Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.
Projectleider/budgethouder
Besuijen Ricky
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 30-12-2020

Samen met andere gemeenten maken we afspraken over het overdragen van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan de wegbeheerder (waterschap of provincie).Toelichting

O
Kwaliteit

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland vond in 2017 plaats. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen is in 2017 in een breder kader (Zeeuws breed) bekeken. Eind 2017 bereikten  waterschap en de Zeeuwse gemeenten een principe akkoord.. Dit akkoord werken we 2018 uit naar een definitieve afspraak per gemeente over de over te dragen lichtmasten.

 

06-02-2018

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland vond in 2017 plaats. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen is in 2017 in een breder kader (Zeeuws breed) bekeken. Eind 2017 bereikten  waterschap en de Zeeuwse gemeenten een principe akkoord.. Dit akkoord werken we 2018 uit naar een definitieve afspraak per gemeente over de over te dragen lichtmasten.

 


06-02-2018

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland vond in 2017 plaats. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen is in 2017 in een breder kader (Zeeuws breed) bekeken. Eind 2017 bereikten  waterschap en de Zeeuwse gemeenten een principe akkoord.. Dit akkoord werken we 2018 uit naar een definitieve afspraak per gemeente over de over te dragen lichtmasten.

 


06-02-2018

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland vond in 2017 plaats. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen is in 2017 in een breder kader (Zeeuws breed) bekeken. Eind 2017 is een principeakkoord bereikt tussen waterschap en gemeenten. Dit akkoord wordt in 2018 uitgewerkt naar een definitieve afspraak per gemeente over de over te dragen lichtmasten.

 


12-12-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er lopen gesprekken met het waterschap over de overdracht. Deze zijn nog niet afgerond. 

 


12-12-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er lopen gesprekken met het waterschap over de overdracht. Deze zijn nog niet afgerond. 

 


30-10-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er lopen gesprekken met het waterschap over de overdracht. Deze zijn nog niet afgerond. 

 


30-10-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er lopen gesprekken met het waterschap over de overdracht. Deze zijn nog niet afgerond. 

 


08-09-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er lopen gesprekken met het waterschap over de overdracht. Deze zijn nog niet afgerond. 

 


08-09-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er lopen gesprekken met het waterschap over de overdracht. Deze zijn nog niet afgerond. 

 


01-05-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er is in 2016 geen overeenstemming bereikt. Wordt in 2017 vervolgd.

 


15-03-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er is in 2016 geen overeenstemming bereikt. Wordt in 2017 vervolgd.

 


01-03-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er is in 2016 geen overeenstemming bereikt. Wordt in 2017 vervolgd.

 


16-02-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant een het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er is in 2016 geen overeenstemming bereikt. Wordt in 2017 vervolgd.

 


16-02-2017

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht van lichtmasten aan de provincie heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant een het waterschap aan de andere kant.  Hierdoor is vertraging ontstaan.

 


02-01-2017

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht van lichtmasten aan de provincie heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant een het waterschap aan de andere kant.  Hierdoor is vertraging ontstaan.

 


07-09-2016

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht van lichtmasten aan de provincie heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant een het waterschap aan de andere kant.  Hierdoor is vertraging ontstaan.

 


30-08-2016

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht van lichtmasten aan de provincie heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant een het waterschap aan de andere kant.  Hierdoor is vertraging ontstaan.

 


11-07-2016

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten.  Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.

De overdracht van lichtmasten langs de provinciale wegen wordt ter advies voorgelegd aan het college. De overdracht aan het waterschap is opgenomen in de combinatie met het wegbeheer.

 


07-04-2016

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten.  Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.

De overdracht van lichtmasten langs de provinciale wegen wordt ter advies voorgelegd aan het college.

 


15-02-2016

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed.  De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten.  Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.

De overdracht van lichtmasten langs de provinciale wegen wordt ter advies voorgelegd aan het college.

 


21-01-2016

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed.  De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten.  Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.

 


15-12-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed.  De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten.  Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.

 


19-11-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De formele overdracht zou voor eind 2014 gereed zijn. Dit is niet gelukt. De oorzaak is dat het overdragen van lichtmasten Zeelandbreed speelt.  In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zou het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef is nog niet afgerond.

 


19-11-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De formele overdracht zou voor eind 2014 gereed zijn. Dit is niet gelukt. De oorzaak is dat het overdragen van lichtmasten Zeelandbreed speelt.  In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zou het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef is nog niet afgerond.

 


05-10-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De formele overdracht zou voor eind 2014 gereed zijn. Dit is niet gelukt. De oorzaak is dat het overdragen van lichtmasten Zeelandbreed speelt.  In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zou het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef is nog niet afgerond.

Datum ingepland om overdracht door te spreken.


07-07-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De formele overdracht zou voor eind 2014 gereed zijn. Dit is niet gelukt. De oorzaak is dat het overdragen van lichtmasten Zeelandbreed speelt.  In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zou het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef is nog niet afgerond.

Datum ingepland om overdracht door te spreken. (1 juni 2015)


11-05-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De formele overdracht zou voor eind 2014 gereed zijn. Dit is niet gelukt. De oorzaak is dat het overdragen van lichtmasten Zeelandbreed speelt.  In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zou het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef is nog niet afgerond.

Datum ingepland om overdracht door te spreken. (1 juni 2015)


17-04-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De formele overdracht zou voor eind 2014 gereed zijn. Dit is niet gelukt. De oorzaak is dat het overdragen van lichtmasten Zeelandbreed speelt.  In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zou het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef is nog niet afgerond.

Datum ingepland om overdracht door te spreken.


11-03-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De formele overdracht zou voor eind 2014 gereed zijn. Dit is niet gelukt. De oorzaak is dat het overdragen van lichtmasten Zeelandbreed speelt.  In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zou het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef is nog niet afgerond.


23-02-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De formele overdracht zou voor eind 2014 gereed zijn. Dit is niet gelukt. De oorzaak is dat het overdragen van lichtmasten Zeelandbreed speelt.  In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zou het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold worden. De proef is nog niet afgerond.


05-02-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject wordt het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold


27-01-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject. Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij dit proefproject wordt het overdragen van lichtmasten Zeeland breed uitgerold


27-01-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject.


27-01-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject.


14-01-2015

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject.


01-12-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject


03-11-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject.


19-09-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In de gemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject.


15-08-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In degemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject.


15-08-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.

De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. In degemeente Terneuzen draait momenteel een proefproject.


11-07-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend. De overdracht van lichtmasten aan de betreffende wegbeheerder is Zeeland breed. Gemeente Terneuzen is de voorbeeldgemeente.


13-06-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend..


15-05-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.


15-04-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. De lijst met over te dragen lichtmasten is officieel bij het waterschap ingediend.


13-03-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De over te dragen lichtmasten moet worden ingepast in het beleid van het waterschap. Hetzelfde geld voor aan de Provincie over te dragen lichtmasten. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed.


24-02-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. Deze zal worden ingepast in het beleid van het waterschap. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed.


05-02-2014

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. Deze zal worden ingepast in het beleid van het waterschap. De formele overdracht is voor eind 2014 gereed.


30-01-2014

De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. Het waterschap heeft inmiddels aangegeven welke masten in aanmerking komen voor overdracht..


14-11-2013

De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. Het waterschap heeft inmiddels aangegeven welke masten in aanmerking komen voor overdracht.


13-11-2013

De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. Het waterschap heeft inmiddels aangegeven welke masten in aanmerking komen voor overdracht.


13-11-2013

De formele overdracht is voor eind 2014 gereed. Het waterschap heeft inmiddels aangegeven welke masten in aanmerking komen voor overdracht.


R
Tijd

De uitvoering duurt langer dan verwacht en is nog niet afgerond.  We zijn hierbij afhankelijk van de uitkomsten van een breder overleg over de taakverdeling tussen gemeenten en het waterschap over wegen.  Het proces om de lichtmasten over te dragen aan het waterschap Scheldestromen is Zeeland breed opgepakt. Zodra de resultaten bekend zijn kan e.e.a. pas worden afgerond.

O
Geld

Omdat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden is de geraamde besparing niet gerealiseerd.  Binnen het totaalbudget voor openbare verlichting vangen we dit op.