Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers

3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers
Projectleider/budgethouder
Looff Arnoud, de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 30-12-2014

De regeling Nieuwe Economische Dragers (NED) maakt het mogelijk om in (voormalige) agrarische gebouwen een nieuw (niet-agrarisch of semi-agrarisch) bedrijf te starten. Deze activiteiten moeten qua aard, schaal, omvang en verkeersaantrekkende werking passen in het landelijk gebied. Om de vitaliteit van het landelijk gebied in stand te houden  is het nodig om vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen een nieuwe bestemming te geven of te saneren.Toelichting

Sinds 1 januari 2017 zijn er  5 aanvragen vergund. Er lopen nog ca. 5 initiatieven en aanvragen. Ten opzichte van de aantallen in 2016 betekent dit een halvering van de aanvragen en vergunde situaties.

G
Kwaliteit
05-02-2018

Sinds 1 januari 2017 zijn er ca. 5 aanvragen vergund. Er lopen nu nog ca. 5 initiatieven en aanvragen. Conclusie: halvering van de aantallen t.o.v. het voorgaande jaar.


22-05-2017

Sinds 1 januari 2016 zijn er ca. 10 aanvragen vergund. Er lopen nu nog ca. 10 initiatieven en aanvragen. In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. Conclusie: een lichte stijging.  


24-02-2017

Sinds 1 januari 2016 zijn er ca. 10 aanvragen vergund. Er lopen nu nog ca. 8 initiatieven en aanvragen. In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. Conclusie: een lichte stijging.  


13-02-2017

Sinds 1 januari 2016 zijn er ca. 10 aanvragen vergund. Er lopen nu nog ca. 8 initiatieven en aan aanvragen. In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. Conclusie: gezien de aantallen zien wij een lichte stijging.  


13-09-2016

Sinds 1 januari 2016 zijn er ca. 8 aanvragen vergund. Er lopen nu nog ca. 10 initiatieven en aan aanvragen.

In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


13-09-2016

12-09-2016

Sinds 1 januari 2016 zijn er ca. 8 aanvragen vergund. Er lopen nu nog ca. 10 initiatieven en aan aanvragen.

 

In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


07-04-2016

In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


19-02-2016

In 2015 zijn er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


09-11-2015

Op dit moment zijn er ongeveer 4 aanvragen in behandeling en zijn en ca 4 vergunningen verleend. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


04-08-2015

Op dit moment zijn er ongeveer 8 aanvragen in behandeling. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


22-05-2015

Op dit moment zijn er ongeveer 10 aanvragen in behandeling. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


18-03-2015

Op dit moment zijn er ongeveer 10 aanvragen in behandeling. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


18-11-2014

In 2014 zijn ongeveer 10 NED aanvragen gehonoreerd en op dit moment zijn er nog ongeveer 10 aanvragen in behandeling. In het algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje nieuwbouw te realiseren.


04-11-2014

Er lopen nu ca 8 verzoeken. Op 6 verzoeken is een positief besluit genomen. De overige zijn nog in procedure.

 


31-08-2014

Er zijn ca 10 verzoeken ingediend. Deze enkele hiervan zijn al in procedure.

 


27-05-2014

Er zijn ca 10 verzoeken ingediend. Deze enkele hiervan zijn al in procedure.

 


12-05-2014

Er zijn ca 10 verzoeken ingediend. Deze enkele hiervan zijn al in procedure.

 


12-05-2014

Er zijn ca 10 verzoeken ingediend. Deze enkele hiervan zijn al in procedure.

 


25-03-2014

G
Tijd
G
Geld