Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018

De toenemende vraag naar zorg biedt kansen voor nieuwe vormen van wonen en recreëren.  Wij geven uitvoering aan  het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018.  Hiervoor is jaarlijks een impulsbudget beschikbaar.Toelichting

In 2017 hebben wij uitvoering gegeven aan  het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018.  Door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren ontstaan er  nieuwe kansen.  Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Voor 2 evenementen is in 2017 als voorbeeldproject een stimuleringscheque van € 1.500 verleend. Het ging om een para-beachvolleyballtoernooi  en het NK Eredivisie zeilen in Veere.                                                                        

 

 

G
Kwaliteit
18-12-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor is opnieuw aan  Impuls en het Kenniscentrum  een uitvoeringsopdracht verleend.. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer en is inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat in de verschillende programmalijnen resultaten zijn geboekt en aan andere zaken wordt gewerkt.

 


18-12-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor is opnieuw aan  Impuls en het Kenniscentrum  een uitvoeringsopdracht verleend.. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer en is inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat in de verschillende programmalijnen resultaten zijn geboekt en aan andere zaken wordt gewerkt.

 


18-12-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor is opnieuw aan  Impuls en het Kenniscentrum  een uitvoeringsopdracht verleend.. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer en is inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat in de verschillende programmalijnen resultaten zijn geboekt en aan andere zaken wordt gewerkt.

 


19-10-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor is opnieuw aan  Impuls en het Kenniscentrum  een uitvoeringsopdracht verleend.. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer en is inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat in de verschillende programmalijnen resultaten zijn geboekt en aan andere zaken wordt gewerkt.

 


17-08-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor is opnieuw aan  Impuls en het Kenniscentrum  een uitvoeringsopdracht verleend.. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer en is inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat in de verschillende programmalijnen resultaten zijn geboekt en aan andere zaken wordt gewerkt.

 


20-07-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor is opnieuw aan  Impuls en het Kenniscentrum  een uitvoeringsopdracht verleend.. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer.

 


27-06-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor is opnieuw aan  Impuls en het Kenniscentrum  een uitvoeringsopdracht verleend.. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer.

 


24-05-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor is opnieuw aan  Impuls en het Kenniscentrum  een uitvoeringsopdracht verleend.. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer.

 


14-03-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                        

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor zal opnieuw  Impuls en het Kenniscentrum worden ingeschakeld. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer.

 


14-03-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                              

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor zal opnieuw  Impuls en het Kenniscentrum worden ingeschakeld. Een tussentijdse evaluatie over de  uitvoering in 2017 volgt vóór de zomer.

 


23-02-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.                                                                              

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor zal opnieuw  Impuls en het kenniscentrum worden ingeschakeld.


16-01-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de onderdelen opgenomen.                                                                                                                     

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt dat er veel in gang is gezet en ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor zal opnieuw  Impuls en het kenniscentrum worden ingeschakeld.

   

 zijn de volgende  Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.

Op 27 september a.s. vindt het 1e Santé café gezondheidstoerisme Veere plaats.  Het Santé café heeft plaats gevonden en aan de  initiatiefnemers van 6  kansrijke voorbeeldprojecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 verleend. Ook de lancering van een online discussieplatform civocracy.org/veere  is tijdens die bijeenkomst de lucht in gegaan. Aan Impuls Zeeland en het Kenniscentrum is opdracht verleend  om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het stimuleringsprogramma.  

De 1e Evaluatie van de uitvoering van het Stimuleringsprogramma over de periode juni t/m december 2016 is ontvangen. Hieruit blijkt dat er al veel in gang is ge


16-01-2017

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de onderdelen opgenomen.                                                                                                                     

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt dat er veel in gang is gezet en ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om hiermee in 2017 actief door te gaan. 

   

 zijn de volgende  Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.

Op 27 september a.s. vindt het 1e Santé café gezondheidstoerisme Veere plaats.  Het Santé café heeft plaats gevonden en aan de  initiatiefnemers van 6  kansrijke voorbeeldprojecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 verleend. Ook de lancering van een online discussieplatform civocracy.org/veere  is tijdens die bijeenkomst de lucht in gegaan. Aan Impuls Zeeland en het Kenniscentrum is opdracht verleend  om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het stimuleringsprogramma.  

Binnenkort is de 1e Evaluatie van de uitvoering van het Stimuleringsprogramma over de periode juni t/m december 2016 beschikbaar.


20-12-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.

Op 27 september a.s. vindt het 1e Santé café gezondheidstoerisme Veere plaats.  Het Santé café heeft plaats gevonden en aan de  initiatiefnemers van 6  kansrijke voorbeeldprojecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 verleend. Ook de lancering van een online discussieplatform civocracy.org/veere  is tijdens die bijeenkomst de lucht in gegaan. Aan Impuls Zeeland en het Kenniscentrum is opdracht verleend  om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het stimuleringsprogramma.  

Binnenkort is de 1e Evaluatie van de uitvoering van het Stimuleringsprogramma over de periode juni t/m december 2016 beschikbaar.


20-12-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.

Op 27 september a.s. vindt het 1e Santé café gezondheidstoerisme Veere plaats.  Het Santé café heeft plaats gevonden en aan de  initiatiefnemers van 6  kansrijke voorbeeldprojecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 verleend. Ook de lancering van een online discussieplatform civocracy.org/veere  is tijdens die bijeenkomst de lucht in gegaan. Aan Impuls Zeeland en het Kenniscentrum is opdracht verleend  om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het stimuleringsprogramma.  

Binnenkort is de 1e Evaluatie van de uitvoering van het Stimuleringsprogramma over de periode juni t/m december 2016 beschikbaar.


15-11-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.

Op 27 september a.s. vindt het 1e Santé café gezondheidstoerisme Veere plaats.  Het Santé café heeft plaats gevonden en aan de  initiatiefnemers van 6  kansrijke voorbeeldprojecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 verleend. Ook de lancering van een online discussieplatform civocracy.org/veere  is tijdens die bijeenkomst de lucht in gegaan. Aan Impuls Zeeland en het Kenniscentrum is opdracht verleend  om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het stimuleringsprogramma.  


06-10-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.

Op 27 september a.s. vindt het 1e Santé café gezondheidstoerisme Veere plaats.  Het Santé café heeft plaats gevonden en aan de  initiatiefnemers van 6  kansrijke voorbeeldprojecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 verleend. Ook de lancering van een online discussieplatform is tijdens die bijeenkomst de lucht in gegaan.. 


12-09-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.

Op 27 september a.s. vindt het 1e Santé café gezondheidstoerisme Veere plaats.  Daarbij aandacht voor de kansrijke voorbeeldprojecten en lancering van een online discussieplatform. 


16-08-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.

Op 27 september a.s. vindt het 1e Santé café gezondheidstoerisme Veere plaats.  Daarbij aandacht voor de kansrijke voorbeeldprojecten en lancering van een online platform. 


19-07-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.

De commissie MO heeft een positief advies uitgebracht over het Stimuleringsprogramma en wacht de 1e voortgangsrapportage met belangstelling af.


19-05-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

Het stimuleringsprogramma is door het college vastgesteld en wordt op 21 juni a.s. in de commissie MO toegelicht en besproken.


18-04-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.


07-04-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.


18-02-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vindt hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari jl. gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat dit in maart 2016 het concept gereed is.


02-02-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vindt hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari jl. gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. De planning is dat dit in maart 2016 gereed is.


19-01-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vindt hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari jl. gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. De planning is dit in maart 2016 gereed is.


14-01-2016

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vindt hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.

De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari jl. gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. De planning is dit in maart 2016 gereed is.


17-12-2015

Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen. Op 13 januari 2015 vindt hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.


24-11-2015

Dit is een van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te stellen

Dit is een van de thema's binnen de economische agenda. Visie ontwikkeling vooraf is noodzaak. Focus op de mogelijkheden van zorgtoerisme binnen het Veerse toeristische product. De aanpak zal daarom in fasen moeten plaatsvinden. Fase 1: wat is beschikbaar en welke kruisverbanden zijn er al. Fase 2: Welke mogelijkheden zijn er voor nieuwe samenwerkingsverbanden en wie zijn daarvoor nodig. Fase 3: Welke aanpak is toepasbaar.

 


10-09-2015

Dit is een van de thema's binnen de economische agenda. Visie ontwikkeling vooraf is noodzaak. Focus op de mogelijkheden van zorgtoerisme binnen het Veerse toeristische product. De aanpak zal daarom in fasen moeten plaatsvinden. Fase 1: wat is beschikbaar en welke kruisverbanden zijn er al. Fase 2: Welke mogelijkheden zijn er voor nieuwe samenwerkingsverbanden en wie zijn daarvoor nodig. Fase 3: Welke aanpak is toepasbaar.

 


24-08-2015

Als onderdeel van de economische agenda. Visie ontwikkeling dmv ondezoek naar de mogelijkheden van zorgtoerisme in Veere


21-05-2015

Maakt nu onderdeel uit van de economische agenda. Is een langdurig proces


20-05-2015

Maakt nu onderdeel uit van de economische agenda. Is een langdurig proces


20-05-2015

Maakt nu onderdeel uit van de economische agenda. Is een langdurig proces


29-01-2015

vanaf de eerste week van februari zal een plan van aanpak worden opgesteld


04-09-2014

G
Tijd
O
Geld