Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande

2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande
Projectleider/budgethouder
Bosman Rens
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 29-06-2017

Om de uitstraling, kwaliteit, verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren is de herinrichting in uitvoering voor de Ooststraat, Nieuwstraat en Westkapelseweg. Bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden betrekken we bij de uitvoering.  

De herinrichting is gefaseerd uitgevoerd vanaf september 2016 en loopt tot Pasen 2017.Toelichting

G
Kwaliteit

Net voor Pasen 2017 is de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande afgerond. Het werk is in de afgesproken tijd en binnen het afgesproken budget uitgevoerd. Het laatste gedeelte bij de kruising met de Langedam voeren we uit na de afronding van de bouwwerkzaamheden op die plek.

08-09-2017

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het werk aanbesteed en in september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart.  De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en de werkzaamheden waren  voor Pasen 2017 gereed.


08-09-2017

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het werk aanbesteed en in september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart.  De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en de werkzaamheden waren  voor Pasen 2017 gereed.


24-04-2017

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het werk aanbesteed en in september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart.  De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en de werkzaamheden waren  voor Pasen 2017 gereed.


13-04-2017

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het bestek voor uitvoering aanbesteed.  In september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart.  De werkzaamheden zijn tot eind 2016 voorspoedig verlopen en de werkzaamheden zijn voor Pasen 2017 gereed.


20-02-2017

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het bestek voor uitvoering aanbesteed.  In september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart.  De werkzaamheden zijn tot eind 2016 voorspoedig verlopen en naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de Pasen 2017 gereed zijn.


15-02-2017

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het bestek voor uitvoering aanbesteed.  In september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart.  De werkzaamheden zijn tot eind 2016 voorspoedig verlopen en naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de Pasen 2017 gereed zijn.


16-01-2017

 In september 2016 is met de uitvoering gestart.  Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de Pasen 2017 gereed.


12-12-2016

 In september is met de uitvoering gestart.  Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de Pasen 2017 gereed.


13-09-2016

 In september is met de uitvoering gestart.  Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de Pasen 2017 gereed.


30-08-2016

 In september is met de uitvoering gestart.  Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de Paasvakantie 2017 gereed.


11-08-2016

Eind november 2015 is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Het bestek is opgesteld en de aanbesteding heeft in juni plaatsgevonden. In september zal met de uitvoering gestart worden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de Paasvakantie 2017 gereed.


11-08-2016

Eind november 2015 is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Het bestek is opgesteld en de aanbesteding heeft in juni plaatsgevonden. In september zal met de uitvoering gestart worden. naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de Paasvakantie 2017 gereed.


13-06-2016

Het voorlopig ontwerp is najaar 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Eind november is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Het bestek is inmiddels  opgesteld. Aanbesteding zal in juni plaatsvinden. na de zomerperiode kan met de uitvoering gestart worden.


13-06-2016

Het voorlopig ontwerp is najaar 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Eind november is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Het bestek is inmiddels  opgesteld. Aanbesteding zal in juni plaatsvinden. na de zomerperiode kan met de uitvoering gestart worden.


13-04-2016

Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Eind november is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Een bestek wordt in het 1e en 2e kwartaal van 2016 opgesteld. Aanbesteding zal in juni plaatsvinden.


07-04-2016

Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Eind november is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Een bestek wordt in het 1e en 2e kwartaal van 2016 opgesteld. Aanbesteding zal in juni plaatsvinden.


23-02-2016

Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd.  Eind november is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Een bestek wordt in het 1e en 2e kwartaal van 2016 opgesteld. Aanbesteding zal in juni plaatsvinden.


01-02-2016

Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd.  Eind november is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd.


13-01-2016

De BDU- subsidie is deels toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd.  Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd.  Eind november is een definitief plan gepresenteerd. Na overleg met het dorp is er voor gekozen de uitvoering na de zomer  2016 te starten.


26-11-2015

In 2014 is een inrichtingsplan gemaakt voor subsidieaanvraag. De BDU- subsidie is deels toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd.  Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd.  Eind november is een definitief plan gepresenteerd. Na overleg met het dorp is er voor gekozen de uitvoering na de zomer  2016 te starten.


09-11-2015

In 2014 is een inrichtingsplan gemaakt voor subsidieaanvraag. De BDU- subsidie is deels toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd.  Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd.  Eind november wordt het definitief plan gepresenteerd. Gefaseerde uitvoering kan waarschijnlijk vanaf februari 2016 plaatsvinden.


12-10-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor subsidieaanvraag. De BDU- subsidie is deels toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd.  Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd.  Eind november wordt het definitief plan gepresenteerd. Gefaseerde uitvoering kan waarschijnlijk vanaf februari 2016 plaatsvinden.


03-08-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie.  Inmiddels is bekend dat BDU subsidie deels is toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd.  Eind 2014 is een start gemaakt met het  plan van aanpak. Het voorlopig ontwerp wordt begin september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd.  


13-07-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie.  Inmiddels is bekend dat BDU subsidie deels is toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd.  Eind 2014 is een start gemaakt met het  plan van aanpak. Het voorlopig ontwerp zal begin september 2015 aan belanghebbenden worden gepresenteerd.  


12-06-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie.  Inmiddels is bekend dat BDU subsidie deels is toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd.  Eind 2014 is een start gemaakt met het  plan van aanpak. We zijn gestart met de voorbereidingen.  


11-05-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie.  Inmiddels is bekend dat BDU subsidie deels is toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegreconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden. Eind 2014 is een start gemaakt met het  plan van aanpak. In het 1e kwartaal van 2015  starten we het communicatietraject.


14-04-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie.  Inmiddels is bekend dat BDU subsidie deels is toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegreconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). Eind 2014 is een start gemaakt met het  plan van aanpak. In het 1e kwartaal van 2015  starten we het communicatietraject.


12-03-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Subsidie is voor 2014 niet toegekend. Inmiddels is bekend dat BDU subsidie deels is toegekend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegreconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). Eind 2014 is een start gemaakt met het  plan van aanpak. In het 1e kwartaal van 2015  starten we het communicatietraject.


13-02-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Subsidie is voor 2014 niet toegekend maar  de aanvraag voor 2015 is opnieuw ingediend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegreconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). Eind 2014 is een start gemaakt met het  plan van aanpak. In het 1e kwartaal van 2015  starten we het communicatietraject.


20-01-2015

In 2014 is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 niet toegekend maar inmiddels is de aanvraag voor 2015 opnieuw ingediend.  Door het niet toekennen van de subsidie in 2014 is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In het 4e kwartaal van 2014 is  een concept  plan van aanpak gemaakt. In het 1e kwartaal van 2015  starten we het communicatietraject.


12-01-2015

Er is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 afgewezen. In 2015 zijn er wellicht weer mogelijkheden. Hierdoor is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In het 4e kwartaal van 2014 is  een concept  plan van aanpak gemaakt. In het 1e kwartaal van 2015  starten we het communicatietraject.


15-12-2014

Er is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 afgewezen. In 2015 zijn er wellicht weer mogelijkheden. Hierdoor is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In het 4e kwartaal van 2014 maken we een plan van aanpak en starten we het communicatietraject.


10-11-2014

Er is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 afgewezen. In 2015 zijn er wellicht weer mogelijkheden. Hierdoor is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In het 4e kwartaal van 2014 maken we het plan van aanpak en starten we het communicatietraject.


06-10-2014

Er is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 afgewezen. In 2015 zijn er wellicht weer mogelijkheden. Hierdoor is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In het 4e kwartaal van 2014 maken we het plan van aanpak en starten we het communicatietraject


11-09-2014

Er is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 afgewezen. In 2015 zijn er wellicht weer mogelijkheden. Hierdoor is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In de 2e helft van 2014 maken we het plan van aanpak en starten we het communicatietraject


11-08-2014

Er is een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 afgewezen. In 2015 zijn er wellicht weer mogelijkheden. Hierdoor is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In de 2e helft van 2014 maken we het plan van aanpak en starten we het communicatietraject.


10-07-2014

Er is een inrichtingsplan op hoofdkijken gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 afgewezen. In 2015 hebben we een nieuwe kans. Hierdoor is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt kan worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In de 2e helft van 2014 maken we het plan van aanpak en starten we het communicatietraject.


13-06-2014

Er is een inrichtingsplan op hoofdkijken gemaakt voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is voor 2014 afgewezen in 2015 hebben we een nieuwe kans. Hierdoor is de voortgang vertraagd. In het meerjarenplan wegrconstructies is aangegeven hoe de reconstructie gedekt zou kunnen worden (ook als we geen subsidie ontvangen). In de 2e helft van 2014 maken we het plan van aanpak. en sterten we het communicatietraject.


10-06-2014

Zie de omschrijving


08-05-2014

Zie de omschrijving.


09-04-2014

Zie omschrijving.


13-03-2014

Zie omschrijving


12-02-2014

Zie omschrijving.


24-01-2014

Zie omschrijving


24-01-2014

Zie omschrijving


G
Tijd

De geplande uitvoering van de herinrichting is  volgens planning verlopen. De werkzaamheden zijn uiteindelijk  voor de geplande einddatum, Pasen 2017 voltooid.

G
Geld

De werkzaamheden zijn binnen het ter beschikking gestelde budget uitgevoerd.