Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2018

De Toeristische Uitvoerings Alliantie (TUA) is een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland.

In 2017 geven wij opnieuw samen met de andere Zeeuwse kustgemeenten uitvoering  aan gezamenlijke TUA projecten.Toelichting

G
Kwaliteit

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft uitvoering gegeven aan het Activiteitenprogramma 2016-2017. Als kustgemeente doen wij hieraan met verschillende onderzoeken en projecten mee. Zaken waaraan is gewerkt en aan het eind van het jaar in concept gereed waren zijn Maatwerkrapportage economisch belang toerisme Veere, Onderzoek naar de Vaste gast, de opzet van een aanboddatabank en online marketingscampagnes. 

18-12-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.  Dit wordt na de zomer in het 3e of 4e kwartaal 2017, omdat de verwerking van de onderzoekgegevens meer tijd kost


18-12-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.  Dit wordt na de zomer in het 3e of 4e kwartaal 2017, omdat de verwerking van de onderzoekgegevens meer tijd kost


18-12-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.  Dit wordt na de zomer in het 3e of 4e kwartaal 2017, omdat de verwerking van de onderzoekgegevens meer tijd kost


19-10-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.  Dit wordt na de zomer in het 3e of 4e kwartaal 2017, omdat de verwerking van de onderzoekgegevens meer tijd kost


17-08-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.  Dit wordt na de zomer in het 3e of 4e kwartaal 2017, omdat de verwerking van de onderzoekgegevens meer tijd kost


17-08-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.  Dit wordt na de zomer in het 3e of 4e kwartaal 2017, omdat de verwerking van de onderzoekgegevens meer tijd kost


20-07-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.


20-07-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.


20-07-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.


27-06-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.


24-05-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.


14-03-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij voor de zomer 2017.


27-02-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij begin 2017.


16-01-2017

16-01-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls beschikbaar te stellen. De eerste 9onderzoeks)resultaten verwachten wij begin 2017.


15-11-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn. Het gaat wat langer duren, omdat aan de TUA is gevraagd om een doorlopend uitvoeringsprogramma 2016-2017. Veel onderzoeken/projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar.  Wij verwachten het voorstel binnen enkele weken.

Het TUA activiteitenvoorstel is op 28 juni 2016 besproken in het VZG/R&T portefeuillehoudersoverleg en met een positief advies aan de gemeenten voorgelegd.  Aan de R&T sector is gevraagd om met het voorgestelde activiteitenvoorstel in te stemmen en de kosten uit de Toeristische Impuls te betalen. Met een positief advies van de sector is inmiddels een besluit genomen over het TUA activiteitenvoorstel 2016-2017. Komt als ingekomen stuk ter kennisneming van de raad. Gemeenteraad  heeft (10/11) de projecten waarmee wij als Veere met TUA in zee gaan voor kennisgeving aangenomen

 

 

 

 


06-10-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn. Het gaat wat langer duren, omdat aan de TUA is gevraagd om een doorlopend uitvoeringsprogramma 2016-2017. Veel onderzoeken/projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar.  Wij verwachten het voorstel binnen enkele weken.

Het TUA activiteitenvoorstel is op 28 juni 2016 besproken in het VZG/R&T portefeuillehoudersoverleg en met een positief advies aan de gemeenten voorgelegd.  Aan de R&T sector is gevraagd om met het voorgestelde activiteitenvoorstel in te stemmen en de kosten uit de Toeristische Impuls te betalen. Met een positief advies van de sector is inmiddels een besluit genomen over het TUA activiteitenvoorstel 2016-2017. Komt als ingekomen stuk ter kennisneming van de raad.

 

 

 

 


12-09-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn. Het gaat wat langer duren, omdat aan de TUA is gevraagd om een doorlopend uitvoeringsprogramma 2016-2017. Veel onderzoeken/projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar.  Wij verwachten het voorstel binnen enkele weken.

Het TUA activiteitenvoorstel is op 28 juni 2016 besproken in het VZG/R&T portefeuillehoudersoverleg en met een positief advies aan de gemeenten voorgelegd.  Aan de R&T sector is gevraagd om met het voorgestelde activiteitenvoorstel in te stemmen en de kosten uit de Toeristische Impuls te betalen.  Inmiddels is een besluit genomen over het TUA activiteitenvoorstel 2016-2017. Komt als ingekomen stuk ter kennisneming van de raad.

 

 

 

 


16-08-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn. Het gaat wat langer duren, omdat aan de TUA is gevraagd om een doorlopend uitvoeringsprogramma 2016-2017. Veel onderzoeken/projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar.  Wij verwachten het voorstel binnen enkele weken.

Het TUA activiteitenvoorstel is op 28 juni 2016 besproken in het VZG/R&T portefeuillehoudersoverleg en met een positief advies aan de gemeenten voorgelegd. Aan de R&T sector is gevraagd om met het voorgestelde activiteitenvoorstel in te stemmen en de kosten uit de Toeristische Impuls te betalen. Om op het strand een breedband internet te realiseren is een bijdrage verleend van € 7.500 in de overheadkosten.

 

 

 


19-07-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn. Het gaat wat langer duren, omdat aan de TUA is gevraagd om een doorlopend uitvoeringsprogramma 2016-2017. Veel onderzoeken/projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar.  Wij verwachten het voorstel binnen enkele weken.

Het TUA activiteitenvoorstel is op 28 juni 2016 besproken in het VZG/R&T portefeuillehoudersoverleg en met een positief advies aan de gemeenten voorgelegd. Aan de R&T sector is gevraagd om met het voorgestelde activiteitenvoorstel in te stemmen en de kosten uit de Toeristische Impuls te betalen.

 

 

 


20-06-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn. Het gaat wat langer duren, omdat aan de TUA is gevraagd om een doorlopend uitvoeringsprogramma 2016-2018. Veel onderzoeken/projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar.  Wij verwachten het voorstel binnen enkele weken.

Het voorstel kom 28/7 aan de orde in het VZG/R&T portefeuillehoudersoverleg.

 

 

 


19-05-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn. Het gaat wat langer duren, omdat aan de TUA is gevraagd om een doorlopend uitvoeringsprogramma 2016-2018. Veel onderzoeken/projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar.  Wij verwachten het voorstel binnen enkele weken.

 

 


18-04-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn. Het gaat wat langer duren, omdat aan de TUA is gevraagd om een doorlopend uitvoeringsprogramma 2016-2018. Veel onderzoeken/projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar. 

 

 


14-03-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden.

In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn.

 

 


14-01-2016

Met de TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) en de Zeeuwse kustgemeenten wordt gekeken of in 2016 opnieuw aan een agenda voor gezamenlijke onderzoeken, projecten e.d.  gewerkt gaat worden. In het 1e kwartaal van 2016 moet dit duidelijk zijn.

 

 


G
Tijd
G
Geld

Het TUA programma 2016-2018 zal aan de R&T sector worden voorgelegd voor een bijdrage uit de Toeristische Impuls.