Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.004 Voorbereiden en uitvoeren wegreconstructie Prelaatweg Aagtekerke

2.004 Voorbereiden en uitvoeren wegreconstructie Prelaatweg Aagtekerke
Projectleider/budgethouder
Bosman Rens
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-11-2018

In het Meerjarenprogramma wegen staat de herinrichting van de Prelaatweg ingepland voor 2017. De huidige weginrichting laat te wensen over en sluit niet aan bij het gebruik van de weg. Als we de functie van de weg (nieuwe wegencategorisering Walcheren) en het huidige gebruik tegenover elkaar zetten moeten we de weg op een andere manier inrichten om de verkeersveiligheid te waarborgen.Toelichting

O
Kwaliteit

In 2017 startten we met de voorbereidingen van reconstructie van deze weg. Het oorspronkelijke doel om in de werkzaamheden in de winter 2017 - 2018 uit te voeren haalden we niet. Uitvoering in die periode was niet mogelijk omdat er al werkzaamheden waren gepland door Evides aan de waterleiding in de Prelaatweg. Westkapelle zou dan zonder drinkwater zitten. De werkzaamheden zijn uitgesteld naar het najaar van 2018

17-05-2017

Met de voorbereiding van de wegreconstructie is een start gemaakt. Doel is uitvoering in de winter 2017 - 2018.  


16-01-2017

De voorbereiding van de wegreconstructie zal medio 2017 opgestart worden. 


O
Tijd

Door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven kunnen de werkzaamheden aan kabels en leidingen die voor de reconstructie plaats moeten vinden achter op de planning. Hierdoor vertraagt de reconstructie.

G
Geld