Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Projectleider/budgethouder
Israel Cora
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

De rijksoverheid gaat verder met de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In het najaar van 2016 dient het kabinet hiervoor een wetsvoorstel in. Dit heeft consequenties voor het gemeentelijk peuterspeelzaalbeleid. Oude peuterspeelzalen verdwijnen, er komt 1 nieuwe vorm van opvang voor kinderen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich dan tot het regelen van opvang voor kinderen van 1- verdieners of niet-werkende ouders. In 2017 brengen wij de consequenties in kaart en starten wij  het implementatietraject samen met Kinderopvang Walcheren. Doel is ruim voor 1 januari 2018 volledige harmonisatie.Toelichting

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We hebben van het rijk in 2017 extra geld ontvangen voor de scholing van pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzalen. Wij hebben dit geld ingezet voor scholing op het gebied van KIJK: signaleren en volgen van kinderen met een taalachterstand. Daarnaast voldoen alle pedagogisch medewerkers aan de taaleis.

- Op 1 september 2017 had Stichting Kinderopvang Walcheren de peuterspeelzalen geharmoniseerd met de kinderopvang. Zowel administratief, financieel als kwalitatief zijn de peuterspeelzalen en de kinderopvang gelijk.

- Door de harmonisatie ontvangt de stichting Kinderopvang Walcheren een hogere bijdrage van ouders. Ouders krijgen deze bijdrage vergoed via de kinderopvangtoeslag (belastingdienst). Hierdoor is het gemeentelijke subsidie voor 2018 lager dan in voorgaande jaren.

G
Kwaliteit
05-02-2018

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We hebben van het rijk in 2017 extra geld ontvangen voor de scholing van pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzalen. Wij hebben dit geld ingezet voor scholing op het gebied van KIJK: signaleren en volgen van kinderen met een taalachterstand. Daarnaast voldoen alle pedagogisch medewerkers aan de taaleis.

- Op 1 september 2017 had Stichting Kinderopvang Walcheren de peuterspeelzalen geharmoniseerd met de kinderopvang. Zowel administratief, financieel als kwalitatief zijn de peuterspeelzalen en de kinderopvang gelijk.

- Door de harmonisatie ontvangt de STICHTING Kinderopvang Walcheren een hogere bijdrage van ouders. Ouders krijgen deze bijdrage vergoed via de kinderopvangtoeslag (belastingdienst). Hierdoor is het gemeentelijke subsidie voor 2018 lager dan in voorgaande jaren.


13-12-2017

Kinderopvang Walcheren heeft per 1 september 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd. De registratie in het lrkp is hierop aangepast, de inspecties hebben plaatsgevonden. Ouders zijn geinformeerd. Met KOW hebben we afspraken gemaakt over de subsidiewijze in 2018.


19-09-2017

Kinderopvang Walcheren zal per 1 september 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben. De registratie in het lrkp is hierop aangepast, de inspecties hebben plaatsgevonden. Ouders zijn geinformeerd. Met KOW onderzoeken we het laatste half jaar van 2017 de consequenties voor het subsidie.


12-07-2017

Kinderopvang Walcheren zal per 1 september 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben. De registratie in het lrkp is hierop aangepast, de inspecties hebben plaatsgevonden. Ouders zijn geinformeerd. Met KOW onderzoeken we het komende half jaar de consequenties voor het subsidie.


15-06-2017

Kinderopvang Walcheren zal per 1 september 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben. De registratie in het lrkp is hierop aangepast, de inspecties hebben plaatsgevonden. Ouders zijn geinformeerd. Met KOW onderzoeken we het komende half jaar de consequenties voor het subsidie.


12-04-2017

Kinderopvang Walcheren zal per 1 juli 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben.


06-04-2017

De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. We proberen de harmonisatie zo snel mogelijk door te voeren, zodat ook Veerse ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag.  Streefdatum is 1 september 2017. De bijdrage VVE wordt  weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.

 


25-01-2017

De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. We proberen de harmonisatie zo snel mogelijk door te voeren, zodat ook Veerse ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag.  Streefdatum is 1 april 2017. De bijdrage VVE wordt  weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.

Jaarrekening: Kinderopvang Walcheren zal per 1 juli 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben.


03-11-2016

De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. We proberen de harmonisatie zo snel mogelijk door te voeren, zodat ook Veerse ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag.  Streefdatum is 1 april 2017. De bijdrage VVE wordt  weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.


14-09-2016

De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. We proberen de harmonisatie zo snel mogelijk door te voeren, zodat ook Veerse ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag. De bijdrage VVE wordt waarschijnlijk weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.


18-08-2016

De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. De bijdrage VVE wordt waarschijnlijk weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.


30-06-2016

De wetswijziging wordt voor de zomer in concept verwacht. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. De bijdrage VVE wordt waarschijnlijk weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.


12-05-2016

De wetswijziging wordt voor de zomer in concept verwacht. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. Ook over de bijdrage VVE 2017 is nog niets bekend.


14-04-2016

De wetswijziging wordt voor de zomer in concept verwacht. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding.


17-02-2016

De wetswijziging wordt voor de zomer in concept verwacht. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding.


07-01-2016

09-09-2015

G
Tijd
G
Geld