Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie

4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie
Projectleider/budgethouder
Israel Cora
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

De rijksbijdrage regeling Voor- en vroegschoolse educatie is met een jaar verlengd tot 1 januari 2018. In de loop van 2017 wordt het rijksbeleid vanaf 2018 bekend. Afhankelijk van dit beleid en het bijbehorende budget stellen wij het gemeentelijke beleid VVE vanaf 2018 vast. Hierbij evalueren we gelijktijdig het gevoerde beleid tot en met 2017. Veere krijgt waarschijnlijk extra geld voor scholing van pedagogisch medewerkers. Hiervoor maken we een scholingsplan.Toelichting

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten behaald:

- In januari 2017 hebben we met scholen en peuterspeelzalen afspraken gemaakt over de "doorgaande lijn". We spraken af welke activiteiten en gewoonten die gestart zijn op de peuterspeelzaal doorgaan op de basisschool.

- Op 25 januari 2017 vond de Veerse voorleesdag plaats. Burgemeester en wethouders lazen voor op diverse scholen. Alle scholen en peuterspeelzalen gaven wij hiervoor een tas met een voorleesboek, voorleestips voor ouders en ander materiaal.

- Naast de lopende activiteiten besteedden we in 2017 extra aandacht aan scholing van pedagogisch medewerkers.

- In Biggekerke draaide een bijzondere peutergroep: geleid door 1 pedagogisch medewerker van KOW en 1 leerkracht van Primas. Zo ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma.

- Studenten van de HZ deden onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Zij deden bruikbare aanbevelingen. In 2018 gaan we met deze aanbevelingen aan de slag.

- In 2017 zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie controleert de wijze waarop gemeenten het VVE-beleid uitvoeren. We scoorden op alle onderdelen een voldoende en op sommige onderdelen zelfs prima.

- Het rijk heeft besloten de nieuwe verdeelsleutel over gemeenten voor het geld niet in 2017 bekend te maken. We verwachten dat de nieuwe verdeelsleutel ingaat in 2019.

 

G
Kwaliteit
05-02-2018

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten behaald:

- In januari 2017 hebben we met scholen en peuterspeelzalen afspraken gemaakt over de "doorgaande lijn". We spraken af welke activiteiten en gewoonten die gestart zijn op de peuterspeelzaal doorgaan op de basisschool.

- Op 25 januari 2017 vond de Veerse voorleesdag plaats. Burgemeester en wethouders lazen voor op diverse scholen. Alle scholen en peuterspeelzalen gaven wij hiervoor een tas met een voorleesboek, voorleestips voor ouders en ander materiaal.

- Naast de lopende activiteiten besteedden we in 2017 extra aandacht aan scholing van pedagogisch medewerkers.

- In Biggekerke draaide een bijzondere peutergroep: geleid door 1 pedagogisch medewerker van KOW en 1 leerkracht van Primas. Zo ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma.

- Studenten van de HZ deden onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Zij deden bruikbare aanbevelingen. In 2018 gaan we met deze aanbevelingen aan de slag.

- Dit jaar zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie controleert de wijze waarop gemeenten het VVE-beleid uitvoeren. We scoorden op alle onderdelen een voldoende en op sommige onderdelen zelfs prima.

- Het rijk heeft besloten de nieuwe verdeelsleutel over gemeenten voor het geld niet in 2017 bekend te maken. We verwachten dat de nieuwe verdeelsleutel ingaat in 2019.

 


13-12-2017

 

De rijksoverheid scherpt met ingang van 2018 de kwaliteitseisen aan. Samen met KOW onderzoeken we de consequenties hiervan. De rijksbijdrageregeling VVE is weer met een jaar verlengd. Gemeenten ontvangen in 2018 dezelfde bijdrage als in 2017. De nieuwe verdeelsleutel zal nu naar verwachting op 1 januari 2019 ingaan.


13-12-2017

 

De rijksoverheid scherpt met ingang van 2018 de kwaliteitseisen aan. Samen met KOW onderzoeken we de consequenties hiervan. De rijksbijdrageregeling VVE is weer met een jaar verlengd. Gemeenten ontvangen in 2018 dezelfde bijdrage als in 2017. De nieuwe verdeelsleutel zal nu naar verwachting op 1 januari 2019 ingaan.


08-08-2017

In 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat ook in 2018 alle wethouders en de burgemeester op een of meer scholen voorlezen.

Dit jaar zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie controleert de gemeenten op de wijze waarop zij het VVE-beleid uitvoeren.  Uit het rapport blijkt dat we op alle onderdelen voldoen en op een aantal onderdelen zelfs prima scoren. Aanbevelingen nemen we mee bij het opstellen van het activiteitenplan voor 2018.

De rijksoverheid scherpt met ingang van 2018 de kwaliteitseisen aan. Samen met KOW onderzoeken we de consequenties hiervan.


12-07-2017

In 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat ook in 2018 alle wethouders en de burgemeester op een of meer scholen voorlezen.

Dit jaar zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie controleert de gemeenten op de wijze waarop zij het VVE-beleid uitvoeren.  Uit het rapport blijkt dat we op alle onderdelen voldoen en op een aantal onderdelen zelfs prima scoren.

De rijksoverheid scherpt met ingang van 2018 de kwaliteitseisen aan. Samen met KOW onderzoeken we de consequenties hiervan.


15-06-2017

In 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat ook in 2018 alle wethouders en de burgemeester op een of meer scholen voorlezen.

Dit jaar zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie controleert de gemeenten op de wijze waarop zij het VVE-beleid uitvoeren.  Uit het rapport blijkt dat we op alle onderdelen voldoen en op een aantal onderdelen zelfs prima scoren.


10-05-2017

In 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat in 2017 alle wethouders en de burgemeester op een of meer scholen voorlezen.

Dit jaar zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie controleert de gemeenten op de wijze waarop zij het VVE-beleid uitvoeren.  Uit het concept rapport blijkt dat we op alle onderdelen voldoen en op een aantal onderdelen zelfs prima scoren. Het definitieve rapport verwachten we in juni.


12-04-2017

In 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat in 2017 alle wethouders en de burgemeester op een of meer scholen voorlezen.


06-04-2017

Tijdens de Veerse voorleesdag hebben alle wethouders en de burgemeester op 1 of 2 scholen voorgelezen. Dit was een succes.

We hebben het activiteitenplan voor 2017 vastgesteld. Naast de al lopende activiteiten, besteden we in 2107 extra aandacht aan scholing van peuterspeelzaalmedewerkers op het gebied van de VVE-methodes.

De VNG overlegt met het rijk over de nieuwe verdeling van OAB-gelden vanaf 2018. Er lijkt een grote verschuiving van de grote gemeenten naar de kleinere gemeenten te komen.

 


21-02-2017

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. waarschijnlijk wordt de regeling weer met een jaar verlengd. Daarnaast krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters op de peuterspeelzalen. De bezuiniging is met een jaar opgeschoven.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de uitvoering van het activiteitenplan VVE voor 2016 op schema ligt. Met KOW en jgz zijn we in overleg over indicatiestelling en de doelgroepdefiniering, zodat de doelgroep waar VVE voor bedoeld is, ook daadwerkelijk VVE krijgt.

In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Het activiteitenplan voor 2017 is in voorbereiding. Duidelijk is dat we in 2017 meer rijksbijdrage ontvangen dan in 2016.

Jaarrekening: in 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat in 2017 alle wethouders en de burgemeester op 1 of meer scholen voorlezen.

We hebben het activiteitenplan voor 2017 vastgesteld. Naast de al lopende activiteiten, besteden we in 2107 extra aandacht aan scholing van peuterspeelzaalmedewerkers op het gebied van de VVE-methodes.

De VNG overlegt met het rijk over de nieuwe verdeling van OAB-gelden vanaf 2018. Er lijkt een grote verschuiving van de grote gemeenten naar de kleinere gemeenten te komen.

 


25-01-2017

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. waarschijnlijk wordt de regeling weer met een jaar verlengd. Daarnaast krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters op de peuterspeelzalen. De bezuiniging is met een jaar opgeschoven.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de uitvoering van het activiteitenplan VVE voor 2016 op schema ligt. Met KOW en jgz zijn we in overleg over indicatiestelling en de doelgroepdefiniering, zodat de doelgroep waar VVE voor bedoeld is, ook daadwerkelijk VVE krijgt.

In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Het activiteitenplan voor 2017 is in voorbereiding. Duidelijk is dat we in 2017 meer rijksbijdrage ontvangen dan in 2016.

Jaarrekening: in 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat in 2017 alle wethouders en de burgemeester op 1 of meer scholen voorlezen.

We hebben het activiteitenplan voor 2017 vastgesteld. Naast de al lopende activiteiten, besteden we in 2107 extra aandacht aan scholing van peuterspeelzaalmedewerkers op het gebied van de VVE-methodes.

 


25-01-2017

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. waarschijnlijk wordt de regeling weer met een jaar verlengd. Daarnaast krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters op de peuterspeelzalen. De bezuiniging is met een jaar opgeschoven.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de uitvoering van het activiteitenplan VVE voor 2016 op schema ligt. Met KOW en jgz zijn we in overleg over indicatiestelling en de doelgroepdefiniering, zodat de doelgroep waar VVE voor bedoeld is, ook daadwerkelijk VVE krijgt.

In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Het activiteitenplan voor 2017 is in voorbereiding. Duidelijk is dat we in 2017 meer rijksbijdrage ontvangen dan in 2016.

Jaarrekening: in 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat in 2017 alle wethouders en de burgemeester op 1 of meer scholen voorlezen.

 


06-12-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. waarschijnlijk wordt de regeling weer met een jaar verlengd. Daarnaast krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters op de peuterspeelzalen. De bezuiniging is met een jaar opgeschoven.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de uitvoering van het activiteitenplan VVE voor 2016 op schema ligt. Met KOW en jgz zijn we in overleg over indicatiestelling en de doelgroepdefiniering, zodat de doelgroep waar VVE voor bedoeld is, ook daadwerkelijk VVE krijgt.

In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Het activiteitenplan voor 2017 is in voorbereiding. Duidelijk is dat we in 2017 meer rijksbijdrage ontvangen dan in 2016.

 


17-11-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. waarschijnlijk wordt de regeling weer met een jaar verlengd. Daarnaast krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters op de peuterspeelzalen. De bezuiniging is met een jaar opgeschoven.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de uitvoering van het activiteitenplan VVE voor 2016 op schema ligt. Met KOW en jgz zijn we in overleg over indicatiestelling en de doelgroepdefiniering, zodat de doelgroep waar VVE voor bedoeld is, ook daadwerkelijk VVE krijgt.

In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Het activiteitenplan voor 2017 is in voorbereiding.

 


18-08-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. waarschijnlijk wordt de regeling weer met een jaar verlengd. Daarnaast krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters op de peuterspeelzalen. De bezuiniging is met een jaar opgeschoven.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de uitvoering van het activiteitenplan VVE voor 2016 op schema ligt. Met KOW en jgz zijn we in overleg over indicatiestelling en de doelgroepdefiniering, zodat de doelgroep waar VVE voor bedoeld is, ook daadwerkelijk VVE krijgt.

In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma.

 


19-07-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. waarschijnlijk wordt de regeling weer met een jaar verlengd. Daarnaast krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters op de peuterspeelzalen. De bezuiniging is met een jaar opgeschoven.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de uitvoering van het activiteitenplan VVE voor 2016 op schema ligt. Met KOW en jgz zijn we in overleg over indicatiestelling en de doelgroepdefiniering, zodat de doelgroep waar VVE voor bedoeld is, ook daadwerkelijk VVE krijgt.

 


30-06-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. waarschijnlijk wordt de regeling weer met een jaar verlengd. Daarnaast krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters op de peuterspeelzalen. De bezuiniging is met een jaar opgeschoven.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de uitvoering van het activiteitenplan VVE voor 2016 op schema ligt.

 


14-04-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. Er is nog landelijk discussie over de  verdeelsleutel tussen grote en kleine gemeenten. Het lijkt er op dat alle gemeenten voor 2017 2,8% minder budget voor OAB krijgen. De gelden voor scholing van peuterspeelzaalleidsters worden herverdeeld: grote gemeenten krijgen dit geld in 2017 niet, kleinere gemeenten wel. Vanuit Zeeland wordt het belang van een goede verdeling van OAB-middelen onder de aandacht van het rijk gebracht.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.


09-03-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. Er is nog landelijk discussie over de  verdeelsleutel tussen grote en kleine gemeenten. De verwachting is dat wanneer deze discussie niet tot resultaat leidt, alle gemeenten 3% minder budget voor OAB krijgen. Vanuit Zeeland wordt het belang van een goede verdeling van OAB-middelen onder de aandacht van het rijk gebracht.  Op 5 januari hebben leerkrachten van groep 1/2 en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen met elkaar gesproken over de doorgaande lijn. Hier zijn per kern goede afspraken gemaakt. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.


17-02-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. Er is nog landelijk discussie over de  verdeelsleutel tussen grote en kleine gemeenten. De verwachting is dat wanneer deze discussie niet tot resultaat leidt, alle gemeenten 3% minder budget voor OAB krijgen. Op 27 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Kinderen van de peuterspeelzalen en groepen 1 waren erg enthousiast.


07-01-2016

Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld. De minister heeft de bedragen voor 2017 nog niet bekend gemaakt. Er is nog landelijk discussie over de  verdeelsleutel tussen grote en kleine gemeenten. De verwachting is dat wanneer deze discussie niet tot resultaat leidt, alle gemeenten 3% minder budget voor OAB krijgen.


G
Tijd
G
Geld