Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.006 Opstellen beleidsregels verlichting in de duinen

2.006 Opstellen beleidsregels verlichting in de duinen
Projectleider/budgethouder
Geldof - de Vries Mirjam
Vasseur Sjacky
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2020

In het -concept- beheerplan Openbare verlichting (wat nog moet worden vastgesteld)  is een beleidsuitgangspunt opgenomen voor het aanbrengen van oriëntatieverlichting in het duingebied.  Het beleidsuitgangspunt dient nader te worden uitgewerkt naar een beleidsregels.  Een en ander komt terug in technische realisatie.Toelichting

G
Kwaliteit

Uw raad stelde op 1 februari  het Beleid voor Donker in de kuststrook en Natura 2000 gebieden vast. Hierin staan beleidsregels voor verlichting in de duinen.

 

06-02-2018

De gemeenteraad stelde op 1 februari  het Beleid voor Donker in de kuststrook en Natura 2000 gebieden vast. Hierin staan beleidsregels voor verlichting in de duinen.

 


13-09-2016

De uitgewerkte beleidsregels voor het realiseren van oriëntatie verlichting moeten ruim voor aanvang het toeristenseizoen 2017 gereed zijn.

Reden is dat de exploitanten van de strandpaviljoens voldoende tijd moeten hebben voor de realisatie ervan.

 


13-09-2016

De uitgewerkte beleidslijn voor het realiseren van oriëntatie verlichting moet ruim voor aanvang het toeristenseizoen 2017 gereed zijn.

Reden is dat de exploitanten van de strandpaviljoens voldoende tijd moeten hebben voor de realisatie ervan.

 


13-09-2016

Het beleids- en beheerplan Openbare Verlichting is gereed voor behandeling in de commissie MO op 20 september a.s.


G
Tijd

 

 

G
Geld