Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.001 Uitvoeren economische agenda

3.001 Uitvoeren economische agenda
Projectleider/budgethouder
Bouziani Youssef
Bruin Nel, de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

De gemeente heeft bij de economische ontwikkeling een faciliterende rol. De ontwikkeling van de economie wordt bepaald door de activiteiten van ondernemers en investeerders. De economische agenda is een praktische benadering van wat we binnenkort moeten doen en wat ons over enige tijd te wachten staat. Het is een plan voor detailhandel & horeca, toerisme & recreatie, duurzaamheid & innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt & onderwijs, zorgeconomie en dienstverlening.Toelichting

We werken doorlopend aan de onderwerpen  detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie en plattelandseconomie.  Voorbeelden zijn  de Zeelandpas, het Biz Fonds, gezondheidstoerisme,  het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de kwaliteitsverbeteringen van kampeerterreinen.  Met een nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence en DOK41  en de inzet op reïntegratie en 'social return on investment' bij aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt .  In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018  speerpunten formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.  

G
Kwaliteit
04-04-2018

We werken doorlopend aan de onderwerpen  detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie en plattelandseconomie.  Voorbeelden zijn  de Zeelandpas, het Biz Fonds, gezondheidstoerisme,  het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de kwaliteitsverbeteringen van kampeerterreinen.  Met een nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence en DOK41  en de inzet op reïntegratie en 'social return on investment' bij aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt .  In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018  speerpunten formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.  


04-04-2018

We werken doorlopend aan de onderwerpen  detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie en plattelandseconomie.  Voorbeelden zijn  de Zeelandpas, het Biz Fonds, gezondheidstoerisme,  het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de kwaliteitsverbeteringen van de kampeerterreinen.  Met een nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence en DOK41  en de inzet op reïntegratie en 'social return on investment' bij aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt .  In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018  speerpunten formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.  


03-04-2018

We werken doorlopend aan de onderwerpen  detailhandel en horeca, toerisme,  duurzaamheid en innovatie en plattelandseconomie.  Voorbeelden zijn  de Zeelandpas, het Biz Fonds, gezondheidstoerisme,  het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de kwaliteitsverbeteringen van de kampeerterreinen.  Met een nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence en DOK41  en de inzet op reïntegratie en 'social return on investment' bij aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt .  In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018  speerpunten formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.  


08-02-2018

We werken doorlopend aan de onderwerpen  detailhandel en horeca, toerisme,  duurzaamheid en innovatie, plattelandseconomie.  Voorbeelden zijn  de Zeelandpas, het Biz Fonds, gezondheidstoerisme,  het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de kwaliteitsverbeteringen van de kampeerterreinen.  Met een nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence en DOK41  en de inzet op reintegratie en 'social return on investment' bij aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt .  In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018  speerpunten formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.  


08-02-2018

We werken doorlopend aan de onderwerpen  detailhandel en horeca, toerisme,  duurzaamheid en innovatie, plattelandseconomie.  Voorbeelden zijn  de Zeelandpas, het Biz Fonds, gezondheidstoerisme,  het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de kwaliteitsverbeteringen van de kampeerterreinen.  Met een nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence en DOK41  en de inzet op reintegratie en 'social return on investment' bij aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt .  In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018  speerpunten formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.  


08-02-2018

We werken doorlopend aan de onderwerpen  detailhandel en horeca, toerisme,  duurzaamheid en innovatie, plattelandseconomie.  Voorbeelden zijn  de Zeelandpas, het Biz Fonds, gezondheidstoerisme,  het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de kwaliteitsverbeteringen van de kampeerterreinen.  Met een nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence en DOK41  en de inzet op reintegratie en 'social return on investment' bij aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt .  In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018  speerpunten formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.  


13-02-2017

De economische agenda uit 2014 behelst activiteiten op het gebied van detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt en onderwijs,  zorgeconomie en dienstverlening. Op al deze terreinen wordt doorlopend gewerkt. Voorbeelden zijn het ondernemersdossier, de Zeelandpas, het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence, de inzet op reintegratie en social return on investment bij aanbestedingen.  De opzet van de economische agenda gaat veranderen; in de loop van 2017 volgt daarover informatie.


01-02-2016

Werkzaamheden uit de agenda worden verricht.


24-11-2015

Uitvoering is gaande.


10-09-2015

De uitvoering is reeds gaande omdat de economie niet start of stopt bij het gereedkomen van een beleidstuk.


09-09-2015

De economie start of stopt niet bij het gereedkomen van een beleidstuk. De uitvoering is gaande.


24-08-2015

Uitvoering is gaande.


21-05-2015

opstellen van de Economische agenda 2015 is in gang gezet.


20-05-2015

opstellen van de Economische agenda 2015 is in gang gezet.


20-05-2015

opstellen van de Economische agenda 2015 is in gang gezet.


29-01-2015

opstellen van de Economische agenda 2015 is in gang gezet.


01-09-2014

G
Tijd
G
Geld