Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

4.001 Passend onderwijs invoeren

4.001 Passend onderwijs invoeren
Projectleider/budgethouder
Israel Cora
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-09-2015

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Sinds augustus 2014 is er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  Effecten worden steeds zichtbaarder. Samen proberen we knelpunten op te lossen. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. We stemmen de zorg voor jeugd en de zorg op school op elkaar af. Dit doet recht aan het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. In 2017 bezoeken we alle scholen voor po. We vragen de scholen een beeld te schetsen van passend onderwijs in de praktijk. Deze inzichten gebruiken we vervolgens voor bijstelling van het beleid. Daarnaast nemen we als Walcherse gemeenten en schoolbesturen deel aan de landelijke monitor.Toelichting

In 2017 hebben wij de volgende resultaten behaald:

- In maart 2017 hebben we meegedaan aan de monitor van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) over de afstemming tussen onderwijs en zorg. Aan deze monitor werkten medewerkers van jeugdzorgorganisaties, scholen en gemeenten mee. De resultaten waren positief: medewerkers uit het onderwijs en uit de zorg werken steeds beter samen. De samenwerking ervaren zij ook als positief. Toch ligt het belangrijkste verbeterpunt ook op het gebied van samenwerking: nu werkt men samen op basis van ieders eigen plan. De verbetering zit in het samenwerken vanuit 1 gezamenlijk plan.

- Wethouder Molenaar bezocht in 2017 alle Veerse basisscholen. Hier bleek dat de Veerse scholen veel kinderen met een extra zorgvraag opvangen. Sommige scholen specialiseren zich (bijvoorbeeld in autisme). De scholen maken goed gebruik van elkaars expertise.

- Op 21 juni 2017 vond de jaarlijkse conferentie passend onderwijs plaats. Meer dan 150 medewerkers uit de zorg, het onderwijs en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over onderwerpen als privacy, afstemming en thuiszitters.

- Niet alle scholen zijn ook fysiek ingericht op passend onderwijs. Eind 2017 verleenden wij een bijdrage in de kosten van aanpassing van de toiletruimte op 2 scholen.

- In de REA's  maakten wij met de schoolbesturen en de kinderopvang afspraken over thuiszitters, schoolbegeleiding en kwetsbare jongeren.

G
Kwaliteit
05-02-2018

In 2017 hebben wij de volgende resultaten behaald:

- In maart 2017 hebben we meegedaan aan de monitor van het NJI over de afstemming tussen onderwijs en zorg. Aan deze monitor werkten medewerkers van jeugdzorgorganisaties, scholen en gemeenten mee. De resultaten waren positief: medewerkers uit het onderwijs en uit de zorg werken steeds beter samen. De samenwerking ervaren zij ook als positief. Toch ligt het belangrijkste verbeterpunt ook op het gebied van samenwerking: nu werkt men samen op basis van ieders eigen plan. De verbetering zit in het samenwerken vanuit 1 gezamenlijk plan.

- Wethouder Molenaar bezocht in 2017 alle Veerse basisscholen. Hier bleek dat de Veerse scholen veel kinderen met een extra zorgvraag opvangen. Sommige scholen specialiseren zich (bijvoorbeeld in autisme). De scholen maken goed gebruik van elkaars expertise.

- Op 21 juni 2017 vond de jaarlijkse conferentie passend onderwijs plaats. Meer dan 150 medewerkers uit de zorg, het onderwijs en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over onderwerpen als privacy, afstemming en thuiszitters.

- Niet alle scholen zijn ook fysiek ingericht op passend onderwijs. Eind 2017 verleenden wij een bijdrage in de kosten van aanpassing van de toiletruimte op 2 scholen.

- In de REA's  maakten wij met de schoolbesturen en de kinderopvang afspraken over thuiszitters, schoolbegeleiding en kwetsbare jongeren.


11-10-2017

Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

Walcheren heeft meegedaan aan de monitor van het NJI. Deze meet hoe het staat met de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd. Gebleken is dat er op Walcheren al veel goed gaat. Verbeterpunt zit met name in het werken aan 1 plan ipv het afstemmen van meerdere plannen op elkaar. Op 21 juni vond de conferentie Passend verbinden plaats. Tijdens deze conferentie zijn meer dan 150  medewerkers van het onderwijs, de zorg en gemeenten met elkaar in gesprek gegaan over een groot aantal onderwerpen (privacy, zorgstructuur, bespreken casus, thuiszitters, afstemming in het vo en mbo enz.). Naast de inhoudelijke gesprekken in de workshops en een aantal inspirerende inleidingen, werden er ook veel contacten onderling gelegd. Een geslaagde bijeenkomst.

Niet alle scholen zijn fysiek ingericht voor passend onderwijs (met name toiletgebouwen). Wij overleggen met de schoolbesturen over aanpassingen.

Voor 2017 verwachten wij € 30.000 meer uit te geven aan leerlingenvervoer dan geraamd. Naast de al eerder genoemde oorzaak van de aanbesteding, zijn de oorzaken voor deze overschrijding: meer leerlingen die gebruik maken van taxivervoer, meer stagevervoer, een crisisplaatsing buiten de regio en noodzakelijk individueel vervoer.

Uit de verantwoording schoolbegeleiding blijkt dat scholen nog steeds goed gebruik hiervan maken.

 Wij bereiden de evaluatie van passend onderwijs voor 2018 voor.

 


19-09-2017

Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

Walcheren heeft meegedaan aan de monitor van het NJI. Deze meet hoe het staat met de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd. Gebleken is dat er op Walcheren al veel goed gaat. Verbeterpunt zit met name in het werken aan 1 plan ipv het afstemmen van meerdere plannen op elkaar. Op 21 juni vond de conferentie Passend verbinden plaats. Tijdens deze conferentie zijn meer dan 150  medewerkers van het onderwijs, de zorg en gemeenten met elkaar in gesprek gegaan over een groot aantal onderwerpen (privacy, zorgstructuur, bespreken casus, thuiszitters, afstemming in het vo en mbo enz.). Naast de inhoudelijke gesprekken in de workshops en een aantal inspirerende inleidingen, werden er ook veel contacten onderling gelegd. Een geslaagde bijeenkomst.

Niet alle scholen zijn fysiek ingericht voor passend onderwijs (met name toiletgebouwen). Wij overleggen met de schoolbesturen over aanpassingen.

Voor 2017 verwachten wij € 30.000 meer uit te geven aan leerlingenvervoer dan geraamd. Naast de al eerder genoemde oorzaak van de aanbesteding, zijn de oorzaken voor deze overschrijding: meer leerlingen die gebruik maken van taxivervoer, meer stagevervoer, een crisisplaatsing buiten de regio en noodzakelijk individueel vervoer.

Uit de verantwoording schoolbegeleiding blijkt dat scholen nog steeds goed gebruik hiervan maken.

 

 


10-08-2017

Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

Walcheren heeft meegedaan aan de monitor van het NJI. Deze meet hoe het staat met de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd. Gebleken is dat er op Walcheren al veel goed gaat. Verbeterpunt zit met name in het werken aan 1 plan ipv het afstemmen van meerdere plannen op elkaar. Op 21 juni vond de conferentie Passend verbinden plaats. Tijdens deze conferentie zijn meer dan 150  medewerkers van het onderwijs, de zorg en gemeenten met elkaar in gesprek gegaan over een groot aantal onderwerpen (privacy, zorgstructuur, bespreken casus, thuiszitters, afstemming in het vo en mbo enz.). Naast de inhoudelijke gesprekken in de workshops en een aantal inspirerende inleidingen, werden er ook veel contacten onderling gelegd. Een geslaagde bijeenkomst.

Niet alle scholen zijn fysiek ingericht voor passend onderwijs (met name toiletgebouwen). Wij overleggen met de schoolbesturen over aanpassingen.

Voor 2017 verwachten wij € 30.000 meer uit te geven aan leerlingenvervoer dan geraamd. Naast de al eerder genoemde oorzaak van de aanbesteding, zijn de oorzaken voor deze overschrijding: meer leerlingen die gebruik maken van taxivervoer, meer stagevervoer, een crisisplaatsing buiten de regio en noodzakelijk individueel vervoer.

 

 


08-08-2017

Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

Walcheren heeft meegedaan aan de monitor van het NJI. Deze meet hoe het staat met de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd. Gebleken is dat er op Walcheren al veel goed gaat. Verbeterpunt zit met name in het werken aan 1 plan ipv het afstemmen van meerdere plannen op elkaar. Op 21 juni vond de conferentie Passend verbinden plaats. Tijdens deze conferentie zijn meer dan 150  medewerkers van het onderwijs, de zorg en gemeenten met elkaar in gesprek gegaan over een groot aantal onderwerpen (privacy, zorgstructuur, bespreken casus, thuiszitters, afstemming in het vo en mbo enz.). Naast de inhoudelijke gesprekken in de workshops en een aantal inspirerende inleidingen, werden er ook veel contacten onderling gelegd. Een geslaagde bijeenkomst.

Niet alle scholen zijn fysiek ingericht voor passend onderwijs (met name toiletgebouwen). Wij overleggen met de schoolbesturen over aanpassingen.

 


12-07-2017

Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

Walcheren heeft meegedaan aan de monitor van het NJI. Deze meet hoe het staat met de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd. Gebleken is dat er op Walcheren al veel goed gaat. Verbeterpunt zit met name in het werken aan 1 plan ipv het afstemmen van meerdere plannen op elkaar. Op 21 juni vond de conferentie Passend verbinden plaats. Tijdens deze conferentie zijn meer dan 150  medewerkers van het onderwijs, de zorg en gemeenten met elkaar in gesprek gegaan over een groot aantal onderwerpen (privacy, zorgstructuur, bespreken casus, thuiszitters, afstemming in het vo en mbo enz.). Naast de inhoudelijke gesprekken in de workshops en een aantal inspirerende inleidingen, werden er ook veel contacten onderling gelegd. Een geslaagde bijeenkomst.

 


15-06-2017

Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

Walcheren heeft meegedaan aan de monitor van het NJI. Deze meet hoe het staat met de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd. Gebleken is dat er op Walcheren al veel goed gaat. Verbeterpunt zit met name in het werken aan 1 plan ipv het afstemmen van meerdere plannen op elkaar. Op 21 juni vindt de conferentie Passend verbinden plaats. Tijdens deze conferentie gaan medewerkers van het onderwijs, de zorg en gemeenten met elkaar in gesprek over een groot aantal onderwerpen (privacy, zorgstructuur, bespreken casus, thuiszitters, afstemming in het vo en mbo enz.).

 


10-05-2017

In 2016 is veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

Walcheren heeft meegedaan aan de monitor van het NJI. Deze meet hoe het staat met de samenwerking tussen onderwijs en zorg voor jeugd. Gebleken is dat er op Walcheren al veel goed gaat. Verbeterpunt zit met name in het werken aan 1 plan ipv het afstemmen van meerdere plannen op elkaar.

 


12-04-2017

In 2016 is veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.


06-04-2017

In maart 2017 hebben we als Walcheren meegedaan met de landelijke monitor afstemming onderwijs-zorg. Professionals uit de zorg en het onderwijs, beleidsmedewerker, ouders en jongeren hebben de enquete ingevuld. We hopen hierdoor nog meer aanbevelingen te krijgen hoe de zorg op school en de zorg voor jeugd beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De eerste resultaten zijn positief: de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs krijgt van alle betrokkenen een voldoende. Verbeterpunten betreffen onder andere het nog meer naar elkaar toegroeien: van samenwerken vanuit ieders eigen plan naar samenwerken vanuit 1 gezamenlijk plan.  Wethouder Molenaar bezoekt in 2017 alle scholen in Veere. Uit de eerste bezoeken blijkt dat de Veerse scholen veel kinderen met een aanvullende zorgbehoefte opvangen.

 


25-01-2017

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zijn veel praktische zaken  opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs. Hiervoor komt eind 2016/begin 2017 een voorstel naar de Walcherse gemeenteraden.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Er is opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1.  De Walcherse gemeenten hebben ingestemd met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in. In juni heeft een gezamenlijk overleg tussen gemeenten (onderwijswethouders en zorgwethouders), schoolbesturen po en vo en mbo, Porthos en KOW plaatsgevonden. Aan de hand van casussen werd verduidelijkt waar de loketten in de praktijk tegenaan lopen. Opnieuw werd bevestigd dat het van groot belang is dat partijen elkaar bij een probleem of complexe aanvraag vroeg opzoeken. Ook werd duidelijk dat de samenwerking tussen onderwijs en Porthos steeds beter verloopt. De reformatorische scholen zoeken nadrukkelijk de afstemming met de voorschool. Per september 2016 start in het Springtij in Middelburg een Walcherse kleuterobservatiegroep.

Jaarrekening 2016: in 2016 is veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

In 2017 doen we als Walcheren mee met de landelijke monitor afstemming onderwijs-zorg. We hopen hierdoor nog meer aanbevelingen te krijgen hoe de zorg op school en de zorg voor jeugd beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Voorbereidingen voor deze monitor zijn gestart. Wethouder Molenaar bezoekt in 2017 alle scholen in Veere. Uit de eerste bezoeken blijkt dat de Veerse scholen veel kinderen met een aanvullende zorgbehoefte opvangen.

 


25-01-2017

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zijn veel praktische zaken  opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs. Hiervoor komt eind 2016/begin 2017 een voorstel naar de Walcherse gemeenteraden.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Er is opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1.  De Walcherse gemeenten hebben ingestemd met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in. In juni heeft een gezamenlijk overleg tussen gemeenten (onderwijswethouders en zorgwethouders), schoolbesturen po en vo en mbo, Porthos en KOW plaatsgevonden. Aan de hand van casussen werd verduidelijkt waar de loketten in de praktijk tegenaan lopen. Opnieuw werd bevestigd dat het van groot belang is dat partijen elkaar bij een probleem of complexe aanvraag vroeg opzoeken. Ook werd duidelijk dat de samenwerking tussen onderwijs en Porthos steeds beter verloopt. De reformatorische scholen zoeken nadrukkelijk de afstemming met de voorschool. Per september 2016 start in het Springtij in Middelburg een Walcherse kleuterobservatiegroep.

Jaarrekening 2016: in 2016 is veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

In 2017 doen we als Walcheren mee met de landelijke monitor afstemming onderwijs-zorg. We hopen hierdoor nog meer aanbevelingen te krijgen hoe de zorg op school en de zorg voor jeugd beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Voorbereidingen voor deze monitor zijn gestart.

 


06-12-2016

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zijn veel praktische zaken  opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs. Hiervoor komt eind 2016/begin 2017 een voorstel naar de Walcherse gemeenteraden.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Er is opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1.  De Walcherse gemeenten hebben ingestemd met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in. In juni heeft een gezamenlijk overleg tussen gemeenten (onderwijswethouders en zorgwethouders), schoolbesturen po en vo en mbo, Porthos en KOW plaatsgevonden. Aan de hand van casussen werd verduidelijkt waar de loketten in de praktijk tegenaan lopen. Opnieuw werd bevestigd dat het van groot belang is dat partijen elkaar bij een probleem of complexe aanvraag vroeg opzoeken. Ook werd duidelijk dat de samenwerking tussen onderwijs en Porthos steeds beter verloopt. De reformatorische scholen zoeken nadrukkelijk de afstemming met de voorschool. Per september 2016 start in het Springtij in Middelburg een Walcherse kleuterobservatiegroep.

In 2017 doen we als Walcheren mee met de landelijke monitor afstemming onderwijs-zorg. We hopen hierdoor nog meer aanbevelingen te krijgen hoe de zorg op school en de zorg voor jeugd beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Voorbereidingen voor deze monitor zijn gestart.

 


03-11-2016

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zijn veel praktische zaken  opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs. Hiervoor komt eind 2016/begin 2017 een voorstel naar de Walcherse gemeenteraden.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Er is opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1.  De Walcherse gemeenten hebben ingestemd met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in. In juni heeft een gezamenlijk overleg tussen gemeenten (onderwijswethouders en zorgwethouders), schoolbesturen po en vo en mbo, Porthos en KOW plaatsgevonden. Aan de hand van casussen werd verduidelijkt waar de loketten in de praktijk tegenaan lopen. Opnieuw werd bevestigd dat het van groot belang is dat partijen elkaar bij een probleem of complexe aanvraag vroeg opzoeken. Ook werd duidelijk dat de samenwerking tussen onderwijs en Porthos steeds beter verloopt. De reformatorische scholen zoeken nadrukkelijk de afstemming met de voorschool. Per september 2016 start in het Springtij in Middelburg een Walcherse kleuterobservatiegroep.

 


14-09-2016

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zijn veel praktische zaken  opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs. Hiervoor komt eind 29016/begin 2017 een voorstel naar de Walcherse gemeenteraden.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Er is opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1.  De Walcherse gemeenten hebben ingestemd met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in. In juni heeft een gezamenlijk overleg tussen gemeenten (onderwijswethouders en zorgwethouders), schoolbesturen po en vo en mbo, Porthos en KOW plaatsgevonden. Aan de hand van casussen werd verduidelijkt waar de loketten in de praktijk tegenaan lopen. Opnieuw werd bevestigd dat het van groot belang is dat partijen elkaar bij een probleem of complexe aanvraag vroeg opzoeken. Ook werd duidelijk dat de samenwerking tussen onderwijs en Porthos steeds beter verloopt. De reformatorische scholen zoeken nadrukkelijk de afstemming met de voorschool. Per september 2016 start in het Springtij in Middelburg een Walcherse kleuterobservatiegroep.

 


18-08-2016

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zijn veel praktische zaken  opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs. Hiervoor komt eind 29016/begin 2017 een voorstel naar de Walcherse gemeenteraden.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Er is opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1.  De Walcherse gemeenten hebben ingestemd met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in. In juni heeft een gezamenlijk overleg tussen gemeenten (onderwijswethouders en zorgwethouders), schoolbesturen po en vo en mbo, Porthos en KOW plaatsgevonden. Aan de hand van casussen werd verduidelijkt waar de loketten in de praktijk tegenaan lopen. Opnieuw werd bevestigd dat het van groot belang is dat partijen elkaar bij een probleem of complexe aanvraag vroeg opzoeken. Ook werd duidelijk dat de samenwerking tussen onderwijs en Porthos steeds beter verloopt. De reformatorische scholen zoeken nadrukkelijk de afstemming met de voorschool.

 


18-08-2016

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zijn veel praktische zaken  opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs. Hiervoor komt eind 29016/begin 2017 een voorstel naar de Walcherse gemeenteraden.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Er is opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1.  De Walcherse gemeenten hebben ingestemd met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in. In juni heeft een gezamenlijk overleg tussen gemeenten (onderwijswethouders en zorgwethouders), schoolbesturen po en vo en mbo, Porthos en KOW plaatsgevonden. Aan de hand van casussen werd verduidelijkt waar de loketten in de praktijk tegenaan lopen. Opnieuw werd bevestigd dat het van groot belang is dat partijen elkaar bij een probleem of complexe aanvraag vroeg opzoeken. Ook werd duidelijk dat de samenwerking tussen onderwijs en Porthos steeds beter verloopt. De reformatorische scholen zoeken nadrukkelijk de afstemming met de voorschool.

 


30-06-2016

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Voor 1 mei wordt opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in. In juni heeft een gezamenlijk overleg tussen gemeenten (onderwijswethouders en zorgwethouders), schoolbesturen po en vo en mbo, Porthos en KOW plaatsgevonden. Aan de hand van casussen werd verduidelijkt waar de loketten in de praktijk tegenaan lopen. Opnieuw werd bevestigd dat het van groot belang is dat partijen elkaar bij een probleem of complexe aanvraag vroeg opzoeken. Ook werd duidelijk dat de samenwerking tussen onderwijs en Porthos steeds beter verloopt. De reformatorische scholen zoeken nadrukkelijk de afstemming met de voorschool.

 


14-04-2016

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt. Voor 1 mei wordt opnieuw OOGO gevoerd over het ondersteuningsplan van Kind op 1. In het ondersteuningsplan van Berseba wijzigt niets, dus hierover wordt geen OOGO gevoerd.  Schoolbesturen en gemeenten hebben een beleidsagenda opgesteld, waarin afspraken staan voor 2016. De doorgaande lijn tussen po en vo, de afstemming zorg en onderwijs zijn hier kernpunten in.

 


06-04-2016

In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt.

 


09-03-2016

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.  Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november zijn de REA's geevalueerd.  De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten sluiten bij het regulier onderwijs.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk Zeeuws opgepakt.

 


17-02-2016

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.  Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november zijn de REA's geevalueerd.  De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg.

In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt.

 


20-01-2016

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.  Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november zijn de REA's geevalueerd.  De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg.

 


07-01-2016

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.  Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november zijn de REA's geevalueerd.  De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg.

 


07-01-2016

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.  Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november zijn de REA's geevalueerd.  De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

 


09-12-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.  Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november zijn de REA's geevalueerd.  De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en afstemming met andere REA's in Zeeland.

 


12-11-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten. In november worden de REA's geevalueerd.

 


15-10-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.

 


13-08-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.

 


08-07-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart wordt voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet onderwijs, Porthos,  de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is beproken hoe de afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar de verbeterpunten zitten.

 


11-06-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart wordt voor de zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin.

 


09-04-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school end e zorg in het gezin.

 


09-04-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Komend jaar wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school end e zorg in het gezin.

 


24-03-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 wordt OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school end e zorg in het gezin.

 


24-03-2015

In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. In april 2015 wordt OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen voor 2015.

Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0.

In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpaketten en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school end e zorg in het gezin.

 


09-03-2015

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferenties over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren en registreren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. U heeft in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer vastgesteld. In  november hebben wij een overleg met schooldirecteuren gehad om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Dit krijgt in 2015 een vervolg. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden. In december vond overleg over de afstemming met zorg plaats met de reformatorische scholen.


27-01-2015

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren en registreren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. U heeft in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer vastgesteld. In  november hebben wij een overleg met schooldirecteuren gehad om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Dit krijgt in 2015 een vervolg. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden. In december vond overleg over de afstemming met zorg plaats met de reformatorische scholen.


13-01-2015

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren en registreren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. De raad heeft in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer vastgesteld. In  november hebben wij een overleg met schooldirecteuren gehad om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Dit krijgt in 2015 een vervolg. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden. In december vindt overleg over de afstemming met zorg plaats met de reformatorische scholen.


09-12-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren en registreren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. De raad heeft in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer vastgesteld. In  november hebben wij een overleg met schooldirecteuren gehad om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Dit krijgt in 2015 een vervolg. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden.


02-10-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren en registreren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. De raad heeft in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer vastgesteld. In  november zullen wij de scholen bezoeken om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden.


25-09-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren en registreren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. De raad heeft in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer vastgesteld. In  november zullen wij de scholen bezoeken om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden.


09-09-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren en registreren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. De raad heeft in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Na de zomervakantie zullen wij de scholen bezoeken om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden.


02-07-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zrog voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren en registreren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. De raad heeft in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Na de zomervakantie zullen wij de scholen bezoeken om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden.


12-06-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zrog voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. We verwachten de raad in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer ter besluitvorming voor te kunnen leggen. Na de zomervakantie zullen wij de scholen bezoeken om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen. Een bijeenkomst met IB-ers heeft in juni plaatsgevonden.


14-05-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zrog voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. We verwachten de raad in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer ter besluitvorming voor te kunnen leggen. Na de zomervakantie zullen wij de scholen bezoeken om een afstemming tussen zorg op school en zorg voor de jeugd te bewerkstelligen.


16-04-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passend onderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zrog voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. We verwachten de raad in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer ter besluitvorming voor te kunnen legen.


08-04-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zrog voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren aantal thuiszitters. De gesprekken over leerlingenvervoer zijn in een afrondende fase. We verwachten de raad in juli de gewijzigde verordening leerlingenvervoer ter besluitvorming voor te kunnen legen.


19-03-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zrog voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren aantal thuiszitters. 


19-03-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In februari 2014 is het OOGO met de gemeenten gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeen komen met de uitgangspunten van de gemeenten over de zrog voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming voor de periode van 1 jaar. Het komend jaar wordt een aantal zaken nader uitgewerkt: de praktische afstemming tussen de zorg op school en de zorg in de wijk, leerlingenvervoer, afstemming en reduceren aantal thuiszitters. 


03-03-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In 2013 hebben conferentie's over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. De contouren van de ondersteuningsplannen van de scholen worden zichtbaar. De samenwerkingsverbanden primair onderwijs en het reformatorisch onderwijs hebben de concepten gepresenteerd. De onderwerpen waarover gemeenten en scholen verder overleg voeren zijn benoemd. In de eerste helft van 2014 vindt OOGO plaats over de ondersteuningsplannen van de scholen.


06-02-2014

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In mei 2013 heeft een eerste conferentie over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. De tweede conferentie heeft in november plaatsgevonden. Langzaamaan worden de contouren van de ondersteuningsplannen van de scholen zichtbaar. De samenwerkingsverbanden po en het reformatorisch onderwijs hebben een presentatie gegeven vand e concepten. Met elkaar zijn de onderwerpen benoemd waarover gemeenten en scholen overleg willen voeren. In december en januari 2014 vinden ambtelijk gesprekken plaats over de raakvlakken tussen onderwijs en gemeenten. Dit ter voorbereiding op het OOGO. In de eerste helft van 2014 vindt OOGO plaats over de ondersteuningsplannen van de scholen.


17-12-2013

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In mei 2013 heeft een eerste conferentie over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. De tweede conferentie heeft in november plaatsgevonden. Langzaamaan worden de contouren van de ondersteuningsplannen van de scholen zichtbaar. De samenwerkingsverbanden po en het reformatorisch onderwijs hebben een presentatie gegeven vand e concepten. Met elkaar zijn de onderwerpen benoemd waarover gemeenten en scholen overleg willen voeren. In december en januari 2014 vinden ambtelijk gesprekken plaats over de raakvlakken tussen onderwijs en gemeenten. Dit ter voorbereiding op het OOGO. In de eerste helft van 2014 vindt OOGO plaats over de ondersteuningsplannen van de scholen.


31-10-2013

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In mei 2013 heeft een eerste conferentie over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. De tweede conferentie vindt in november plaats. Langzaamaan worden de contouren van de ondersteuningsplannen van de scholen zichtbaar. met elkaar zijn de onderwerpen benoemd waarover gemeenten en scholen overleg willen voeren. In de eerste helft van 2014 vindt OOGO plaats over de ondersteuningsplannen van de scholen.


06-06-2013

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In mei 2013 heeft een eerste conferentie over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaatsgevonden. In de eerste helft van 2014 vindt OOGO plaats over de ondersteuningsplannen van de scholen.


18-04-2013

De drie gemeenten hebben eind 2012 de visie op passen donderwijs vastgesteld. Deze visie is besproken met het onderwijsveld. In mei 2013 vindt een eerste conferentie over samenwerking onderwijs en jeugdzorg plaats. In de eerste helft van 2014 vindt OOGO plaats over de ondersteuningsplannen van de scholen.


G
Tijd
G
Geld