Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

3.012 Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering en innovatie R&T sector

3.012 Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering en innovatie R&T sector
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

Wij gaan samen met de R&T sector en Impuls Zeeland bekijken op welke manier we het budget het meest effectief kunnen inzetten om een bijdrage  aan de kwaliteitsverbetering en innovatie van de sector te leveren.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In de raadsvergadering van oktober 2017 is besloten om onder een aantal voorwaarden mee te doen met de  innovatievoucherregeling van Impuls Zeeland. Hiervoor is een gemeentelijke bijdrage van  € 25.000 uit de Toeristische Impuls beschikbaar gesteld.  2017. De innovatiecheques zijn bedoeld om innovatie en kwaliteitsverbetering als voorbeeldprojecten in de verblijfsrecreatieve sector te stimuleren.

 

19-10-2017

Voor de invulling van het budget dat in de begroting is opgenomen (€ 25.000) zal in het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Voor de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.  De R&T sector heeft inmiddels positief geadviseerd over de inzet van de beschikbare € 25.000 als gemeentelijke co-financiering voor de voucherregeling van Impuls Zeeland (ook € 25.000).  De voucherregeling is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector. In overleg met de R&T sector wordt nu een inschrijfprocedure en toetsingskader voor de openstelling van de voucherregeling voorbereid. De definitieve besluitvorming hierover zal net voor of direct na de zomervakantie plaats vinden.  In verband met terugkoppeling naar de R&T sector over de inhoud van de voucherregeling zal de besluitvorming na de zomerperiode plaats vinden..

In de raadsvergadering van 5 oktober 2017 is besloten om onder een aantal voorwaarden in te stemmen met een 1e ronde van de innovatievoucher regeling en daarvoor € 25.000 uit de Toeristische Impuls beschikbaar te stellen. De evaluatie van de 1e in overleg met de R&T sector Veere volgt vóór 1 juli 2017.

 


19-10-2017

Voor de invulling van het budget dat in de begroting is opgenomen (€ 25.000) zal in het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Voor de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.  De R&T sector heeft inmiddels positief geadviseerd over de inzet van de beschikbare € 25.000 als gemeentelijke co-financiering voor de voucherregeling van Impuls Zeeland (ook € 25.000).  De voucherregeling is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector. In overleg met de R&T sector wordt nu een inschrijfprocedure en toetsingskader voor de openstelling van de voucherregeling voorbereid. De definitieve besluitvorming hierover zal net voor of direct na de zomervakantie plaats vinden.  In verband met terugkoppeling naar de R&T sector over de inhoud van de voucherregeling zal de besluitvorming na de zomerperiode plaats vinden..

In de raadsvergadering van 5 oktober 2017 is besloten om onder een aantal voorwaarden in te stemmen met een 1e ronde van de innovatievoucher regeling en daarvoor € 25.000 uit de Toeristische Impuls beschikbaar te stellen. De evaluatie van de 1e in overleg met de R&T sector Veere volgt vóór 1 juli 2017.

 


21-08-2017

Voor de invulling van het budget dat in de begroting is opgenomen (€ 25.000) zal in het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Voor de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.  De R&T sector heeft inmiddels positief geadviseerd over de inzet van de beschikbare € 25.000 als gemeentelijke co-financiering voor de voucherregeling van Impuls Zeeland (ook € 25.000).  De voucherregeling is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector. In overleg met de R&T sector wordt nu een inschrijfprocedure en toetsingskader voor de openstelling van de voucherregeling voorbereid. De definitieve besluitvorming hierover zal net voor of direct na de zomervakantie plaats vinden.  In verband met terugkoppeling naar de R&T sector over de inhoud van de voucherregeling zal de besluitvorming na de zomerperiode plaats vinden..

 


21-08-2017

Voor de invulling van het budget dat in de begroting is opgenomen (€ 25.000) zal in het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Voor de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.  De R&T sector heeft inmiddels positief geadviseerd over de inzet van de beschikbare € 25.000 als gemeentelijke co-financiering voor de voucherregeling van Impuls Zeeland (ook € 25.000).  De voucherregeling is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector. In overleg met de R&T sector wordt nu een inschrijfprocedure en toetsingskader voor de openstelling van de voucherregeling voorbereid. De definitieve besluitvorming hierover zal net voor of direct na de zomervakantie plaats vinden.  In verband met terugkoppeling naar de R&T sector over de inhoud van de voucherregeling zal de besluitvorming na de zomerperiode plaats vinden..

 


20-07-2017

Voor de invulling van het budget dat in de begroting is opgenomen (€ 25.000) zal in het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Voor de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.  De R&T sector heeft inmiddels positief geadviseerd over de inzet van de beschikbare € 25.000 als gemeentelijke co-financiering voor de voucherregeling van Impuls Zeeland (ook € 25.000).  De voucherregeling is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector. In overleg met de R&T sector wordt nu een inschrijfprocedure en toetsingskader voor de openstelling van de voucherregeling voorbereid. De definitieve besluitvorming hierover zal net voor of direct na de zomervakantie plaats vinden.  In verband met terugkoppeling naar de R&T sector over de inhoud van de voucherregeling zal de besluitvorming na de zomerperiode plaats vinden..

 


20-07-2017

Voor de invulling van het budget dat in de begroting is opgenomen (€ 25.000) zal in het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Voor de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.  De R&T sector heeft inmiddels positief geadviseerd over de inzet van de beschikbare € 25.000 als gemeentelijke co-financiering voor de voucherregeling van Impuls Zeeland (ook € 25.000).  De voucherregeling is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector. In overleg met de R&T sector wordt nu een inschrijfprocedure en toetsingskader voor de openstelling van de voucherregeling voorbereid. De definitieve besluitvorming hierover zal net voor of direct na de zomervakantie plaats vinden.  In verband met terugkoppeling naar de R&T sector over de inhoud van de voucherregeling zal de besluitvorming na de zomerperiode plaats vinden..

 


27-06-2017

Voor de invulling van het budget dat in de begroting is opgenomen (€ 25.000) zal in het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Voor de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.  De R&T sector heeft inmiddels positief geadviseerd over de inzet van de beschikbare € 25.000 als gemeentelijke co-financiering voor de voucherregeling van Impuls Zeeland (ook € 25.000).  De voucherregeling is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector. In overleg met de R&T sector wordt nu een inschrijfprocedure en toetsingskader voor de openstelling van de voucherregeling voorbereid. De definitieve besluitvorming hierover zal net voor of direct na de zomervakantie plaats vinden.  In verband met terugkoppeling naar de R&T sector over de inhoud van de voucherregeling zal de besluitvorming na de zomerperiode plaats vinden.  

 


24-05-2017

Voor de invulling van het budget dat in de begroting is opgenomen (€ 25.000) zal in het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Voor de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.  De R&T sector heeft inmiddels positief geadviseerd over de inzet van de beschikbare € 25.000 als gemeentelijke co-financiering voor de voucherregeling van Impuls Zeeland (ook € 25.000).  De voucherregeling is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector. In overleg met de R&T sector wordt nu een inschrijfprocedure en toetsingskader voor de openstelling van de voucherregeling voorbereid. De definitieve besluitvorming hierover zal net voor of direct na de zomervakantie plaats vinden.

 


14-03-2017

Voor de invulling van het budget zal het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere. Over de inzet van het budget wordt gekeken om aansluiting te zoeken bij het Innovatieprogramma van Impuls Zeeland. Op die manier zou voor de Veerse ondernemers een extra aantrekkelijk aanbod kunnen worden gedaan. Een concreet besluit zal net voor of direct na de zomer kunnen worden genomen.

 


17-01-2017

Voor de invulling van het budget zal het 1e kwartaal van 2017 een voorstel worden voorbereid. Hierover zal afstemming plaats vinden met de R&T sector Veere.

 


G
Tijd
G
Geld

Bij de vaststelling van de begroting 2017 is hiervoor een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld.