Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017

Het jaar 2017 is beslissend of en op welke manier deze plannen doorgaan.Toelichting

--
Kwaliteit

 Met de vastgestelde Zeeuwse Kustvisie is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Onze gemeente heeft hiermee ingestemd.  Daarmee is de hotspotontwikkeling  voor de Veerse Dam van de baan.

19-10-2017

In de periode tussen 2011-2016 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om uitvoering te geven  aan onze inspanningsverplichting tot  verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de kant van het Veerse Meer.  Vanaf 2014 als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Onze inspanningen in de onderhandelingen met de exploitant hebben binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan structuurvisie hotspot Veerse Dam niet tot een resultaat geleid en een EU subsidie-aanvraag voor het Ecoferiumproject is afgewezen.  Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Wij en de gemeenteraad kunnen hiermee instemmen. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden. Inmiddels hebben wij met de definitieve versie van de Kustvisie ingestemd. Hiermee is de hotspot ontwikkeling voor de Veerse Dam nu ook Noord-Beveland onlangs besloten heeft af te zien van het eilandplan Zeeuwse Lagune van de baan.


19-10-2017

In de periode tussen 2011-2016 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om uitvoering te geven  aan onze inspanningsverplichting tot  verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de kant van het Veerse Meer.  Vanaf 2014 als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Onze inspanningen in de onderhandelingen met de exploitant hebben binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan structuurvisie hotspot Veerse Dam niet tot een resultaat geleid en een EU subsidie-aanvraag voor het Ecoferiumproject is afgewezen.  Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Wij en de gemeenteraad kunnen hiermee instemmen. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden. Inmiddels hebben wij met de definitieve versie van de Kustvisie ingestemd. Hiermee is de hotspot ontwikkeling voor de Veerse Dam nu ook Noord-Beveland onlangs besloten heeft af te zien van het eilandplan Zeeuwse Lagune van de baan.


21-08-2017

In de periode tussen 2011-2016 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om uitvoering te geven  aan onze inspanningsverplichting tot  verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de kant van het Veerse Meer.  Vanaf 2014 als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Onze inspanningen in de onderhandelingen met de exploitant hebben binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan structuurvisie hotspot Veerse Dam niet tot een resultaat geleid en een EU subsidie-aanvraag voor het Ecoferiumproject is afgewezen.  Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Wij en de gemeenteraad kunnen hiermee instemmen. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden.


21-08-2017

In de periode tussen 2011-2016 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om uitvoering te geven  aan onze inspanningsverplichting tot  verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de kant van het Veerse Meer.  Vanaf 2014 als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Onze inspanningen in de onderhandelingen met de exploitant hebben binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan structuurvisie hotspot Veerse Dam niet tot een resultaat geleid en een EU subsidie-aanvraag voor het Ecoferiumproject is afgewezen.  Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Wij en de gemeenteraad kunnen hiermee instemmen. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden.


20-07-2017

In de periode tussen 2011-2016 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om uitvoering te geven  aan onze inspanningsverplichting tot  verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de kant van het Veerse Meer.  Vanaf 2014 als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Onze inspanningen in de onderhandelingen met de exploitant hebben binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan structuurvisie hotspot Veerse Dam niet tot een resultaat geleid en een EU subsidie-aanvraag voor het Ecoferiumproject is afgewezen.  Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Wij en de gemeenteraad kunnen hiermee instemmen. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden.


20-07-2017

In de periode tussen 2011-2016 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om uitvoering te geven  aan onze inspanningsverplichting tot  verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de kant van het Veerse Meer.  Vanaf 2014 als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Onze inspanningen in de onderhandelingen met de exploitant hebben binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan structuurvisie hotspot Veerse Dam niet tot een resultaat geleid en een EU subsidie-aanvraag voor het Ecoferiumproject is afgewezen.  Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Wij en de gemeenteraad kunnen hiermee instemmen. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden.


27-06-2017

In de periode tussen 2011-2016 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om uitvoering te geven  aan onze inspanningsverplichting tot  verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de kant van het Veerse Meer.  Vanaf 2014 als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Onze inspanningen in de onderhandelingen met de exploitant hebben binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan structuurvisie hotspot Veerse Dam niet tot een resultaat geleid en een EU subsidie-aanvraag voor het Ecoferiumproject is afgewezen.  Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Wij en de gemeenteraad kunnen hiermee instemmen. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden.


24-05-2017

In de periode tussen 2011-2016 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om uitvoering te geven  aan onze inspanningsverplichting tot  verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de kant van het Veerse Meer.  Vanaf 2014 als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Onze inspanningen in de onderhandelingen met de exploitant hebben binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan structuurvisie hotspot Veerse Dam niet tot een resultaat geleid en een EU subsidie-aanvraag voor het Ecoferiumproject is afgewezen.  Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Wij en de gemeenteraad kunnen hiermee instemmen. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden.


14-03-2017

In 2016 is uitvoering gegeven  aan onze inspanningsverplichting om tot een verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de meerzijde te komen. Als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Zonder succes. Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie. Over de uitvoering van in het verleden genomen besluiten voor de Veerse Dam zal nog nadere besluitvorming plaats vinden..


24-02-2017

In 2016 is uitvoering gegeven  aan onze inspanningsverplichting om tot een verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de meerzijde te komen. Als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Zonder succes. Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.


13-02-2017

In 2016 is uitvoering gegeven  aan onze inspanningsverplichting om tot een verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de meerzijde als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Zonder succes. Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.


17-01-2017

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. In 2016 is de haalbaarheid van het project geen stap dichterbij gekomen. Met de Kustvisie erbij is de hele Veerse Dam ontwikkeling in een ander licht komen te staan.

 

 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.

Het kost meer tijd, daarom besluitvorming na de zomer 2016. Na de besluitvorming van de gemeenteraad van Noord-Beveland over het project De Zeeuwse Lagune is het de bedoeling dat alle bij de Samenwerkingsovereenkomst Veerse Dam betrokken overheden (de stuurgroep) over hoe verder. 


16-01-2017

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. In 2016 is de haalbaarheid van het project geen stap dichterbij gekomen. Met de Kustvisie erbij is de hele Veerse Dam ontwikkeling in een ander licht komen te staan.

 

 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.

Het kost meer tijd, daarom besluitvorming na de zomer 2016. Na de besluitvorming van de gemeenteraad van Noord-Beveland over het project De Zeeuwse Lagune is het de bedoeling dat alle bij de Samenwerkingsovereenkomst Veerse Dam betrokken overheden (de stuurgroep) over hoe verder. 


20-12-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.

Het kost meer tijd, daarom besluitvorming na de zomer 2016. Na de besluitvorming van de gemeenteraad van Noord-Beveland over het project De Zeeuwse Lagune is het de bedoeling dat alle bij de Samenwerkingsovereenkomst Veerse Dam betrokken overheden (de stuurgroep) over hoe verder. 


06-10-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.

Het kost meer tijd, daarom besluitvorming na de zomer 2016.


19-07-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.

Het kost meer tijd, daarom besluitvorming na de zomer 2016.


20-06-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.

Het kost meer tijd, daarom besluitvorming na de zomer 2016.


18-04-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.


07-04-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.


14-03-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding met de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig.  De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidie-programma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopings-punten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst is om tot uitvoering te komen.  Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming  hierover vóór de zomer 2016.


18-02-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding met de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig.  De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidie-programma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopings-punten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst is om tot uitvoering te komen.  Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming  hierover  vóór de zomer 2016.


20-01-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding met de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig.  De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidie-programma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopings-punten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst is om tot uitvoering te komen.  Mogelijke scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming  hierover 1e kwartaal 2016.


14-01-2016

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding met de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig.  De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidie-programma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopings-punten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst is om tot uitvoering te komen.  Mogelijke scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming 1e kwartaal 2016.


24-11-2015

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding met de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig.  De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidie-programma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopings-punten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst is om tot uitvoering te komen.  Mogelijke scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming 1e kwartaal 2016.


12-11-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Ecomobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen de kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse Dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.
 
Onze projectaanmelding Ecomobiliteit is niet toegewezen voor uitwerking in een defintieve subsidieaanvraag. Binnenkort volgt een telichting op de afwijzingsgronden (onvoldoende grensoverschrijdende werking en onvoldoende demonstratie-/innovatiewerking).  Voor het beschikbare budget van € 50 mlj. in de 1e ronde was voor maar liefst € 190 mlj. aan projecten ingediend. Van de 101 ingediende aanmeldingen zijn slechts 20 projecten goedgekeurd. 
 
De aanmedling van het project Ecoferium Veerse Dam in het OP Zuid programma kan vanaf 1 oktober 2015 plaats vinden. Binnenkort worden de definitieve randvoorwaarden bekend om voor een EU bijdrage in aanmerking te komen en zullen wij overleg voeren met het programmasecretariaat over de kansen van ons Ecoferiumproject.
 
Evaluatie afgewezen aanmelding project Ecomobiliteit en onderzoek naar mogelijkheid voor subsidie uit ander EU programma nog niet afgerond.  Uit de  feedback die we hebben gekregen blijkt dat ons project in vergelijking met de andere aanmeldingen onvoldoende vernieuwende en innovatieve elementen bevat. Ook het concrete grensoverschrijdende karakter werd te mager gevonden.  Wij kijken nu of het project aangepast en eventueel in onderdelen in een ander samenwerkingsverband in een ander EU subsidieprogramma meer kans van slagen maakt.
Voor het project Ecoferium Veerse Dam kan vanaf 1 oktober a.s. met als sluitingsdatum 1 december 2015 een aanvraag worden ingediend bij OP Zuid Nederland. Binnenkort hebben we een gesprek met de Zeeuwse programmamanager voor dit programma om te kijken hoe kansrijk het indienen van een aanvraag voor het Ecoferium Veerse Dam is. 
Het programma met de randvoorwaarden en de aanvraagformatis worden als het goed is in week 30 bekend gemaakt.
 
Half juli 2015 zijn de randvoorwaarden bekend geworden. Naast CO-2 reductie maatregelen moet bij de aanvraag een sluitende businesscase worden gevoegd. Het MKB moet daarbij een prominente rol spelen.  Om hiertoe te komen is meer tijd nodig. Via een op te zetten loactiecoalitie willen wij dit gaan aanvliegen en richten wij ons op een EU subsidie-aanvraag in 2016.

12-11-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Ecomobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen de kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse Dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.
 
Onze projectaanmelding Ecomobiliteit is niet toegewezen voor uitwerking in een defintieve subsidieaanvraag. Binnenkort volgt een telichting op de afwijzingsgronden (onvoldoende grensoverschrijdende werking en onvoldoende demonstratie-/innovatiewerking).  Voor het beschikbare budget van € 50 mlj. in de 1e ronde was voor maar liefst € 190 mlj. aan projecten ingediend. Van de 101 ingediende aanmeldingen zijn slechts 20 projecten goedgekeurd. 
 
De aanmedling van het project Ecoferium Veerse Dam in het OP Zuid programma kan vanaf 1 oktober 2015 plaats vinden. Binnenkort worden de definitieve randvoorwaarden bekend om voor een EU bijdrage in aanmerking te komen en zullen wij overleg voeren met het programmasecretariaat over de kansen van ons Ecoferiumproject.
 
Evaluatie afgewezen aanmelding project Ecomobiliteit en onderzoek naar mogelijkheid voor subsidie uit ander EU programma nog niet afgerond.  Uit de  feedback die we hebben gekregen blijkt dat ons project in vergelijking met de andere aanmeldingen onvoldoende vernieuwende en innovatieve elementen bevat. Ook het concrete grensoverschrijdende karakter werd te mager gevonden.  Wij kijken nu of het project aangepast en eventueel in onderdelen in een ander samenwerkingsverband in een ander EU subsidieprogramma meer kans van slagen maakt.
Voor het project Ecoferium Veerse Dam kan vanaf 1 oktober a.s. met als sluitingsdatum 1 december 2015 een aanvraag worden ingediend bij OP Zuid Nederland. Binnenkort hebben we een gesprek met de Zeeuwse programmamanager voor dit programma om te kijken hoe kansrijk het indienen van een aanvraag voor het Ecoferium Veerse Dam is. 
Het programma met de randvoorwaarden en de aanvraagformatis worden als het goed is in week 30 bekend gemaakt.
 
Half juli 2015 zijn de randvoorwaarden bekend geworden. Naast CO-2 reductie maatregelen moet bij de aanvraag een sluitende businesscase worden gevoegd. Het MKB moet daarbij een prominente rol spelen.  Om hiertoe te komen is meer tijd nodig. Via een op te zetten loactiecoalitie willen wij dit gaan aanvliegen en richten wij ons op een EU subsidie-aanvraag in 2016.

15-10-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Ecomobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen de kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse Dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.
 
Onze projectaanmelding Ecomobiliteit is niet toegewezen voor uitwerking in een defintieve subsidieaanvraag. Binnenkort volgt een telichting op de afwijzingsgronden (onvoldoende grensoverschrijdende werking en onvoldoende demonstratie-/innovatiewerking).  Voor het beschikbare budget van € 50 mlj. in de 1e ronde was voor maar liefst € 190 mlj. aan projecten ingediend. Van de 101 ingediende aanmeldingen zijn slechts 20 projecten goedgekeurd. 
 
De aanmedling van het project Ecoferium Veerse Dam in het OP Zuid programma kan vanaf 1 oktober 2015 plaats vinden. Binnenkort worden de definitieve randvoorwaarden bekend om voor een EU bijdrage in aanmerking te komen en zullen wij overleg voeren met het programmasecretariaat over de kansen van ons Ecoferiumproject.
 
Evaluatie afgewezen aanmelding project Ecomobiliteit en onderzoek naar mogelijkheid voor subsidie uit ander EU programma nog niet afgerond.  Uit de  feedback die we hebben gekregen blijkt dat ons project in vergelijking met de andere aanmeldingen onvoldoende vernieuwende en innovatieve elementen bevat. Ook het concrete grensoverschrijdende karakter werd te mager gevonden.  Wij kijken nu of het project aangepast en eventueel in onderdelen in een ander samenwerkingsverband in een ander EU subsidieprogramma meer kans van slagen maakt.
Voor het project Ecoferium Veerse Dam kan vanaf 1 oktober a.s. met als sluitingsdatum 1 december 2015 een aanvraag worden ingediend bij OP Zuid Nederland. Binnenkort hebben we een gesprek met de Zeeuwse programmamanager voor dit programma om te kijken hoe kansrijk het indienen van een aanvraag voor het Ecoferium Veerse Dam is. 
Het programma met de randvoorwaarden en de aanvraagformatis worden als het goed is in week 30 bekend gemaakt.
 
Half juli 2015 zijn de randvoorwaarden bekend geworden. Naast CO-2 reductie maatregelen moet bij de aanvraag een sluitende businesscase worden gevoegd. Het MKB moet daarbij een prominente rol spelen.  Om hiertoe te komen is meer tijd nodig. Via een op te zetten loactiecoalitie willen wij dit gaan aanvliegen en richten wij ons op een EU subsidie-aanvraag in 2016..

15-09-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Ecomobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen de kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse Dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.
 
Onze projectaanmelding Ecomobiliteit is niet toegewezen voor uitwerking in een defintieve subsidieaanvraag. Binnenkort volgt een telichting op de afwijzingsgronden (onvoldoende grensoverschrijdende werking en onvoldoende demonstratie-/innovatiewerking).  Voor het beschikbare budget van € 50 mlj. in de 1e ronde was voor maar liefst € 190 mlj. aan projecten ingediend. Van de 101 ingediende aanmeldingen zijn slechts 20 projecten goedgekeurd. 
 
De aanmedling van het project Ecoferium Veerse Dam in het OP Zuid programma kan vanaf 1 oktober 2015 plaats vinden. Binnenkort worden de definitieve randvoorwaarden bekend om voor een EU bijdrage in aanmerking te komen en zullen wij overleg voeren met het programmasecretariaat over de kansen van ons Ecoferiumproject.
 
Evaluatie afgewezen aanmelding project Ecomobiliteit en onderzoek naar mogelijkheid voor subsidie uit ander EU programma nog niet afgerond.  Uit de  feedback die we hebben gekregen blijkt dat ons project in vergelijking met de andere aanmeldingen onvoldoende vernieuwende en innovatieve elementen bevat. Ook het concrete grensoverschrijdende karakter werd te mager gevonden.  Wij kijken nu of het project aangepast en eventueel in onderdelen in een ander samenwerkingsverband in een ander EU subsidieprogramma meer kans van slagen maakt.
Voor het project Ecoferium Veerse Dam kan vanaf 1 oktober a.s. met als sluitingsdatum 1 december 2015 een aanvraag worden ingediend bij OP Zuid Nederland. Binnenkort hebben we een gesprek met de Zeeuwse programmamanager voor dit programma om te kijken hoe kansrijk het indienen van een aanvraag voor het Ecoferium Veerse Dam is. 
Het programma met de randvoorwaarden en de aanvraagformatis worden als het goed is in week 30 bekend gemaakt.
 
Half juli 2015 zijn de randvoorwaarden bekend geworden. Naast CO-2 reductie maatregelen moet bij de aanvraag een sluitende businesscase worden gevoegd. Het MKB moet daarbij een prominente rol spelen.  Om hiertoe te komen is meer tijd nodig. Via een op te zetten loactiecoalitie willen wij dit gaan aanvliegen en richten wij ons op een EU subsidie-aanvraag in 2016..

16-07-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Ecomobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse Dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.
 
Onze projectaanmelding Ecomobiliteit is niet toegewezen voor uitwerking in een defintieve subsidieaanvraag. Binnenkort volgt een telichting op de afwijzingsgronden (onvoldoende grensoverschrijdende werking en onvoldoende demonstratie-/innovatiewerking).  Voor het beschikbare budget van € 50 mlj. in de 1e ronde was voor maar liefst € 190 mlj. aan projecten ingediend. Van de 101 ingediende aanmeldingen zijn slechts 20 projecten goedgekeurd. 
 
De aanmedling van het project Ecoferium Veerse Dam in het OP Zuid programma kan vanaf 1 oktober 2015 plaats vinden. Binnenkort worden de definitieve randvoorwaarden bekend om voor een EU bijdrage in aanmerking te komen en zullen wij overleg voeren met het programmasecretariaat over de kansen van ons Ecoferiumproject.
 
Evaluatie afgewezen aanmelding project Ecomobiliteit en onderzoek naar mogelijkheid voor subsidie uit ander EU programma nog niet afgerond.  Uit de  feedback die we hebben gekregen blijkt dat ons project in vergelijking met de andere aanmeldingen onvoldoende vernieuwende en innovatieve elementen bevat. Ook het concrete grensoverschrijdende karakter werd te mager gevonden.  Wij kijken nu of het project aangepast en eventueel in onderdelen in een ander samenwerkingsverband in een ander EU subsidieprogramma meer kans van slagen maakt.
Voor het project Ecoferium Veerse Dam kan vanaf 1 oktober a.s. met als sluitingsdatum 1 december 2015 een aanvraag worden ingediend bij OP Zuid Nederland. Binnenkort hebben we een gesprek met de Zeeuwse programmamanager voor dit programma om te kijken hoe kansrijk het indienen van een aanvraag voor het Ecoferium Veerse Dam is. 
Het programma met de randvoorwaarden en de aanvraagformatis worden als het goed is in week 30 bekend gemaakt.

10-06-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Ecomobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse Dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.
 
Onze projectaanmelding Ecomobiliteit is niet toegewezen voor uitwerking in een defintieve subsidieaanvraag. Binnenkort volgt een telichting op de afwijzingsgronden (onvoldoende grensoverschrijdende werking en onvoldoende demonstratie-/innovatiewerking).  Voor het beschikbare budget van € 50 mlj. in de 1e ronde was voor maar liefst € 190 mlj. aan projecten ingediend. Van de 101 ingediende aanmeldingen zijn slechts 20 projecten goedgekeurd. 
 
De aanmedling van het project Ecoferium Veerse Dam in het OP Zuid programma kan vanaf 1 oktober 2015 plaats vinden. Binnenkort worden de definitieve randvoorwaarden bekend om voor een EU bijdrage in aanmerking te komen en zullen wij overleg voeren met het programmasecretariaat over de kansen van ons Ecoferiumproject.
 
Evaluatie afgewezen aanmelding project Ecomobiliteit en onderzoek naar mogelijkheid voor subsidie uit ander EU programma nog niet afgerond.  Uit de  feedback die we hebben gekregen blijkt dat ons project in vergelijking met de andere aanmeldingen onvoldoende vernieuwende en innovatieve elementen bevat. Ook het concrete grensoverschrijdende karakter werd te mager gevonden.  Wij kijken nu of het project aangepast en eventueel in onderdelen in een ander samenwerkingsverband in een ander EU subsidieprogramma meer kans van slagen maakt.
Voor het project Ecoferium Veerse Dam kan vanaf 1 oktober a.s. met als sluitingsdatum 1 december 2015 een aanvraag worden ingediend bij OP Zuid Nederland. Binnenkort hebben we een gesprek met de Zeeuwse programmamanager voor dit programma om te kijken hoe kansrijk het indienen van een aanvraag voor het Ecoferium Veerse Dam is. 

19-05-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Ecomobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.
 
Onze projectaanmelding Ecomobiliteit is niet toegewezen voor uitwerking in een defintieve subsidieaanvraag. Binnenkort volgt een telichting op de afwijzingsgronden (onvoldoende grensoverschrijdende werking en onvoldoende demonstratie-/innovatiewerking). Van de 101 ingediende aanmeldingen zijn er 100 (80% ). Voor het beschikbare budget van € 50 mlj. in de 1e ronde was voor maar liefst € 190 mlj. aan projecten ingediend.
 
De aanmedling van het project Ecoferium Veerse Dam in het OP Zuid programma kan vanaf 1 oktober 2015 plaats vinden. Binnenkort worden de definitieve randvoorwaarden bekend om voor een EU bijdrage in aanmerking te komen en zullen wij overleg voeren met het programmasecretariaat over de kansen van ons Ecoferiumproject.
 
Evaluatie afgewezen aanmelding project Ecomobiliteit en onderzoek naar mogelijkheid voor subsidie uit ander EU programma nog niet afgerond. 

20-04-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Ecomobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.
 
Onze projectaanmelding Ecomobiliteit is niet toegewezen voor uitwerking in een defintieve subsidieaanvraag. Binnenkort volgt een telichting op de afwijzingsgronden (onvoldoende grensoverschrijdende werking en onvoldoende demonstratie-/innovatiewerking). Van de 101 ingediende aanmeldingen zijn er 100 (80% ). Voor het beschikbare budget van € 50 mlj. in de 1e ronde was voor maar liefst € 190 mlj. aan projecten ingediend.
 
De aanmedling van het project Ecoferium Veerse Dam in het OP Zuid programma kan vanaf 1 oktober 2015 plaats vinden. Binnenkort worden de definitieve randvoorwaarden bekend om voor een EU bijdrage in aanmerking te komen en zullen wij overleg voeren met het programmasecretariaat over de kansen van ons Ecoferiumproject.

18-02-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Duurzame mobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.

Binnen kaders van het raadsbesluit  heeft aanmelding van het project Ecomobiliteit plaats gevonden. De projecten op ons grondgebied hebben betrekking om het door proeftuinen, pilots, living labs e.d. het realiseren van een aan elkaar gekoppeld systeem van duurzaam vervoer voor (verblijfs-)toeristen als ze éénmaal op bestemming zijn gearriveerd over land (Domburg-Oostkapelle-Vrouwenpolder-Veerse dam) en water (Veerse Meer).  Een manier van (fun) vervoer, die ook aantrekkelijk is voor eigen inwoners als recreant.
Onze partners zijn provincie Antwerpen, Knokke-Heist, Noord-Beveland, HZ/Kenniscentrum, TNO, HZ Thomas More (Antwerpen-Mechelen), Connexxion, en MKB (denk aan bijv. campings Ons Buiten/De Pekelinge).
De projectaanmelding is bedoeld om te worden beoordeeld of het project überhaupt in aanmerking komt voor een subsidie. Als dat zo is dan kan er een formele aanvraag worden ingediend. Op 8 april 2015 vindt hierover besluitvorming plaats door Comité van Toezicht (gedeputeerden van 3 Zuid Nedelandse en de aangrenzende Vlaamse provincies). Er is sprake van een overschrijving van het beschikbare budget dat voor de 1e ronde beschikbaar is. De kwaliteitsmeetlat zal dus hoog liggen.

19-01-2015

Inmiddels zijn de Interreg V programma's voor de periode 2014-2020 gestart. Voor het project Ecoferium Veerse Dam willen we een beroep doen op het Operationele Programma Zuid. Het is nog niet bekend wanneer en voor welke prioriteiten de 1e aanmeldingsronde  gaat plaats vinden.

Voor het project Duurzame mobiliteit willen we een beroep doen op het programma Vlaanderen-Nederland.  Een concept projectaanmelding is gereed en afgestemd met de beoogde samenwerkingspartners. De aanmelding voor een eerste beoordeling van het project moet vóór 1 februari  2015 zijn ingediend. Een besluit hierover door het Comité van Toezicht vindt de eerste helft van april 2015 plaats. Als dat positief is moet een volledig uitgewerkt projectdossier met co-financieringsverklaringen worden ingediend. Op 12 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze projectvoorbereiding en is voorlopig uitgegaan van een gemeentelijke co-financiering van 3 ton.


19-01-2015

02-09-2014

--
Tijd
--
Geld

Wel of geen EU subsidie is essentieel voor realiseringskans van beide projecten.