Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)
Projectleider/budgethouder
Hamelink Fernando
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-10-2016

In nauw overleg met bewoners, ondernemers en andere overheden is het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) opgesteld. Tegelijk is samen met de andere Walcherse overheden gewerkt aan een verkeerscirculatieplan voor Walcheren. De uitkomsten van het Verkeerscirculatieplan Walcheren zijn verwerkt in het GVVP. Het college heeft het concept GVVP in november 2016 vrijgegeven voor formele inspraak.

Iedereen kon tot medio februari 2017 reageren. Alle reacties zijn in een inspraaknota opgenomen en het plan is waar nodig nog aangepast.Toelichting

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Dit GVVP is tot stand gekomen via het I-O-B proces.  De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd.  De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting2018-2021.

G
Kwaliteit
07-02-2018

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Dit GVVP is tot stand gekomen via het I-O-B proces.  De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd.  De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting2018-2021.


06-02-2018

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Dit GVVP is tot stand gekomen via het I-O-B proces. Het GVVP zet een eenduidige koers voor het verkeersbeleid uit en bevat heldere beoordelingskaders. De keuze die u heeft gemaakt met de wegencategorisering buiten de bebouwde kom geeft een helder streefbeeld van het wegennet in de gemeente Veere voor de lange termijn. De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd. De overige acties die voortkomen uit het GVVP zetten we uit in de tijd en laten we waar mogelijk meeliften met andere projecten. De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting.


05-02-2018

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Het GVVP zet een eenduidige koers voor het verkeersbeleid uit en bevat heldere beoordelingskaders. De keuze die u heeft gemaakt met de wegencategorisering buiten de bebouwde kom geeft een helder streefbeeld van het wegennet in de gemeente Veere voor de lange termijn. De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd. De overige acties die voortkomen uit het GVVP zetten we uit in de tijd en laten we waar mogelijk meeliften met andere projecten. De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting.


05-02-2018

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Het GVVP zet een eenduidige koers voor het verkeersbeleid uit en bevat heldere beoordelingskaders. De keuze die u heeft gemaakt met de wegencategorisering buiten de bebouwde kom geeft een helder streefbeeld van het wegennet in de gemeente Veere voor de lange termijn. De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd. De overige acties die voortkomen uit het GVVP zetten we uit in de tijd en laten we waar mogelijk meeliften met andere projecten.


15-11-2017

Het GVVP is vastgesteld door de gemeenteraad. Verschillende zaken werken we nu uit.


16-10-2017

Het GVVP is vastgesteld door de gemeenteraad. Verschillende zaken werken we nu uit.


16-10-2017

Het GVVP is vastgesteld door de gemeenteraad. Verschillende zaken werken we nu uit.


13-07-2017

Het GVVP is vastgesteld door de gemeenteraad. Verschillende zaken werken we nu uit.


15-06-2017

Het GVVP is vastgesteld door de gemeenteraad. Verschillende zaken werken we nu uit.


17-05-2017

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 is het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd en vastgesteld.


17-05-2017

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 is het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd en vastgesteld.


13-04-2017

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 is het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.


13-04-2017

Het GVVP is in de commissie behandeld en wordt in april 2017 voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.


13-04-2017

Het GVVP is in de commissie behandeld en wordt in april 2017 voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.


14-03-2017

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 wordt het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.


01-03-2017

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 wordt het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.


16-02-2017

In 2016 is het concept-plan afgerond. Het plan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 wordt het plan voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan de raad.


16-02-2017

 We hebben een aantal zienswijzen ontvangen op het gepubliceerde concept GVVP. Deze zijn we aan het beoordelen, beantwoorden en verwerken.


13-02-2017

 We hebben een aantal zienswijzen ontvangen op het gepubliceerde concept GVVP. Deze zijn we aan het beoordelen, beantwoorden en verwerken.


13-02-2017

 Na het vaststellen van de beleidsagenda zijn we verder gegaan met het uitwerken van het GVVP. De uitkomsten van het concept GVVP zijn ook gepresenteerd aan de stads- dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere betrokken partijen. Daarnaast hebben we gezamenlijk met de Walcherse wegbeheerders en slag gemaakt in de Walcherse verkeerscirculatie. Dit is een belangrijke input voor ons GVVP. Inmiddels ligt het GVVP ter inzage.


16-01-2017

Het concept GVVP is akkoord bevonden door het college en ligt nu ter inzage tot 21 januari 2017. Na inspraak verwerken we de reacties en gaat het stuk richting college, commissie en  de gemeenteraad.


14-12-2016

Het concept GVVP is akkoord bevonden door het college en ligt nu ter inzage tot 21 januari 2017. Na inspraak verwerken we de reacties en gaat het stuk richting college, commissie en  de gemeenteraad.


14-11-2016

Het concept GVVP is akkoord bevonden door het college en ligt nu ter inzage tot 21 januari 2017. Na inspraak verwerken we de reacties en gaat het stuk in richting college, commissie en tenslotte de gemeenteraad.


14-11-2016

Het concept GVVP is akkoord bevonden door het college en ligt nu ter inzage tot 21 januari 2017. Na inspraak verwerken we de reacties en gaat het stuk in richting college, commissie en tenslotte de gemeenteraad.


13-10-2016

Het concept GVVP is gereed. Begin november wordt het concept besproken in het college en daarna ligt het 10 weken ter inzage. Vervolgens verwerken we de reacties. In februari/ maart wordt de definitieve versie aangeboden aan het college en daarna gaat het door naar de gemeenteraad.


15-07-2016

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase is de uitwerking van het GVVP, hier zijn we mee bezig. Zo worden op dit moment de verschillende zaken die stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen hebben aangedragen verder uitgewerkt. Inmiddels is ook het traject voor de Walcherse verkeerscirculatieplan opgestart. De keuzes die hier gemaakt worden zijn belangrijke input voor het GVVP.


20-06-2016

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase is de uitwerking van het GVVP, hier zijn we mee bezig. Zo worden op dit moment de verschillende zaken die stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen hebben aangedragen verder uitgezocht. Daarnaast wordt het GVVP verder uitgewerkt. Inmiddels is ook het traject voor de Walcherse verkeerscirculatieplan opgestart. Dit is belangrijke input voor het GVVP.


13-05-2016

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase is de uitwerking van het GVVP, hier zijn we mee bezig. Zo worden op dit moment de verschillende zaken die stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen hebben aangedragen verder uitgezocht. Daarnaast wordt het GVVP verder uitgewerkt. Inmiddels is ook het traject voor de Walcherse verkeerscirculatie opgestart.


18-04-2016

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase is de uitwerking van het GVVP, hier zijn we mee bezig. Zo worden op dit moment de verschillende zaken die stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen hebben aangedragen verder uitgezocht. Daarnaast wordt het GVVP verder uitgewerkt.


14-03-2016

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase is de uitwerking van het GVVP, hier zijn we mee bezig. Zo worden op dit moment de verschillende zaken die stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen hebben aangedragen verder uitgezocht. Daarnaast wordt het GVVP verder uitgewerkt.


12-02-2016

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase is de uitwerking van het GVVP, hier zijn we mee bezig.


28-01-2016

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase is de uitwerking van het GVVP.


13-01-2016

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. We zijn nu begonnen met de uitwerking van het GVVP.


14-12-2015

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B proces. De beleidsagenda is langs de commissie geweest. Op 17 december komt deze ter vaststelling in de raad. Vervolgens beginnen we met de uitwerking van de volgende fase, het uitwerken van het GVVP.


12-11-2015

De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Parteners. We hanteren het I-O-B proces. De informerende ronde is afgesloten en hier is een beleidsagenda van gemaakt. Deze beleidsagenda staat op het programma voor de commissievergadering van 30 november. 


13-10-2015

Er is een start gemaakt met het IOB proces. De eerste stap is gezet; in een informele commissievergadering is samen met de commissie gekeken naar wat het GVVP kan betekenen en waarvoor we het kunnen gebruiken. Daarnaast is er gedacht over de vorm van het eindrapprt en het proces. De uitkomsten zijn vertaald in een projectplan, wat door B&W is vastgesteld. De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet & Partners.


14-08-2015

Er is een start gemaakt met het IOB proces. De eerste stap is gezet; in een informele commissievergadering is samen met de commissie gekeken naar wat het GVVP kan betekenen en waarvoor we het kunnen gebruiken. Daarnaast is er gedacht over de vorm van het eindrapprt en het proces. De uitkomsten zijn vettaald in een projectplan; wat door B&W wordt vastgesteld. De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet & Partners.


12-06-2015

Er is een start gemaakt met het IOB proces. De eerste stap is gezet; in een informele commissievergadering is samen met de commissie gekeken naar wat het GVVp kan betekenen en waarvoor we het kunnen gebruiken. Daarnaast is er gedacht over de vorm van het eindrapprt en het proces. De uitkomsten zijn vetaald in een projectplan; wat door B&W wordt vastgesteld. Op dit moment zijn we bezig met het selecteren van een bureau om het GVVP op te stellen.


18-05-2015

Er is een start gemaakt met het IOB proces. De eerste stap is gezet; in een informele commissievergadering is samen met de commissie gekeken naar wat het GVVp kan betekenen en waarvoor we het kunnen gebruiken. Daarnaast is er gedacht over de vorm van het eindrapprt en het proces. De uitkomsten zijn vetaald in een projectplan; wat door B&W wordt vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan het selecteren van een bureau om het GVVP op te stellen.


16-04-2015

Er is een start gemaakt met het IOB proces. De eerste stap is gezet; in een informele commissievergadering is samen met de commissie gekeken naar wat het GVVp kan betekenen en waarvoor we het kunnen gebruiken. Daarnaast is er gedacht over de vorm van het eindrapprt en het proces. De uitkomsten worden vetaald in een projectplan; wat door B&W wordt vastgesteld.


16-03-2015

De behoefte aan een toekomstbestendig verkeers- en vervoersbeleid groeit. Diverse partijen zien de mogelijkheden die de gemeente Veere biedt qua toerisme. Tegenover de kansen en voordelen die deze ontwikkelingen bieden op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid en economie, staan mogelijke bedreigingen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente. Een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (hierna: gvvp) kan helpen bij het maken van de juiste afwegingen.

Ook op andere vlakken zijn ontwikkelingen gaande die de noodzaak voor een goed verkeers- en vervoersbeleid onderstrepen. Tegen de meerjarige trend van het dalende aantal dodelijke verkeersslachtoffers in, neemt het aantal gewonden in het verkeer nog wel toe. Het openbaar vervoer staat, met name in de kleinste kernen, onder druk terwijl belangrijke bestemmingen, zoals onderwijs, zich juist in toenemende mate concentreren. De bevolking vergrijst maar tegelijkertijd zijn ouderen een stuk mobieler dan vroeger. De oplevering van de ‘nieuwe’ N57 heeft de verkeersstromen in de gemeente ingrijpend gewijzigd. De elektrische fiets en auto zijn in opkomst. Een gvvp helpt bij het voorzien van deze ontwikkelingen en er vooraf op kunnen inspelen (proactief), in plaats van het te laten gebeuren en te reageren.

 


15-01-2015

De behoefte aan een toekomstbestendig verkeers- en vervoersbeleid groeit. Diverse partijen zien de mogelijkheden die de gemeente Veere biedt qua toerisme. Tegenover de kansen en voordelen die deze ontwikkelingen bieden op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid en economie, staan mogelijke bedreigingen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente. Een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (hierna: gvvp) kan helpen bij het maken van de juiste afwegingen.

Ook op andere vlakken zijn ontwikkelingen gaande die de noodzaak voor een goed verkeers- en vervoersbeleid onderstrepen. Tegen de meerjarige trend van het dalende aantal dodelijke verkeersslachtoffers in, neemt het aantal gewonden in het verkeer nog wel toe. Het openbaar vervoer staat, met name in de kleinste kernen, onder druk terwijl belangrijke bestemmingen, zoals onderwijs, zich juist in toenemende mate concentreren. De bevolking vergrijst maar tegelijkertijd zijn ouderen een stuk mobieler dan vroeger. De oplevering van de ‘nieuwe’ N57 heeft de verkeersstromen in de gemeente ingrijpend gewijzigd. De elektrische fiets en auto zijn in opkomst. Een gvvp helpt bij het voorzien van deze ontwikkelingen en er vooraf op kunnen inspelen (proactief), in plaats van het te laten gebeuren en te reageren.

I-O-B proces

Het I-O-B proces is bedoeld om de kaderstellende rol van de raad te versterken. Daarbij krijgt de raad juist aan het begin van de beleidsontwikkeling de gelegenheid om input leveren. De I-fase richt zich dan ook vooral op de vraag: wat willen we bereiken?


02-09-2014

G
Tijd
G
Geld