15-04-2015

Ivm toezicht kleine ergernisse zijn 2 extra boa's aangenomen, die naast de andere boa's gaan toezien op kleine ergernissen.  


13-03-2015

Het actieplan Kleine Ergernissen voor 2015 is opgenomen in het IHUP 2015. Dit is door B&W vastgesteld. 2 extra inhuurboa's zijn daarvoor aangenomen en hun opsporingsbevoegdheid is aangevraagd.


13-02-2015

Het actieplan Kleine Ergernissen voor 2015 is opgenomen in het IHUP 2015. Dit moet nog door B&W worden vastgesteld.


01-09-2014

Het actieplan kleine ergernissen voor 2015 is opgenomen in het IHUP 2015. Dit moet nog door B&W worden vastgesteld.


G
Tijd

Er waren 1386 uren gepland en de boa's hebben  1363 uren geschreven op het product kleine ergernissen.

G
Geld