Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.008 Uitvoeren beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

2.008 Uitvoeren beheerplan Civieltechnische Kunstwerken
Projectleider/budgethouder
Besuijen Ricky
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2020

In het beheerplan is aangegeven welke middelen er nodig zijn om de afgesproken beheerdoelen te halen. Ieder jaar maken we een uitvoeringsplanning waarbij we proberen zoveel mogelijk andere werkzaamheden bijvoorbeeld uit het Gemeentelijk Rioleringsplan of het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan of als gevolg van gebiedsontwikkelingen te  combineren en af te stemmen.Toelichting

O
Kwaliteit

In 2017 is het onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken uitgevoerd volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervanging van de brug in Veere is in 2017 aanbesteed en uitgevoerd maar loopt wel uit naar 2018. Ook een brug in Oostkapelle is in 2017 vervangen. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in 2017 gestart maar nog tot uitvoering gekomen.

In 2017 is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. De schade was aanzienlijk groter dan bleek uit eerdere visuele inspecties. In 2017 is daarom door de raad extra geld ter beschikking gesteld voor levensduurverlengend onderhoud. De uitvoering start in 2018.

08-02-2018

In 2017 is het onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken uitgevoerd volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervanging van de brug in Veere is in 2017 aanbesteed en uitgevoerd maar loopt wel uit naar 2018. Ook een brug in Oostkapelle is in 2017 vervangen. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in 2017 gestart maar nog tot uitvoering gekomen.

In 2017 is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. De schade was aanzienlijk groter dan bleek uit eerdere visuele inspecties. In 2017 is daarom door de raad extra geld ter beschikking gesteld voor levensduurverlengend onderhoud. De uitvoering start in 2018.


12-12-2017

Het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken uitvoeren volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervaging van de brug in Veere is aanbesteed en opgedragen. De uitvoering start binnenkort. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in voorbereiding.

Er is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. Bij dit onderzoek zijn ook boringen uitgevoerd. De schade is aanzienlijk groter dan uit de eerdere visuele inspecties is gebleken. De kosten voor herstel worden nu ingeschat op meer dan €1.000.000.  Dit is niet voorzien in het beheerplan. In de kadernota vragen we hiervoor aanvullend budget.


12-12-2017

Het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken uitvoeren volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervaging van de brug in Veere is aanbesteed en opgedragen. De uitvoering start binnenkort. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in voorbereiding.

Er is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. Bij dit onderzoek zijn ook boringen uitgevoerd. De schade is aanzienlijk groter dan uit de eerdere visuele inspecties is gebleken. De kosten voor herstel worden nu ingeschat op meer dan €1.000.000.  Dit is niet voorzien in het beheerplan. In de kadernota vragen we hiervoor aanvullend budget.


02-08-2017

Het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken uitvoeren volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervaging van de brug in Veere is aanbesteed en opgedragen. De uitvoering start binnenkort. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in voorbereiding.

Er is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. Bij dit onderzoek zijn ook boringen uitgevoerd. De schade is aanzienlijk groter dan uit de eerdere visuele inspecties is gebleken. De kosten voor herstel worden nu ingeschat op meer dan €1.000.000.  Dit is niet voorzien in het beheerplan. In de kadernota vragen we hiervoor aanvullend budget.


13-07-2017

Het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken uitvoeren volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervaging van de brug in Veere is aanbesteed en opgedragen. De uitvoering start binnenkort. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in voorbereiding.

Er is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. Bij dit onderzoek zijn ook boringen uitgevoerd. De schade is aanzienlijk groter dan uit de eerdere visuele inspecties is gebleken. De kosten voor herstel worden nu ingeschat op meer dan €1.000.000.  Dit is niet voorzien in het beheerplan. In de kadernota vragen we hiervoor aanvullend budget.


01-05-2017

Het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken uitvoeren volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervaging van de brug in Veere is aanbesteed en opgedragen. De uitvoering start binnenkort. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in voorbereiding.

Er is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. Bij dit onderzoek zijn ook boringen uitgevoerd. De schade is aanzienlijk groter dan uit de eerdere visuele inspecties is gebleken. De kosten voor herstel worden nu ingeschat op meer dan €1.000.000.  Dit is niet voorzien in het beheerplan.


16-03-2017

Het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken uitvoeren volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervaging van de brug in Veere is aanbesteed en opgedragen. De uitvoering start binnenkort. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in voorbereiding.

Er is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. Bij dit onderzoek zijn ook boringen uitgevoerd. De schade is aanzienlijk groter dan uit de eerdere visuele inspecties is gebleken. De kosten voor herstel worden nu ingeschat op meer dan €1.000.000.  Dit is niet voorzien in het beheerplan.


16-03-2017

Het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken uitvoeren volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervaging van de brug in Veere is aanbesteed en opgedragen. De uitvoering start binnenkort. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in voorbereiding.


12-01-2017

Het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken uitvoeren volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken.


11-01-2017

11-01-2017

13-09-2016

G
Tijd
G
Geld

De middelen voor het onderhoud zijn opgenomen in de begroting van 2017. Er is in 2017 aanvullend budget ter beschikking gesteld voor kademuren.