Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie
Projectleider/budgethouder
Israel Cora
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Educatiewet van kracht. De verplichte winkelnering bij een ROC vervalt hierdoor. Niet de individuele gemeenten, maar een centrumgemeente (Goes) ontvangt de rijksbijdrage. Wij zetten de rijksbijdrage Walchers in. Doel is de vorming van een netwerkorganisatie: een taalhuis. Hier krijgt iedereen de bij hem of haar passende vorm van onderwijs in Nederlandse taal. Het taalhuis is half 2016 gestart. In 2017 worden de eerste resultaten zichtbaar. Vervolgens bepalen we waar bijgesteld moet worden. In 2017 krijgt ook het mobiele taalhuis Veere vorm.Toelichting

Wij  hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We verleenden aan Scalda en het taalhuis een subsidie om taalcursussen en taalactiviteiten te organiseren.

- Het taalhuis gaf in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere om laaggeletterdheid te signaleren. Daarnaast is zij gestart met taalcafés en organiseerde zij met de school in Grijpskerke een avond voor ouders. De coördinator reed mee op de bibliobus door de Veerse kernen. Hier bleek dat veel mensen nog niet bekend zijn met het taalhuis. Samen met Orionis en Dunya is een cursus gegeven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taalcursus is vooral gericht op participatie in het dagelijks leven.

- Scalda gaf in 2017 taalcursussen aan: mensen met een buitenlandse afkomst, medewerkers van Orionis (op locatie), klanten van Orionis, ouders van leerlingen op basisscholen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgde Scalda cursussen rekenen,  niveauverhoging en de test en opleiding  voor de taaltoets.

- In 2017 is op Walcheren niet het gehele budget voor educatie besteed. We mogen van het rijk 25% reserveren voor 2018. Dit doen we. We hoeven niets terug te betalen aan het rijk.

G
Kwaliteit
06-02-2018

Wij  hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We verleenden aan Scalda en het taalhuis een subsidie om taalcursussen en taalactiviteiten te organiseren.

- Het taalhuis gaf in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere om laaggeletterdheid te signaleren. Daarnaast is zij gestart met taalcafes en organiseerde zij met de school in Grijpskerke een avond voor ouders. De coördinator reed mee op de bibliobus door de Veerse kernen. Hier bleek dat veel mensen nog niet bekend zijn met het taalhuis. Samen met Orionis en Dunya is een cursus gegeven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taalcursus is vooral gericht op participatie in het dagelijks leven.

- Scalda gaf in 2017 taalcursussen aan: mensen met een buitenlandse afkomst, medewerkers van Orionis (op locatie), klanten van Orionis, ouders van leerlingen op basisscholen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgde Scalda cursussen rekenen,  niveauverhoging en de test en opleiding  voor de taaltoets.

- In 2017 is op Walcheren niet het gehele budget voor educatie besteed. We mogen van het rijk 25% reserveren voor 2018. Dit doen we. We hoeven niets terug te betalen aan het rijk.


06-02-2018

Wij  hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We verleenden aan Scalda en het taalhuis een subsidie om taalcursussen en taalactiviteiten te organiseren.

- Het taalhuis heeft in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere gegeven om laaggeletterdheid te signaleren. Daarnaast is zij gestart met taalcafes en heeft zij met de school in Grijpskerke een avond voor ouders georganiseerd. De coordinator is meegereden op de bibliobus door de Veerse kernen. Hier bleek dat veel mensen nog niet bekend zijn met het taalhuis. Samen met Orionis en Dunya is een cursus gegeven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taalcursus is vooral gericht op participatie in het dagelijks leven.

- Scalda heeft in 2017 taalcursussen gegeven aan: mensen met een buitenlandse afkomst, medewerkers van Orionis (op locatie), klanten van Orionis, ouders van leerlingen op basisscholen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgde Scalda cursussen rekenen,  niveauverhoging en de test en opleiding  voor de taaltoets.

- In 2017 is op Walcheren niet het gehele budget voor educatie besteed. We mogen van het rijk 25% reserveren voor 2018. Dit doen we. We hoeven niets terug te betalen aan het rijk.


05-02-2018

Wij  hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We verleenden aan Scalda en het taalhuis een subsidie om taalcursussen en taalactiviteiten te organiseren.

- Het taalhuis heeft in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere gegeven om laaggeletterdheid te signaleren. Daarnaast is zij gestart met taalcafes en heeft zij met de school in Grijpskerke een avond voor ouders georganiseerd. De coordinator is meegereden op de bibliobus door de Veerse kernen. Hier bleek dat veel mensen nog niet bekend zijn met het taalhuis. Samen met Orionis en Dunya is een cursus gegeven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taalcursus is vooral gericht op participatie in het dagelijks leven.

- Scalda heeft in 2017 taalcursussen gegeven aan: mensen met een buitenlandse afkomst, medewerkers van Orionis (op locatie), klanten van Orionis, ouders van leerlingen op basisscholen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgde Scalda cursussen rekenen,  niveauverhoging en de test en opleiding  voor de taaltoets.

- In 2017 is op Walcheren niet het gehele budget voor educatie besteed. We mogen van het rijk 25% reserveren voor 2018. Dit doen we. We hoeven niest terug te betalen aan het rijk.


13-12-2017

Scalda is in 2017 gestart met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool. Vanuit het taalhuis worden diverse trainingen gegeven om laaggeletterdheid te kunnen signaleren (o.a aan peuterspeelzaalmedewerkers en medewerkers van de consultatiebureaus). Verder is er een taalcafe gestart, wordt gekeken of er taalactiviteiten voor ouders gekoppeld kunnen worden aan de Veerse voorleesdag en worden activiteiten in Westkapelle en Koudekerke voorbereid. Ook wordt samen met Orionis gekeken of er een laagdrempelig taalaanbod gecreeerd kan worden voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Niet met als doel deze afstand te verkleinen, maar met als doel ze meer te laten participeren in de samenleving. De coordinator van het taalhuis is meegereden op de bibliobus in de Veerse kernen. Hier bleek dat mensen nog niet goed bekend zijn met het taalhuis.

Op dit moment hebben we nog niet de gehele rijksbijdrage voor volwasseneneducatie besteed. We overleggen met Scalda en het taalhuis over extra activiteiten. Het taalhuis wil zich de rest van 2017 met name richten op activiteiten in de wijk. Zo wordt in Grijpskerke een ontmoetingsochtend georganiseerd, waarbij aandacht aan taalvaardigheid wordt besteed. Ook werkgevers worden benaderd voor taallessen aan hun werknemers.

In december nemen wij een besluit over de inzet van volwasseneneducatie in 2018. Scalda en het taalhuis bereiden een activiteitenplan voor. Inzet zal vooral in de kernen/wijken plaatsvinden.


11-10-2017

Scalda is in 2017 gestart met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool. Vanuit het taalhuis worden diverse trainingen gegeven om laaggeletterdheid te kunnen signaleren (o.a aan peuterspeelzaalmedewerkers en medewerkers van de consultatiebureaus). Verder is er een taalcafe gestart, wordt gekeken of er taalactiviteiten voor ouders gekoppeld kunnen worden aan de Veerse voorleesdag en worden activiteiten in Westkapelle en Koudekerke voorbereid. Ook wordt samen met Orionis gekeken of er een laagdrempelig taalaanbod gecreeerd kan worden voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Niet met als doel deze afstand te verkleinen, maar met als doel ze meer te laten participeren in de samenleving. De coordinator van het taalhuis is meegereden op de bibliobus in de Veerse kernen. Hier bleek dat mensen nog niet goed bekend zijn met het taalhuis.

Op dit moment hebben we nog niet de gehele rijksbijdrage voor volwasseneneducatie besteed. We overleggen met Scalda en het taalhuis over extra activiteiten. Het taalhuis wil zich de rest van 2017 met name richten op activiteiten in de wijk. Zo wordt in Grijpskerke een ontmoetingsochtend georganiseerd, waarbij aandacht aan taalvaardigheid wordt besteed. Ook werkgevers worden benaderd voor taallessen aan hun werknemers.


19-09-2017

Scalda is in 2017 gestart met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool. Vanuit het taalhuis worden diverse trainingen gegeven om laaggeletterdheid te kunnen signaleren (o.a aan peuterspeelzaalmedewerkers en medewerkers van de consultatiebureaus). Verder is er een taalcafe gestart, wordt gekeken of er taalactiviteiten voor ouders gekoppeld kunnen worden aan de Veerse voorleesdag en worden activiteiten in Westkapelle en Koudekerke voorbereid. Ook wordt samen met Orionis gekeken of er een laagdrempelig taalaanbod gecreeerd kan worden voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Niet met als doel deze afstand te verkleinen, maar met als doel ze meer te laten participeren in de samenleving. De coordinator van het taalhuis is meegereden op de bibliobus in de Veerse kernen. Hier bleek dat mensen nog niet goed bekend zijn met het taalhuis.

Scalda heeft aangekondigd het uurtarief voor 2018 te verlagen. Hierdoor kunnen meer cursussen worden aangeboden.

Op dit moment hebben we nog niet de gehele rijksbijdrage voor volwasseneneducatie besteed. We overleggen met Scalda en het taalhuis over extra activiteiten. Het taalhuis wil zich de rest van 2017 met name richten op activiteiten in de wijk. Zo wordt in Grijpskerke een ontmoetingsochtend georganiseerd, waarbij aandacht aan taalvaardigheid wordt besteed. Ook werkgevers worden benaderd voor taallessen aan hun werknemers.


08-08-2017

Scalda is in 2017 gestart met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool. Vanuit het taalhuis worden diverse trainingen gegeven om laaggeletterdheid te kunnen signaleren (o.a aan peuterspeelzaalmedewerkers en medewerkers van de consultatiebureaus). Verder is er een taalcafe gestart, wordt gekeken of er taalactiviteiten voor ouders gekoppeld kunnen worden aan de Veerse voorleesdag en worden activiteiten in Westkapelle en Koudekerke voorbereid. Ook wordt samen met Orionis gekeken of er een laagdrempelig taalaanbod gecreeerd kan worden voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Niet met als doel deze afstand te verkleinen, maar met als doel ze meer te laten participeren in de samenleving. De coordinator van het taalhuis is meegereden op de bibliobus in de Veerse kernen. Hier bleek dat mensen nog niet goed bekend zijn met het taalhuis.

Scalda heeft aangekondigd het uurtarief voor 2018 te verlagen. Hierdoor kunnen meer cursussen worden aangeboden.

Op dit moment hebben we nog niet de gehele rijksbijdrage voor volwasseneneducatie besteed. We overleggen met Scalda en het taalhuis over extra activiteiten.


12-07-2017

Scalda is in 2017 gestart met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool. Vanuit het taalhuis worden diverse trainingen gegeven om laaggeletterdheid te kunnen signaleren (o.a aan peuterspeelzaalmedewerkers en medewerkers van de consultatiebureaus). Verder is er een taalcafe gestart, wordt gekeken of er taalactiviteiten voor ouders gekoppeld kunnen worden aan de Veerse voorleesdag en worden activiteiten in Westkapelle en Koudekerke voorbereid. Ook wordt samen met Orionis gekeken of er een laagdrempelig taalaanbod gecreeerd kan worden voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Niet met als doel deze afstand te verkleinen, maar met als doel ze meer te laten participeren in de samenleving. De coordinator van het taalhuis is meegereden op de bibliobus in de Veerse kernen. Hier bleek dat mensen nog niet goed bekend zijn met het taalhuis.

Scalda heeft aangekondigd het uurtarief voor 2018 te verlagen. Hierdoor kunnen meer cursussen worden aangeboden.


15-06-2017

Scalda is in 2017 gestart met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool. Vanuit het taalhuis worden diverse trainingen gegeven om laaggeletterdheid te kunnen signaleren (o.a aan peuterspeelzaalmedewerkers en medewerkers van de consultatiebureaus). Verder is er een taalcafe gestart, wordt gekeken of er taalactiviteiten voor ouders gekoppeld kunnen worden aan de Veerse voorleesdag en worden activiteiten in Westkapelle en Koudekerke voorbereid. Ook wordt samen met Orionis gekeken of er een laagdrempelig taalaanbod gecreeerd kan worden voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Niet met als doel deze afstand te verkleinen, maar met als doel ze meer te laten participeren in de samenleving. De coordinator van het taalhuis is meegereden op de bibliobus in de Veerse kernen. Hier bleek dat mensen nog niet goed bekend zijn met het taalhuis.


10-05-2017

Scalda is in 2017 gestart met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool. Vanuit het taalhuis worden diverse trainingen gegeven om laaggeletterdheid te kunnen signaleren (o.a aan peuterspeelzaalmedewerkers en medewerkers van de consultatiebureaus). Verder is er een taalcafe gestart, wordt gekeken of er taalactiviteiten voor ouders gekoppeld kunnen worden aan de Veerse voorleesdag en worden activiteiten in Westkapelle en Koudekerke voorbereid.


12-04-2017

In 2016 hebben we met Scalda, de bibliotheken, de welzijnsstichtingen en de Stichting Lezen en Schrijven afspraken gemaakt over de start van een taalhuis. Op 9 juni is dit taalhuis daadwerkelijk geopend. In het afgelopen half jaar hebben we vooral aandacht besteed aan het bekendmaken van het taalhuis: er is met 30 organisaties gesproken. Daarnaast zijn dit half jaar 108 taalvragers geholpen. De meesten van hen zijn doorverwezen naar een informeel taaltraject. Ook zijn diverse trainingen gegeven (bijvoorbeeld herkennen en signaleren voor Porthos, welzijnsstichtingen ed) en zijn vrijwilligers geworven als taalmaatje. Samen met Arduin is een opleiding voor NT 1 gestart. Het formele aanbod, bij Scalda, loopt goed. In 2016 hebben we veel ingezet op onderwijs op locatie: bij basisscholen en bij Orionis. Ook is aandacht voor de groep kwetsbare jongeren, die het niet dreigen te halen op de entree-opleiding.


06-04-2017

2017: het taalhuis zal in 2017 vooral aandacht besteden aan het vinden van de doelgroep, het opzetten van activiteiten en het creeren van aanbod. Scalda start in 2017 met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool. Vanuit het taalhuis worden diverse trainingen gegeven om laaggeletterdheid te kunnen signaleren (o.a aan peuterspeelzaalmedewerkers en medewerkers van de consultatiebureaus). Verder is er een taalcafe gestart, wordt gekeken of er taalactiviteiten voor ouders gekoppeld kunnen worden aan de Veerse voorleesdag en worden activiteiten in Westkapelle en Koudekerke voorbereid.

 


25-01-2017

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel zijn we in overleg getreden met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen zijn goed verlopen.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis is op 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli hebben de drie Walcherse colleges het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

Omdat niet alle jongeren het Nederlands voldoende beheersen om te kunnen starten met de entree-opleiding, start Scalda met een pre- entree. Hierin krijgen deze jongeren extra lessen Nederlands en extra begeleiding.  In november zijn de de eerste resultaatgegevens van het taalhuisbekend gemaakt. Vanaf de zomer tot en met november hebben al heel wat mensen de weg weten te vinden naar het taalhuis. Ook is met veel partijen orienterend gesproken. De  verantwoording komt in april 2017.  Met Scalda en het taalhuis overleggen we over de inzet in 2017. Het taalhuis zal zich in 2017 meer in Veere profileren. Hiervoor zijn we op zoek naar sleutelfiguren. Ook worden de mogelijkheden voor een Zeeuws taalakkoord onderzocht.

Jaarrekening: in 2016 hebben we met Scalda, de bibliotheken, de welzijnsstichtingen en de Stichting Lezen en Schrijven afspraken gemaakt over de start van een taalhuis. Op 9 juni is dit taalhuis daadwerkelijk geopend. In het afgelopen half jaar hebben we vooral aandacht besteed aan het bekendmaken van het taalhuis: er is met 30 organisaties gesproken. Daarnaast zijn dit half jaar 108 taalvragers geholpen. De meesten van hen zijn doorverwezen naar een informeel taaltraject. Ook zijn diverse trainingen gegeven (bijvoorbeeld herkennen en signaleren voor Porthos, welzijnsstichtingen ed) en zijn vrijwilligers geworven als taalmaatje. Samen met Arduin is een opleiding voor NT 1 gestart. Het formele aanbod, bij Scalda, loopt goed. In 2016 hebben we veel ingezet op onderwijs op locatie: bij basisscholen en bij Orionis. Ook is aandacht voor de groep kwetsbare jongeren, die het niet dreigen te halen op de entree-opleiding.

2017: het taalhuis zal in 2017 vooral aandacht besteden aan het vinden van de doelgroep, het opzetten van activiteiten en het creeren van aanbod. Scalda start in 2017 met een extra groep taallessen voor ouders op de basisschool.

 


25-01-2017

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel zijn we in overleg getreden met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen zijn goed verlopen.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis is op 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli hebben de drie Walcherse colleges het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

Omdat niet alle jongeren het Nederlands voldoende beheersen om te kunnen starten met de entree-opleiding, start Scalda met een pre- entree. Hierin krijgen deze jongeren extra lessen Nederlands en extra begeleiding.  In november zijn de de eerste resultaatgegevens van het taalhuisbekend gemaakt. Vanaf de zomer tot en met november hebben al heel wat mensen de weg weten te vinden naar het taalhuis. Ook is met veel partijen orienterend gesproken. De  verantwoording komt in april 2017.  Met Scalda en het taalhuis overleggen we over de inzet in 2017. Het taalhuis zal zich in 2017 meer in Veere profileren. Hiervoor zijn we op zoek naar sleutelfiguren. Ook worden de mogelijkheden voor een Zeeuws taalakkoord onderzocht.

Jaarrekening: in 2016 hebben we met Scalda, de bibliotheken, de welzijnsstichtingen en de Stichting Lezen en Schrijven afspraken gemaakt over de start van een taalhuis. Op 9 juni is dit taalhuis daadwerkelijk geopend. In het afgelopen half jaar hebben we vooral aandacht besteed aan het bekendmaken van het taalhuis: er is met 30 organisaties gesproken. Daarnaast zijn dit half jaar 108 taalvragers geholpen. De meesten van hen zijn doorverwezen naar een informeel taaltraject. Ook zijn diverse trainingen gegeven (bijvoorbeeld herkennen en signaleren voor Porthos, welzijnsstichtingen ed) en zijn vrijwilligers geworven als taalmaatje. Samen met Arduin is een opleiding voor NT 1 gestart. Het formele aanbod, bij Scalda, loopt goed. In 2016 hebben we veel ingezet op onderwijs op locatie: bij basisscholen en bij Orionis. Ook is aandacht voor de groep kwetsbare jongeren, die het niet dreigen te halen op de entree-opleiding.

 


06-12-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel zijn we in overleg getreden met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen zijn goed verlopen.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis is op 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli hebben de drie Walcherse colleges het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

Omdat niet alle jongeren het Nederlands voldoende beheersen om te kunnen starten met de entree-opleiding, start Scalda met een pre- entree. Hierin krijgen deze jongeren extra lessen Nederlands en extra begeleiding.  In november zijn de de eerste resultaatgegevens van het taalhuisbekend gemaakt. Vanaf de zomer tot en met november hebben al heel wat mensen de weg weten te vinden naar het taalhuis. Ook is met veel partijen orienterend gesproken. De  verantwoording komt in april 2017.  Met Scalda en het taalhuis overleggen we over de inzet in 2017. Het taalhuis zal zich in 2017 meer in Veere profileren. Hiervoor zijn we op zoek naar sleutelfiguren. Ook worden de mogelijkheden voor een Zeeuws taalakkoord onderzocht.

 


17-11-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel zijn we in overleg getreden met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen zijn goed verlopen.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis is op 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli hebben de drie Walcherse colleges het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

Omdat niet alle jongeren het Nederlands voldoende beheersen om te kunnen starten met de entree-opleiding, start Scalda met een pre- entree. Hierin krijgen deze jongeren extra lessen Nederlands en extra begeleiding.  In november verwachten we de eerste resultaatgegevens van het taalhuis. Met Scalda en het taalhuis overleggen we over de inzet in 2017. Het taalhuis zal zich in 2017 meer in Veere profileren. Hiervoor zijn we op zoek naar sleutelfiguren. Ook worden de mogelijkheden voor een Zeeuws taalakkoord onderzocht.

 


03-11-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel zijn we in overleg getreden met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen zijn goed verlopen.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis is op 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli hebben de drie Walcherse colleges het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

Omdat niet alle jongeren het Nederlands voldoende beheersen om te kunnen starten met de entree-opleiding, start Scalda met een pre- entree. Hierin krijgen deze jongeren extra lessen Nederlands en extra begeleiding.  In november verwachten we de eerste resultaatgegevens van het taalhuis. Met Scalda en het taalhuis overleggen we over de inzet in 2017. Ook worden de mogelijkheden voor een Zeeuws taalakkoord onderzocht.

 


14-09-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel zijn we in overleg getreden met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen zijn goed verlopen.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis is op 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli hebben de drie Walcherse colleges het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

Omdat niet alle jongeren het Nederlands voldoende beheersen om te kunnen starten met de entree-opleiding, start Scalda met een pre- entree. Hierin krijgen deze jongeren extra lessen Nederlands en extra begeleiding.

 


18-08-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel zijn we in overleg getreden met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen zijn goed verlopen.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis is op 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli hebben de drie Walcherse colleges het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

 


19-07-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen lopen goed.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis wordt 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

In juli wordt het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

 


30-06-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen lopen goed.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis wordt 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.

 

Op 9 juni is het taalhuis geopend. Hier was veel belangstelling voor, zowel van taalaanbieders als van organisaties met een signalerende taak. De coordinator is gestart. In de eerste week zijn al 6 mensen doorverwezen. Opgevolgd wordt of zij ook daadwerkelijk met een traject starten. Verder heeft de coordinator veel contacten met taalaanbieders en met organisaties als Orionis, de stichtingen welzijn en met bedrijven.

Begin juli wordt het activiteitenplan voor de cursussen bij Scalda voor de periode september/december vastgesteld. Hier zien we dat vooral de taallessen voor ouders van schoolgaande kinderen op de scholen succesvol zijn. Ouders leren hier onder schooltijd over dezelfde thema's als de kinderen.

 


12-05-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen lopen goed.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis wordt 9 juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


14-04-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen lopen goed.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting  en een plan van aanpak opgesteld. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. De drie Walcherse colleges hebben de begroting en het plan van aanpak goedgekeurd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. De werving voor de coordinator is gestart. Het taalhuis wordt in juni officieel geopend. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


06-04-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijen, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creëren. Deze overleggen lopen goed.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting opgesteld en zijn bezig met een plan van aanpak. 4 maart is er een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. Nadat de begroting en het plan van aanpak zijn goedgekeurd door de drie Walcherse gemeenten, kan het aanbod (taalhuis) van start. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal. Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraal staat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


09-03-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Deze overleggen lopen goed.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting opgesteld en zijn bezig met een plan van aanpak. 4 maart is een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Deze partijen waren enthousiast. Nadat de begroting en het plan van aanpak zijn goedgekeurd door de drie Walcherse gemeenten, kan het aanbod (taalhuis) van start. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal.  Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


17-02-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Deze overleggen lopen goed.  De bibliotheken, stichtingen welzijn en Scalda hebben aangegeven mee te willen werken. Zij hebben een begroting opgesteld en zijn bezig met een plan van aanpak. 4 maart wordt een bijeenkomst voor meerdere partijen georganiseerd. Vrijwilligers worden al geschoold om mensen te helpen met de Nederlandse taal.  Het budget educatie voor 2016 is hoger dan het budget voor 2015. Daarnaast heeft Scalda een lager uurtarief. Hierdoor kunnen we meer inkopen dan in 2016. Nieuw is onder andere de verplichte taaltoets voor mensen met een uitkering. Scalda en Orionis werken hierin samen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


03-02-2016

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Een tweede gesprek heeft in november plaatsgevonden, samen met de stichtingen welzijn. Deze partijen hebben aangegeven graag mee te werken aan een taalhuis. Zij werken dit verder uit. Begin 2016 volgt dan een bijeenkomst voor meerdere partijen.  Het activiteitenplan van Scalda voor de tweede helft van 2015 is gereed. Met Scalda maken we afspraken voor het in te zetten budget in 2016.  Dit budget is iets hoger dan in 2015.  Hiervan wordt een deel gereserveerd voor het afnemen van taaltoetsen in het kader van de Participatiewet (iedere uitkeringsgerechtigde moet een bepaald taalniveau hebben). Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


09-12-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Een tweede gesprek heeft in november plaatsgevonden, samen met de stichtingen welzijn. Deze partijen hebben aangegeven graag mee te werken aan een taalhuis. Zij werken dit verder uit. Begin 2016 volgt dan een bijeenkomst voor meerdere partijen.  Het activiteitenplan van Scalda voor de tweede helft van 2015 is gereed. Met Scalda maken we afspraken voor het in te zetten budget in 2016.  Dit budget is iets hoger dan in 2015.  Hiervan wordt een deel gereserveerd voor het afnemen van taaltoetsen in het kader van de Participatiewet (iedere uitkeringsgerechtigde moet een bepaald taalniveau hebben). Ook zoeken we samenwerking met basisscholen.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


12-11-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Een tweede gesprek vindt in november plaats. Het activiteitenplan van Scalda voor de tweede helft van 2015 is gereed. Met Scalda maken we afspraken voor het in te zetten budget in 2016.  Dit budget is iets hoger dan in 2015. Ook voor de inzet van het  vrij besteedbare budget zijn plannen. Hierbij bedienen we zoveel mogelijk groepen volwassenen, werken we met een mix van professionals en vrijwilligers en besteden we extra aandacht aan het bereiken van "kwetsbare" groepen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen. Het concept taalhuis is hierin belangrijk.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


12-11-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Een tweede gesprek vindt in november plaats. Het activiteitenplan van Scalda voor de tweede helft van 2015 is gereed. Met Scalda maken we afspraken voor het in te zetten budget in 2016. Ook voor de inzet van het  vrij besteedbare budget zijn plannen. Hierbij bedienen we zoveel mogelijk groepen volwassenen, werken we met een mix van professionals en vrijwilligers en besteden we extra aandacht aan het bereiken van "kwetsbare" groepen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen. Het concept taalhuis is hierin belangrijk.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


15-10-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Het activiteitenplan van Scalda voor de tweede helft van 2015 is gereed. Ook voor de inzet van het  vrij besteedbare budget zijn plannen. Hierbij bedienen we zoveel mogelijk groepen volwassenen, werken we met een mix van professionals en vrijwilligers en besteden we extra aandacht aan het bereiken van "kwetsbare" groepen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen. Het concept taalhuis is hierin belangrijk.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


08-07-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Het activiteitenplan van Scalda voor de tweede helft van 2015 is gereed. Ook voor de inzet van het  vrij besteedbare budget zijn plannen. Hierbij bedienen we zoveel mogelijk groepen volwassenen, werken we met een mix van professionals en vrijwilligers en besteden we extra aandacht aan het bereiken van "kwetsbare" groepen. Ook zoeken we samenwerking met basisscholen. Het concept taalhuis is hierin belangrijk.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


11-06-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Voor de zomer hebben we het activiteitenplan voor de tweede helft van 2015 klaar. Hierbij bedienen we zoveel mogelijk groepen volwassenen, werken we met een mix van professionals en vrijwilligers en besteden we extra aandacht aan het bereiken van "kwetsbare" groepen. ook zoeken we samenwerking met basisscholen. Het concept taalhuis is hierin belangrijk.

Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking centraals taat. Educatei staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een participatietraject.


09-04-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Voor de zomer hebben we het activiteitenplan voor de tweede helft van 2015 klaar. Hierbij bedienen we zoveel mogelijk groepen volwassenen, werken we met een mix van professionals en vrijwilligers en besteden we extra aandacht aan het bereiken van "kwetsbare" groepen. ook zoeken we samenwerking met basisscholen.


09-04-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Voor de zomer hebben we het activiteitenplan voor de tweede helft van 2015 klaar. Hierbij bedienen we zoveel mogelijk groepen volwassenen, werken we met een mix van professionals en vrijwilligers en besteden we extra aandacht aan het bereiken van "kwetsbare" groepen. ook zoeken we samenwerking met basisscholen.


04-03-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Voor de zomer hebben we het activiteitenplan voor de tweede halft van 2015 klaar. Hierbij bedienen we zoveel mogelijk groepen volwassenen, werken we met een mix van professionals en vrijwilligers en besteden we extra aandacht aan het bereiken van "kwetsbare" groepen.


05-02-2015

De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op educate, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te creeren. Een eerste overleg met de bibliotheek heeft plaatsgevonden.


03-09-2014

G
Tijd
G
Geld