Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.009 Uitvoeren Beheerplan Wegen

2.009 Uitvoeren Beheerplan Wegen
Projectleider/budgethouder
Besuijen Ricky
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2020

In het wegenbeheerplan is aangegeven welke middelen er nodig zijn om de afgesproken beheerdoelen te halen. Ieder jaar maken we een uitvoeringsplanning waarbij we proberen zoveel mogelijk andere werkzaamheden bijvoorbeeld uit het Gemeentelijk Rioleringsplan of het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan of als gevolg van gebiedsontwikkelingen te  combineren en af te stemmen.Toelichting

R
Kwaliteit

Het wegonderhoud voeren we uit volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021.  In 2017 zijn de Veerseweg en De Ruiser uitgevoerd. De geplande uitvoering aan de volgende wegen is vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven; Casembroodstraat, Duinweg, Joossesweg. Middelburgseweg,  David Koddelaan, Burgvliet, Tortonlaan. Deze werken zijn wel in 2017 voorbereid en worden in 2018 uitgevoerd.

 

12-02-2018

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021.  In 2017 zijn de Veerseweg en De Ruiser uitgevoerd. De geplande uitvoering aan de volgende wegen is vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven; Casembroodstraat, Duinweg, Joossesweg. Middelburgseweg,  David Koddelaan, Burgvliet, Tortonlaan. Deze werken zijn wel in 2017voorbereid en worden in 2018 uitgevoerd.

 


08-02-2018

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021.  In 2017 zijn de Veerseweg en De Ruiser uitgevoerd. De geplande uitvoering aan de volgende wegen is vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven; Casembroodstraat, Duinweg, Joossesweg. Middelburgseweg,  David Koddelaan, Burgvliet, Tortonlaan. Deze werken zijn wel in 2017voorbereid en worden in 2018 uitgevoerd.

 


12-12-2017

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021

Onderhoud aan de volgende wegen staat dit jaar gepland: Casembroodstraat, Duinweg,Joossesweg. Plaastraat, Sivertstraat. David Koddelaan, Duinweg Zoutelande.

De uitvoering is ernstig vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven.


12-12-2017

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021

Onderhoud aan de volgende wegen staat dit jaar gepland: Casembroodstraat, Duinweg,Joossesweg. Plaastraat, Sivertstraat. David Koddelaan, Duinweg Zoutelande.

De uitvoering is ernstig vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven.


08-09-2017

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021

Onderhoud aan de volgende wegen staat dit jaar gepland: Casembroodstraat, Duinweg,Joossesweg. Plaastraat, Sivertstraat. David Koddelaan, Duinweg Zoutelande.

De uitvoering is ernstig vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven.


08-09-2017

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021

Onderhoud aan de volgende wegen staat dit jaar gepland: Casembroodstraat, Duinweg,Joossesweg. Plaastraat, Sivertstraat. David Koddelaan, Duinweg Zoutelande.

De uitvoering is ernstig vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven.


02-08-2017

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021

Onderhoud aan de volgende wegen staat dit jaar gepland: Casembroodstraat, Duinweg,Joossesweg. Plaastraat, Sivertstraat. David Koddelaan, Duinweg Zoutelande.

De uitvoering dreigt vertraging op te lopen door stagnatie bij Enduris.


01-05-2017

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021

Onderhoud aan de volgende wegen staat dit jaar gepland: Casembroodstraat, Duinweg,Joossesweg. Plaastraat, Sivertstraat.


20-02-2017

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021

Onderhoud aan de volgende wegen staat dit jaar gepland: Casembroodstraat, Duinweg,Joossesweg. Plaastraat, Sivertstraat.


12-01-2017

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021


14-09-2016

13-09-2016

Het wegbeheerplan komt in de commissie MO van 20 september 2016

 


13-09-2016

R
Tijd

De uitvoering is gestagneerd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven. Zij vervangen en/of verleggen vooruitlopend op werkzaamheden aan de straat waar nodig hun kabels of leidingen. Door een tekort aan werkvoorbereiders en door krapte op de markt stagneren hun werkzaamheden en daarmee ook de onze.

G
Geld