Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken
Projectleider/budgethouder
Geldof - de Vries Mirjam
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 31-03-2017

De Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is op 14 april 2016 in werking getreden. Hierin staat dat elke gemeente en provincie een kwaliteitsniveau moet bepalen voor alle Wabo-taken. Het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd in een verordening. De wet geeft lokale overheden de mogelijkheid om bepaalde taken, onderbouwd met argumenten, onder het wettelijk minimale niveau uit te voeren. Zoals het er nu (november 2016) naar uitziet, kunnen alle Zeeuwse gemeenten zelf, door samenwerking of uitbesteding voldoen aan de Wet VTH. De Zeeuwse gemeenten en de provincie trekken gezamenlijk op om te komen tot één Zeeuws model. In het eerste kwartaal van 2017 vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de verordening VTH.Toelichting

G
Kwaliteit

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving . In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken. Daarnaast moet u als gemeenteraad een verordening vaststellen waarin het landelijke kwaliteitsniveau is vastgelegd of waarin staat  uitgelegd waarom we aan één of meerdere criteria niet (volledig) voldoen. Het voldoen aan sommige criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten samen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria kunnen we uitleggen waarom wij hieraan niet volledig voldoen. Als de Zeeuwse gemeenten in principe overeenstemming hebben over de voorgestelde verordening dan leggen wij u deze voor Veere voor.

06-02-2018

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving . In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken. Daarnaast moet u als gemeenteraad een verordening vaststellen waarin het landelijke kwaliteitsniveau is vastgelegd of waarin staat  uitgelegd waarom we aan één of meerdere criteria niet (volledig) voldoen. Het voldoen aan sommige criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten samen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria kunnen we uitleggen waarom wij hieraan niet volledig voldoen. Als de zeeuwse gemeenten in principe overeenstemming hebben over de voorgestelde verordening dan leggen wij u deze voor voor Veere.


01-06-2017

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom wij hieraan niet voldoen.
Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente vanaf 1 april 2017 een verordening VTH, waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.


08-03-2017

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom wij hieraan niet voldoen.

Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente vanaf 1 april 2017 een verordening VTH, waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.


16-01-2017

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom wij hieraan niet voldoen.

Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente vanaf 1 april 2017 een verordening VTH, waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.


14-10-2016

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom wij hieraan niet voldoen.

Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente per 2017 een verordening VTH, waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.


16-09-2016

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom wij hieraan niet voldoen.

Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente per 2017 een verordening VTH, waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.


05-07-2016

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling in 2015 is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld. Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen. De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college in 2014 vastgesteld verbeterplan genoemd. De uitvoering hiervan is stilgelegd in afwachting van de inhoud van de verordening die we gaan vaststellen.  We voldoen al wel voor een groot deel aan de (verwachte) eisen.


14-04-2016

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling in 2015 is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld. Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen. De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college in 2014 vastgesteld verbeterplan genoemd. De uitvoering hiervan is stilgelegd in afwachting van de inhoud van de verordening die we gaan vaststellen. 


07-04-2016

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling in 2015 is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld. Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen. De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college in 2014 vastgesteld verbeterplan genoemd. De uitvoering hiervan is stilgelegd in afwachting van de inhoud van de verordening die we gaan vaststellen. 


08-03-2016

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling in 2015 is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college in 2014 vastgesteld verbeterplan genoemd. De uitvoering hiervan is stilgelegd in afwachting van de inhoud van de verordening die we gaan vaststellen. 


19-01-2016

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling afgelopen zomer is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Vanwege wijzigingen in en uitstel van het wetsvoorstel VTH werden de uitgangspunten van het verbeterplan onzeker. We volgen de landelijke ontwikkelingen over het wetsvoorstel.


14-01-2016

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling afgelopen zomer is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Vanwege wijzigingen in en uitstel van het wetsvoorstel VTH werden de uitgangspunten van het verbeterplan onzeker. We volgen de landelijke ontwikkelingen over het wetsvoorstel.


13-11-2015

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling afgelopen zomer is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Vanwege wijzigingen in en uitstel van het wetsvoorstel VTH werden de uitgangspunten van het verbeterplan onzeker. We volgen de landelijke ontwikkelingen over het wetsvoorstel.


09-10-2015

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling afgelopen zomer is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Vanwege wijzigingen in en uitstel van het wetsvoorstel VTH werden de uitgangspunten van het verbeterplan onzeker. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten.


08-09-2015

De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden vastgesteld, bij de wetsbehandeling afgelopen zomer is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is nu de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Vanwege wijzigingen in en uitstel van het wetsvoorstel VTH werden de uitgangspunten van het verbeterplan onzeker. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten.


08-09-2015

De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Omdat de behandeling van het wetsvoorstel VTH is uitgesteld en de inhoud gewijzigd is werden de uitgangspunten van het verbeterplan onzeker. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten.


08-09-2015

De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Omdat de behandeling van het wetsvoorstel VTH is uitgesteld en de inhoud gewijzigd is werden de uitgangspunten van het verbeterplan onzeker. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten


08-09-2015

De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Omdat de behandeling van het wetsvoorstel VTH is uitgesteld en de inhoud gewijzigd is werden de uitgangspunten onzeker. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten


08-09-2015

De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Omdat de behandeling van het wetsvoorstel VTH is uitgesteld en de inhoud gewijzigd is. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten


08-09-2015

De VNG heeft een model verordening opgesteld.  Het is de bedoeling dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria als basis- vaststellen.  De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken.

Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college vastgesteld verbeterplan genoemd. We lopen achter op de originele planning van dit verbeterplan.  Omdat de behandeling van het wetsvoorstel VTH is uitgesteld en de inhoud gewijzigd is. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten


16-07-2015

Het verbeterplan is in uitvoering. De provincie houdt hier toezicht op. De status van de landelijke kwaliteitscriteria is op dit moment niet helder. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten.


13-04-2015

Het verbeterplan is in uitvoering. De provincie houdt hier toezicht op. De status van de landelijke kwaliteitscriteria is op dit moment niet helder. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten.


20-01-2015

Het verbeterplan is in uitvoering. De provincie houdt hier toezicht op. De status van de landelijke kwaliteitscriteria is op dit moment niet helder. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten.


20-01-2015

Het verbeterplan is in uitvoering. De provincie houdt hier toezicht op. De status van de landelijke kwaliteitscriteria is op dit moment niet helder. We bekijken of het wenselijk is dat we de uitvoering van het plan daarom (tijdelijk) stilzetten.


20-01-2015

01-09-2014

O
Tijd

Zeeuws breed stemmen we af op welke onderdelen van de conceptverordening een verbeterplan nodig is en op welke onderdelen we zonder meer voldoen of een uitleg kunnen geven.

G
Geld

Op dit moment (januari 2017) is nog geen inschatting te maken van het eventueel benodigde budget voor het verbeterplan.