Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.
Projectleider/budgethouder
Bouziani Youssef
Bruin Nel, de
Reijnhoudt Han
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-01-2015
Einddatum: 30-12-2017

We pakken de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen op om de veroudering en verrommeling tegen te gaan en om kansen bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of samenwerking te pakken. Basis vormt het plan Herstructurering bedrijventerreinen van eind 2016. Toelichting

G
Kwaliteit

Het college stelde op 6 juni 2017 het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vast. Dit programma is gericht op herstructurering en revitalisering. Reacties van de ondernemers op de bedrijventerreinen zijn erin verwerkt. In de vergadering van de commissie RO van 23 oktober 2017 is het Plan van Aanpak toegelicht. We werken met actieprogramma's die we per bedrijventerrein opstellen en tussentijds actualiseren. Hierdoor kunnen we maatwerk verlenen. Deze maatregel loopt door in 2018. 

Opgepakt in 2017: 

* opzetten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Karreveld te Koudekerke

* verbeteren van toegangsweg Karreveld te Koudekerke;

* verplaatsen vanuit de Nijverheidsweg naar en inrichten van Oosterloo te Domburg; 

* verbeteren bereikbaarheid en veiligheid Prelaatweg te Westkapelle,

* verbeteren landschappelijke inpassing Zuidweg te Aagtekerke

* optimaliseren parkeerplaats Rapenburgweg te Meliskerke       

 

17-11-2017

Het college stelde op 6 juni 2017 het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vast. Dit is gericht op herstructurering en revitalisering. Reacties van de ondernemers op de bedrijventerreinen zijn erin verwerkt. In de vergadering van de commissie RO van 23 oktober 2017 is het Plan van Aanpak toegelicht. We werken met actieprogramma's die we per bedrijventerrein opstellen en tussentijds actualiseren. Hierdoor kunnen we maatwerk verlenen.

 


06-10-2017

Het concept bedrijventerreinenprogramma Veere  d.d. 11 oktober 2016 heeft ertoe geleid dat het college op 6 juni 2017 besloot het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad (6 juli) te sturen. De reactie van de ondernemers op de bedrijventerreinen verwerken we in toe te voegen actieprogramma's die we apart per bedrijventerrein opstellen en tussentijds actualiseren. Hierdoor kunnen we maatwerk verlenen.

 


06-10-2017

Het concept bedrijventerreinenprogramma Veere  d.d. 11 oktober 2016 heeft ertoe geleid dat het college op 6 juni 2017 besloot het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad (6 juli) te sturen. De reactie van de ondernemers op de bedrijventerreinen verwerken we in toe te voegen actieprogramma's die we apart per bedrijventerrein opstellen en tussentijds actualiseren. Hierdoor kunnen we maatwerk verlenen.

 


19-06-2017

Het concept bedrijventerreinenprogramma Veere  d.d. 11 oktober 2016 heeft ertoe geleid dat het college op 6 juni 2017 besloot het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad (6 juli) te sturen. De reactie van de ondernemers op de bedrijventerreinen verwerken we in toe te voegen actieprogramma's die we apart per bedrijventerrein opstellen en tussentijds actualiseren. Hierdoor kunnen we maatwerk verlenen.

 


20-04-2017

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Er was een goedbezochte bijeenkomst van de ondernemers. Hun reacties verwerken we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stelt het college het programma definitief vast. De afronding duurt langer dan verwacht. Dit heeft onder andere te maken met de regionale afspraken met de buurgemeenten.  


27-02-2017

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Er was een goedbezochte bijeenkomst van de ondernemers. Hun reacties verwerken we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stelt het college het programma definitief vast.


24-02-2017

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Er was een goedbezochte bijeenkomst van de ondernemers. Hun reacties verwerken in we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stelt het college het programma definitief vast.  


13-02-2017

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Hun reacties verwerken in we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stellen het programma definitief vast.  


10-02-2017

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Hun reacties verwerken in we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stellen het programma definitief vast.  


16-01-2017

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Hun reacties verwerken in we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stellen het programma definitief vast.  


07-04-2016

Op 12 januari 2016 zijn de eindresultaten in bijzijn van de portefeuillehouder gepresenteerd.

De studenten brengen binnen een maand de rapportage per bedrijventerrein uit. 


01-02-2016

Op 12 januari zijn de eindresultaten in bijzijn van de portefeuillehouder gepresenteerd.

De studenten brengen binnen een maand de rapportage per bedrijventerrein uit. 


24-11-2015

eerste resultaten van het onderzoek door de HZ worden eind november/begin december gepresenteerd


10-09-2015

Het plan van aanpak is gereed.  Aanbieding in de commissie MO van 15 september 2015


24-08-2015

Het plan van aanpak is gereed.  Aanbieding september 2015


21-05-2015

Het plan van aanpak zal binnen een week gereed zijn.


20-05-2015

Het plan van aanpak zal binnen een week gereed zijn.


20-05-2015

Het plan van aanpak zal binnen een week gereed zijn.


29-01-2015

Bij de uitwerking wordt de HZ betrokken. Nog geen uitgewerkt plan gereed


29-01-2015

01-09-2014

G
Tijd
G
Geld

Voor de herstructurering van bedrijventerreinen is een structureel budget beschikbaar van €40.000,- per jaar.