Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.006 Ondernemersmanager Veere

3.006 Ondernemersmanager Veere
Projectleider/budgethouder
Bouziani Youssef
Bruin Nel, de
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014

De ondernemersmanager Veere heeft zijn meerwaarde  bewezen. Dat is opgenomen in het coalitieakkoord.  In de loop van 2017 nemen we op basis van een evaluatie een besluit over een eventuele contractverlenging van de ondernemersmanager.  Toelichting

 

In het voorjaar van 2017 vond een externe evaluatie plaats van het werk van de Ondernemersmanager (OMV). Conclusie was (opnieuw) dat de tevredenheid over de OMV zeer groot is en dat groot draagvlak bestaat voor een nieuwe periode OMV.  De ONV fungeert als mediator/relatiemanager en projectaanjager. Gemeente en de Federatie van Ondernemers Veere (FOV) spraken de bereidheid uit om de financiering voort te zetten. Het voorstel was om de rol van mediator en aanjager voor 3 jaar te borgen voor €30.000 per jaar en te bekostigen door gemeente en ondernemers, ieder voor de helft. FOV betaalt €7.500 en de toeristische sector heeft eveneens €7.500 gereserveerd in de Toeristische Impuls. U heeft in de programmabegroting 2018 €15.000 gereserveerd.

G
Kwaliteit
08-02-2018

 

In het voorjaar van 2017 vond een externe evaluatie plaats van het werk van de Ondernemersmanager. Conclusie was (opnieuw) dat de tevredenheid over de OMV zeer groot is en dat groot draagvlak bestaat voor een nieuwe periode OMV.  De ONV fungeert als mediator/relatiemanager en projectaanjager. Gemeente en de Federatie van Ondernemers Veere (FOV) spraken de bereidheid uit om de financiering voort te zetten. Het voorstel was om de rol van mediator en aanjager voor 3 jaar te borgen voor €30.000 per jaar en te bekostigen door gemeente en ondernemers, ieder voor de helft. FOV betaalt €7.500 en de toeristische sector heeft eveneens €7.500 gereserveerd in de Toeristische Impuls. U heeft in de programmabegroting 2018 €15.000 gereserveerd.


08-02-2018

 

In het voorjaar van 2017 vond een externe evaluatie plaats van het werk van de Ondernemersmanager. Conclusie was (opnieuw) dat de tevredenheid over de OMV zeer groot is en dat groot draagvlak bestaat voor een nieuwe periode OMV.  De ONV fungeert als mediator/relatiemanager en projectaanjager. Gemeente en de Federatie van Ondernemers Veere (FOV) spraken de bereidheid uit om de financiering voort te zetten. Het voorstel was om de rol van mediator en aanjager voor 3 jaar te borgen voor €30.000 per jaar en te bekostigen door gemeente en ondernemers, ieder voor de helft. FOV betaalt €7.500 en de toeristische sector heeft eveneens €7.500 gereserveerd in de Toeristische Impuls. U heeft in de programmabegroting 2018 €15.000 gereserveerd.


13-02-2017

Het project OMV is voor 2016 door een extern bureau geevalueerd. In maart 2017 ontvangt u deze evaluatie.


01-02-2016

Op 14 december 2015 heeft de jaarlijkse evaluatie (nu voor 2015)  van project OMV plaatsgevonden.

Alle deelnemers zijn bijzonder positief.


01-02-2016

Op 14 december 2015 heeft de jaarlijkse evaluatie (nu voor 2015)  van project OMV plaatsgevonden.

Alle deelnemers zijn bijzonder positief.


24-11-2015

Het project OMV 2 wordt 14 December 2015 geëvalueerd.

Het project OMV 2 wordt 14 December 2015 geëvalueerd

 


09-09-2015

in oktober heeft een (verkorte) evaluatie van de OMV 2012-2014 plaatsgevonden. De evaluatie OMV3 over de periode 2015-2018  zal in oktober 2017 worden aangeboden.


24-08-2015

in oktober heeft een (verkorte) evaluatie van de OMV 2012-2014 plaatsgevonden. De uitgebreidere evaluatie volgt. Voortaan zal er jaarlijk geevalueerd worden in oktober..


21-05-2015

in oktober heeft een (verkorte) evaluatie van de OMV 2012-2014 plaatsgevonden. De uitgebreidere evaluatie volgt. Voortaan zal er jaarlijk geevalueerd worden in oktober.


20-05-2015

in oktober heeft een (verkorte) evaluatie van de OMV 2012-2014 plaatsgevonden. De uitgebreidere evaluatie volgt. Voortaan zal er jaarlijk geevalueerd worden in oktober.


20-05-2015

in oktober heeft een (verkorte) evaluatie van de OMV 2012-2014 plaatsgevonden. De uitgebreidere evaluatie volgt. Voortaan zal er jaarlijk geevalueerd worden in oktober.


29-01-2015

in oktober heeft een (verkorte) evaluatie van de OMV 2012-2014 plaatsgevonden. De uitgebreidere evaluatie volgt. Voortaan zal er jaarlijk geevalueerd worden in oktober.


01-09-2014

G
Tijd
G
Geld