Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.007 Uitvoeren beheerplan Openbare Verlichting

2.007 Uitvoeren beheerplan Openbare Verlichting
Projectleider/budgethouder
Besuijen Ricky
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2020

In het -concept- beheerplan is aangegeven welke middelen er nodig zijn om de afgesproken beheerdoelen te halen. Ieder jaar maken we een uitvoeringsplanning waarbij we proberen zoveel mogelijk andere werkzaamheden bijvoorbeeld uit het wegenbeheerplan of als gevolg van gebiedsontwikkelingen te  combineren en af te stemmen.Toelichting

O
Kwaliteit

De renovatie van de openbare verlichting gebeurt met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. Er is een behoorlijke achterstand ontstaan bij renovatie projecten in de openbare verlichting.

De oorzaak hiervan is gelegen bij zowel het BOVZ (Bureau Openbare Verlichting Zeeland) als bij de aannemer City-Tec. De doorlooptijden zijn in alle gevallen te lang. Inmiddels is aannemer City Tec in gebreke gesteld. 

Om toch renovatie projecten te kunnen uitvoeren wordt op het moment een ander aannemingsbedrijf ingezet. Weliswaar tegen hetzelfde tarief als City-Tec.

 

12-02-2018

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. Er is een behoorlijke achterstand ontstaan bij renovatie projecten in de openbare verlichting.

De oorzaak hiervan is gelegen bij zowel het BOVZ (Bureau Openbare Verlichting Zeeland) als bij de aannemer City-Tec. De doorlooptijden zijn in alle gevallen te lang. Inmiddels is aannemer City Tec in gebreke gesteld. 

Om toch toch renovatie projekten te kunnen uitvoeren wordt op het moment een ander aannemingsbedrijf ingezet. Weliswaar tegen hetzelfde tarief als City-Tec.

 


12-02-2018

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. Er is een behoorlijke achterstand ontstaan bij renovatie projecten in de openbare verlichting.

De oorzaak hiervan is gelegen bij zowel het BOVZ (Bureau Openbare Verlichting Zeeland) als bij de aannemer City-Tec. De doorlooptijden zijn in alle gevallen te lang. Inmiddels is aannemer City Tec in gebreke gesteld. 

Om toch toch renovatie projekten te kunnen uitvoeren wordt op het moment een ander aannemingsbedrijf ingezet. Weliswaar tegen hetzelfde tarief als City-Tec.

 


12-02-2018

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. Er is een behoorlijke achterstand ontstaan bij renovatie projecten in de openbare verlichting.

De oorzaak hiervan is gelegen bij zowel het BOVZ (Bureau Openbare Verlichting Zeeland) als bij de aannemer City-Tec. De doorlooptijden zijn in alle gevallen te lang. Inmiddels is aannemer City Tec in gebreke gesteld. 

 


12-12-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. We liggen door problemen met de aannemer en het OV-bureau wat namens alle gemeenten de werkzaamheden regelt achter op de planning.

 


12-12-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. We liggen door problemen met de aannemer en het OV-bureau wat namens alle gemeenten de werkzaamheden regelt achter op de planning.

 


08-09-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. We liggen door problemen met de aannemer en het OV-bureau wat namens alle gemeenten de werkzaamheden regelt achter op de planning.

 


08-09-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. We liggen door problemen met de aannemer en het OV-bureau wat namens alle gemeenten de werkzaamheden regelt achter op de planning.

 


08-09-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. We liggen door problemen met de aannemer en het OV-bureau wat namens alle gemeenten de werkzaamheden regelt achter op de planning.

 


02-08-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart.

Projekt omgeving Bouwluststraat Aagtekerke en Traverse Domburg is gereed. 


01-05-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart.


16-03-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart.


12-01-2017

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting


14-09-2016

13-09-2016

Het beleidsplan openbare verlichting komt in de vergadering van de commissie MO op 20 september 2016


13-09-2016

Het beleidsplan openbare verlichting komt in de vergadering van de commissie MO op 20 september 2016


R
Tijd

We lopen als gevolg van capaciteitsproblemen bij het OV-bureau en de aannemer achter op de planning. Er zijn verbeterafspraken gemaakt.

G
Geld

Middelen zijn opgenomen in de begroting van 2017