Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen

2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen
Projectleider/budgethouder
Hamelink Fernando
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 10-02-2013
Einddatum: 30-07-2017

De doelstelling is dat in 2017 alle haltes uit het Halteplan 2016+ aangepast zijn aan de nieuwe richtlijnen. Daarmee is in iedere kern minimaal  een toegankelijke halte. Overige haltes passen we aan als we onderhoud aan de betreffende weg uitvoeren.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 hebben 2 haltes in Zoutelande toegankelijk gemaakt. Wegens prioritering zijn niet alle haltes gerealiseerd. In 2018 volgen de haltes aan de Langedam in Zoutelande, De Grindweg in Westkapelle en de Noordstraat in Grijpskerke.

De haltes in Oostkapelle en Serooskerke liften mee met herinrichtingen van de openbare ruimte.

 

 

07-02-2018

In 2017 hebben 2 haltes in Zoutelande toegankelijk gemaakt. Wegens prioritering zijn niet alle haltes gerealiseerd. In 2018 volgen de haltes aan de Langedam in Zoutelande, De Grindweg in Westkapelle en de Noordstraat in Grijpskerke.

De haltes in Oostkapelle en Serooskerke liften mee met herinrichtingen van de openbare ruimte.

 

 


06-02-2018

Nog niet alle kernen in de gemeente Veere beschikken over een toegankelijke bushalte die geschikt is voor mensen met een handicap. We hebben een adviesbureau laten onderzoeken welke haltes prioriteit moeten krijgen en wat er aangepast moet worden aan de haltes. De rapportage is gereed en een drietal haltes krijgen de hoogste prioriteit. Dit zijn de haltes aan de Langedam in Zoutelande, De Grindweg in Westkapelle en de Noordstraat in Grijpskerke. Deze haltes zijn op dit moment in voorbereiding om 2e kwartaal 2018 aangepast te worden. Het doel om iedere kern toegankelijk te maken voor mensen met een handicap is dan nog niet gehaald. Er ontbreken nog haltes in Oostkapelle en Serooskerke. Oostkapelle laten we meeliften met de herinrichting van de Dorpsstraat. Voor Serooskerke wachten we de resultaten af voor het verleggen van de busroute. Op termijn zullen we alle haltes aanpassen in de gemeente tijdens het reguliere wegonderhoud.

 

De rapportage is gereed. We zijn bezig met de voorbereiding van het bestek.  

 


15-11-2017

De rapportage is gereed. We zijn bezig met de voorbereiding van het bestek.  

 


16-10-2017

De rapportage is gereed. We zijn bezig met de voorbereiding van het bestek.  

 


16-10-2017

De rapportage is gereed. We zijn bezig met de voorbereiding van het bestek.  

 


16-08-2017

We hebben het Halteplan in 2016 vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding, deze hebben we uitbesteed aan een extern bureau. De conceptrapportage is gereed. Na akkoord gaan we de aanbesteding voorbereiden.

 


13-07-2017

We hebben het Halteplan in 2016 vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding, deze hebben we uitbesteed aan een extern bureau. De conceptrapportage is gereed. Na akkoord gaan we de aanbesteding voorbereiden.

 


15-06-2017

We hebben het Halteplan in 2016 vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding, deze hebben we uitbesteed aan een extern bureau. Voor de bouwvak moet dit gereed zijn.

 


13-04-2017

We hebben het Halteplan in 2016 vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding, deze hebben we uitbesteed aan een extern bureau.

 


14-03-2017

We hebben het Halteplan in 2016 vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding die in 2016 niet gereed is gekomen. Uitvoering in 2017.

 


01-03-2017

We hebben het Halteplan in 2016 vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding die in 2016 niet gereed is gekomen. Uitvoering in 2017.

 


16-02-2017

We hebben het Halteplan in 2016 vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding, die is in 2016 niet gereed gekomen. Uitvoering in 2017.

 


13-02-2017

We hebben het Halteplan vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding. Dit brengen we onder bij een extern bureau.

 


13-02-2017

We hebben het Halteplan vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding. Hier zijn we mee gestart.

 


16-01-2017

Voorbereiding van de haltes inclusief overleg met de dorpsraden zetten we uit bij een extern adviesbureau wegens tekort aan beschikbare uren op de afdeling. Vervolgens gaan we over op uitvoering.

 


14-12-2016

Voorbereiding van de haltes inclusief overleg met de dorpsraden zetten we uit bij een extern adviesbureau wegens tekort aan beschikbare uren op de afdeling. Vervolgens gaan we over op uitvoering.

 


14-11-2016

Het Halteplan 2016+ is vastgesteld door het college. De verschillende haltes worden nu uitgewerkt en de uitgebreidere aanpassingen bespreken we met de omgeving/ dorpsraden. We proberen zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering. Uiterlijk 1e kwartaal 2017

 


13-10-2016

Het Halteplan 2016+ is vastgesteld door het college. De verschillende haltes worden nu uitgewerkt en de uitgebreidere aanpassingen bespreken we met de dorpsraden. In het laatste kwartaal starten we met de uitvoering. De haltes die meer overleg vragen nemen we mee naar 2017.

 


18-08-2016

Het Halteplan 2016+ is vastgesteld door het college. De verschillende haltes worden nu uitgewerkt en de uitgebreidere aanpassingen bespreken we met de dorpsraden. In het laatste kwartaal starten we met de uitvoering.

 


15-07-2016

Het Halteplan 2016+ is vastgesteld door het college. De verschillende haltes worden nu uitgewerkt en de uitgebreidere aanpassingen bespreken we met de dorpsraden.

 


13-05-2016

Het Halteplan 2016+ is vastgesteld door het college. De verschillende haltes worden nu uitgewerkt en waar nodig besproken.

 


18-04-2016

Het Halteplan 2016+ is vastgesteld door het college. De verschillende haltes worden nu uitgewerkt.

 


14-03-2016

Het Halteplan 2016+ is vastgesteld door het college. De verschillende haltes worden nu uitgewerkt.

 


12-02-2016

Het Halteplan 2016+ is vastgesteld door het college. We zijn nu de uitvoering aan het voorbereiden.

 


28-01-2016

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie heeft nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Dit is Zeelandbreed besproken. Er is overleg geweest met de provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit hebben we uitgewerkt in een plan. In 2016  gaan we verder met het aanpassen van de haltes.

 


13-01-2016

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie heeft nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Dit is Zeelandbreed besproken. Er is overleg geweest met de provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit gaan we nu uitwerken in een plan. Vervolgens gaan we verder met het aanpassen van de haltes.

 


14-12-2015

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie heeft nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Dit is Zeelandbreed besproken. Er is overleg geweest met de provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit gaan we nu uitwerken in een plan. Vervolgens gaan we verder met het aanpassen van de haltes.

 


13-10-2015

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie heeft nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Dit is Zeelandbreed besproken. Er is overleg geweest met de provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit gaan we nu uitwerken in een plan.

 


14-08-2015

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie heeft nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Dit is Zeelandbreed besproken. Er is overleg geweest met de provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit gaan we nu uitwerken in een plan.

 


12-06-2015

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie is nu bezig met het uitwerken van de nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Er is een concept wat in Zeeland wordt besproken. Er is overleg geweest met de provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit gaan we nu uitwerken in een plan.

 


18-05-2015

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie is nu bezig met het uitwerken van de nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Er is een concept wat in Zeeland wordt besproken. Eind mei hebben we overleg met de provincie om te bepalen bij welke haltes er iets moet gebeuren en wat hier moet gebeuren.

 


16-04-2015

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe dienstregeling is bekend. De Provincie is nu bezig met het uitwerken van de nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, qua situering en vormgeving. Er is een concept wat Zeeland wordt besproken. Zodra deze beschikbaar zijn maken wij een planning voor de uitvoering van aanpassing aan haltes.

 


16-03-2015

De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij behorende nieuwe eisen aan de haltes. De Provincie is nu bezig met het uitwerken van de nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen. Zodra deze beschikbaar zijn maken wij een planning voor de aan te passen haltes.

 


09-03-2015

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed.  Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concessie is geweest. De definitieve dienstregeling wordt vanaf 7 januari gecommuniceerd. De belangrijkste wijzigingen voor Veere zijn dat de normale bussen op zondag worden vervangen door de haltetaxi. Ook in de avonduren wordt de haltetaxi ingezet. Hiervoor zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig aan de huidige halteplaatsen. Daarnaast wordt de vaste dienstregeling tussen Veere en Middelburg vervangen door een buurtbus. Ook dit kan een reden zijn aanpassingen te maken aan de halteplaatsen. De provincie start een proces op om een implementatieplan te maken. Dit moet op 1 maart gereed zijn. De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht, zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden.

 

 


13-02-2015

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed.  Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. De definitieve dienstregeling wordt vanaf 7 januari gecommuniceerd. De belangrijkste wijzigingen voor Veere zijn dat de normale bussen op zondag worden vervangen door de haltetaxi. Ook in de avonduren wordt de haltetaxi ingezet. Hiervoor zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig aan de huidige halteplaatsen. Daarnaast wordt de vaste dienstregeling tussen Veere en Middelburg vervangen door een buurtbus. Ook dit kan een reden zijn aanpassingen te maken aan de halteplaatsen. De provincie start een proces op om een implementatieplan te maken. Dit moet op 1 maart gereed zijn. De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht, zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden.

 

 


27-01-2015

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed.  Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. De definitieve dienstregeling wordt vanaf 7 januari gecommuniceerd. De belangrijkste wijzigingen voor Veere zijn dat de normale bussen op zondag worden vervangen door de haltetaxi. Ook in de avonduren wordt de haltetaxi ingezet. Hiervoor zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig aan de huidige halteplaatsen. Daarnaast wordt de vaste dienstregeling tussen Veere en Middelburg vervangen door een buurtbus. Ook dit kan een reden zijn aanpassingen te maken aan de halteplaatsen. De provincie start een proces op om een implementatieplan te maken. Dit moet op 1 maart gereed zijn. De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.

 

 


15-12-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. De definitieve dienstregeling wordt vanaf 7 januari gecommuniceerd. De belangrijkste wijzigingen voor Veere zijn dat de normale bussen op zondag worden vervangen door de haltetaxi. Ook in de avonduren wordt de haltetaxi ingezet. Hiervoor zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig aan de huidige halteplaatsen. Daarnaast wordt de vaste dienstregeling tussen Veere en Middelburg vervangen door een buurtbus. Ook dit kan een reden zijn aanpassingen te maken aan de halteplaatsen. De provincie start een proces op om een implementatieplan te maken. Dit moet op 1 maart gereed zijn. De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.

 

 


11-11-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. Als gevolg van een bezwarenprocedure is er nog steeds geen duidelijkheid. Deze bezwaarprocedure vertraagt nu de aanbestedings. Zodra de gunning definitief is weten we ook de consequenties voor Veere.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.

 

 


13-10-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. Als gevolg van een bezwarenprocedure is er nog steeds geen duidelijkheid. Deze procedure vertraagt nu de procedure. Zodra de gunning definitief is weten we ook de consequenties voor Veere.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.

 

 


15-09-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. Als gevolg van een bezwarenprocedure is er nog steeds geen duidelijkheid. Deze procedure vertraagt nu de procedure. Zodra de gunning definitief is weten we ook de consequenties voor Veere.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.

 

 


14-08-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. Als gevolg van een bezwarenprocedure is er nog steeds geen duidelijkheid. Deze procedure vertraagt nu de procedure. Zodra de gunning definitief is weten we ook de consequenties voor Veere.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht

 

 


14-08-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. Als gevolg van een bezwarenprocedure is er nog steeds geen duidelijkheid. Deze procedure vertraagt nu de procedure. Zodra de gunning definitief is weten we ook de consequenties voor Veere.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.

 

 


11-07-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. Als gevolg van een bezwarenprocedure is er nog steeds geen duidelijkheid. Deze procedure vertraagt nu de procedure. Zodra de gunning definitief is weten we ook de consequenties voor Veere.

 

 


13-06-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. De aanbesteding voor de nieuwe concesssie is geweest. Als gevolg van een bezwarenprocedure is er nog steeds geen duidelijkheid. Zodra de gunning definitief is weten we ook de consequenties voor Veere.

 

 


12-05-2014

De provincie heeft het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. Half 2014 is er duidelijkheid over de nieuwe concessie voor 2015. Het wordt dan ook duidelijk of we ook haltes moeten verplaatsen.

 

 


09-04-2014

De provincie formuleert op dit moment nieuw beleid voor het openbaar vervoersbeleid. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. Half 2014 is er duidelijkheid over de nieuwe concessie voor 2015. Het wordt dan ook duidelijk of we ook haltes moeten verplaatsen.

 

 


13-03-2014

De provincie formuleert op dit moment nieuw beleid voor het openbaar vervoersbeleid. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. Half 2014 is er duidelijkheid over de nieuwe concessie voor 2015. Het wordt dan ook duidelijk of we ook haltes moeten worden verplaatst.

 

.


25-02-2014

De provincie formuleert op dit moment nieuw beleid voor het openbaar vervoersbeleid. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. Half 2014 is er duidelijkheid over de nieuwe concessie voor 2015. Het wordt dan ook duidelijk of er ook haltes moeten worden verplaatst.

 

.


24-01-2014

De provincie formuleert op dit moment nieuw beleid voor het openbaar vervoersbeleid. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. Half 2014 is er duidelijkheid over de nieuwe concessie voor 2015. Het wordt dan ook duidelijk of er ook haltes moeten worden verplaatst.

 

In 2013 zijn er verder geen haltes meer aangepast.


17-12-2013

De provincie formuleert op dit moment nieuw beleid voor het openbaar vervoersbeleid. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden en over de locaties. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. Half 2014 is er duidelijkheid over de nieuwe concessie voor 2015. Het wordt dan ook duidelijk of er ook haltes moeten worden verplaatst.


13-11-2013

De provincie formuleert op dit moment nieuw beleid voor het openbaar vervoersbeleid. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht. Half 2014 is er duidelijkheid over de nieuwe concessie voor 2015. Het wordt dan ook duidelijk of er ook haltes moeten worden verplaatst.


11-07-2013

De provincie formuleert op dit moment nieuw beleid voor het openbaar vervoersbeleid. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.


05-06-2013

De provincie formuleert op dit moement nieuw beleid voor het openbaar vervoersbeleid. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden. Het advies vanuit de Provincie is om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

De gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.


17-05-2013

Met de komst van het nieuwe openbaar vervoersbeleid is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden voor het nieuwe beleid. Advies vanuit de Provincie om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.

Gemeente neemt deel aan overleg over hoe de haltes met de nieuwe concessie moeten worden ingericht.


23-04-2013

Met de komst van het nieuwe openbaar vervoersbeleid is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de halteplaatsen vormgegeven moeten worden voor het nieuwe beleid. Advies vanuit de Provincie om voorlopig geen halteplaatsen meer aan te passen.


23-04-2013

Halteplaatsen worden aangepast volgens de Zeeuwse haltenorm.


G
Tijd

Uitvoering in 2017.

G
Geld

We stemmen de plannen af op de beschikbare middelen.