Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017

3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017

In 2017 vinden pilots plaats voor een verbreding van de inzet van de Zeeland Pas. We verrichten geen inspanningen meer om delen van de Walcherse minima-regelingen onder de Zeelandpas te brengen.Toelichting

Wij hebben in 2017 opnieuw een bijdrage van € 12.000 verleend voor de doorontwikkeling van de ZeelandPas. De doorontwikkeling heeft betrekking op een verbreding van de pas met 2 pilots (inwoners en sociaal domein).. Door omstandigheden (voorbereiding en techniek) hebben de pilots echter nog niet in 2017 plaats gevonden.

 

G
Kwaliteit
19-10-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een tweetal pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


19-10-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een tweetal pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


21-08-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een tweetal pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


21-08-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een tweetal pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


20-07-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een tweetal pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


20-07-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een tweetal pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


27-06-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een tweetal pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


24-05-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een tweetal pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


14-03-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen. De Evaluatie 2016  blijkt dat er meer passen zijn verkocht, meer deelnemende bedrijven zijn en de ZeelandPas door de toerist wordt gewaardeerd. Daarom is besloten  om ook in 2017 nogmaals een bijdrage (€ 15.000 in plaats van € 25.000) te verlenen. Dit ook om de resultaten van een twee pilots in andere gemeenten met een verbreding van de ZeelandPas (inwoners en sociaal domein) af te wachten.

 

 


13-02-2017

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen.

 

 


16-01-2017

Voor een verdere optimalisering en doorontwikkeling van de ZeelandPas  2017 is vanuit de Toeristische Impuls een bijdrage van € 15.000 verleend.


16-01-2017

Voor een verdere optimalisering van de Zeelandpas  2016 is vanuit de Toeristische Impuls een bijdrage van € 25.000 verleend.


20-12-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

Commissie MO heeft hierover een positief advies gegeven voor besluitvorming in de gemeenteraad van 10-maart 2016.

De gemeenteraad heeft het positieve advies van de commissie overgenomen en besloten om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas opnieuw een bedrag van € 25.000 te verlenen.

De bijdrage is betaald uit de Toeristische Impuls.  Evaluatie vindt plaats na het zomerseizoen 2016 en verwachten we rond 1 december.

Uit de ontvangen Evaluatie over 2016 blijkt dat er sprake is van een doorontwikkeling en meer ZeelandPas verkopen evenals een toename van het aantal acceptanten. Van een sluitende bussinescase  is nog geen sprake.

De R&T sector heeft geadviseerd om voor 2017 nog één keer een bijdrage uit de Toeristische Impuls te verlenen. Geen € 25.000 zoals de voorgaande 2 jaar maar het gevraagde bedrag van € 15.000. 

 


06-10-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

Commissie MO heeft hierover een positief advies gegeven voor besluitvorming in de gemeenteraad van 10-maart 2016.

De gemeenteraad heeft het positieve advies van de commissie overgenomen en besloten om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas opnieuw een bedrag van € 25.000 te verlenen.

De bijdrage is betaald uit de Toeristische Impuls.  Evaluatie vindt plaats na het zomerseizoen 2016 en verwachten we rond 1 december.


16-08-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

Commissie MO heeft hierover een positief advies gegeven voor besluitvorming in de gemeenteraad van 10-maart 2016.

De gemeenteraad heeft het positieve advies van de commissie overgenomen en besloten om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas opnieuw een bedrag van € 25.000 te verlenen.

De bijdrage is betaald uit de Toeristische Impuls.  Evaluatie vindt plaats na het zomerseizoen 2016


19-07-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

Commissie MO heeft hierover een positief advies gegeven voor besluitvorming in de gemeenteraad van 10-maart 2016.

De gemeenteraad heeft het positieve advies van de commissie overgenomen en besloten om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas opnieuw een bedrag van € 25.000 te verlenen.

De bijdrage is betaald uit de Toeristische Impuls.  Evaluatie na het zomerseizoen 2016


20-06-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

Commissie MO heeft hierover een positief advies gegeven voor besluitvorming in de gemeenteraad van 10-maart 2016.

De gemeenteraad heeft het positieve advies van de commissie overgenomen en besloten om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas opnieuw een bedrag van € 25.000 te verlenen.

De bijdrage is betaald uit de Toeristische Impuls.  Evaluatie na het zomerseizoen 2016


18-04-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

Commissie MO heeft hierover een positief advies gegeven voor besluitvorming in de gemeenteraad van 10-maart 2016.

De gemeenteraad heeft het positieve advies van de commissie overgenomen en besloten om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas opnieuw een bedrag van € 25.000 te verlenen.

De bijdrage is betaald uit de Toeristische Impuls. 


14-03-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

Commissie MO heeft hierover een positief advies gegeven voor besluitvorming in de gemeenteraad van 10-maart 2016.

De gemeenteraad heeft het positieve advies van de overgenomen en besloten om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas opnieuw een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen uit de Toeristische Impuls. 


18-02-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

Commissie MO heeft hierover een positief advies gegeven voor besluitvorming in de gemeenteraad van 10-maart 2016.


14-01-2016

Er gaat een voorstel richting gemeenteraad om voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas 2016 nogmaals een bijdrage van € 25.000 te verlenen.

De Toeristische sector Veere heeft positief geadviseerd om deze bijdrage uit de Toeristische Impuls 2016 te betalen.


G
Tijd
G
Geld