Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.011 Opstellen nota parkeren

2.011 Opstellen nota parkeren
Projectleider/budgethouder
Hamelink Fernando
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

In 2016 heeft de rekenkamer onderzoek uit laten voeren naar het parkeerbeleid. Uit dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen. In de notitie parkeren 2017 gaan we deze aanbevelingen uitwerken en de kaders en uitgangspunten van het parkeerbeleid actualiseren/ nader uitwerken.Toelichting

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informeren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben we in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De fases oordeelvorming en besluitvorming volgen in 2018.

 

G
Kwaliteit
07-02-2018

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informeren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De fases oordeelvorming en besluitvorming volgen in 2018.

 


07-02-2018

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informeren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De fases oordeelvorming en besluitvorming volgen in 2018.

 


06-02-2018

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informeren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De informatie die we hebben ingewonnen hebben we verwerkt. De volgende fases (Oordeelvorming en Besluitvorming) zijn we aan het voorbereiden en volgen in 2018. In de tussentijd gaan we ook in overleg met de stakeholders (dorps- stadsraden, ondernemersverenigingen en de toeristische brancheverenigingen. De doelen zijn dus nog niet gehaald maar de eerste stap is gezet en het vervolg loopt door tot eind 2018.

 


15-11-2017

We hebben de informerende bijeenkomst met de algemene commissie gehouden. De volgende stap is in overleg treden met de stakeholders. Dit zijn we aan het voorbereiden. 


16-10-2017

We zijn bezig met het verzamelen van alle beschikbare gegevens en het voorbereiden van de informatieve bijeenkomst met de algemene commissie in het kader van het I-O-B proces.


16-08-2017

We zijn bezig met het verzamelen van alle beschikbare gegevens en het voorbereiden van de informatieve bijeenkomst met de algemene commissie in het kader van het I-O-B proces.


13-07-2017

We zijn bezig met het verzamelen van alle beschikbare gegevens en het voorbereiden van de informatieve bijeenkomst met de algemene commissie in het kader van het I-O-B proces.


15-06-2017

We zijn bezig met het verzamelen van alle beschikbare gegevens en het voorbereiden van de gesprekken met de stakeholders.


13-04-2017

We zijn bezig met het verzamelen van alle beschikbare gegevens en het voorbereiden van de gesprekken met de stakeholders.


14-03-2017

We zijn bezig met het verzamelen van alle beschikbare gegevens en het voorbereiden van de gesprekken met de stakeholders.


16-01-2017

We starten met het verzamelen van alle beschikbare gegevens en het voorbereiden van de gesprekken met de stakeholders.


13-09-2016

13-09-2016

In 2016 heeft de rekenkamer onderzoek uit laten voeren naar het parkeerbeleid. Uit dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen. In de notitie parkeren 2017 gaan we deze aanbevelingen uitwerken en de kaders en uitgangspunten van het parkeerbeleid actualiseren.  


G
Tijd
G
Geld