Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017
Projectleider/budgethouder
Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

De prioriteiten voor 2017 nemen we op in een uitvoeringsprogramma. We werken daarin samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering.Toelichting

G
Kwaliteit

In het uitvoeringsprogramma sport 2017 staan de prioriteiten voor 2017. We werken daarin samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering. Dit uitvoeringsprogramma ontving u op 2 februari 2017 ter kennisname.

We voerden alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2017 uit. Een aantal van deze activiteiten lopen nog door in 2018 zoals het Living Lab IKC Zoutelande en de inzet van de sportambassadeur.

Succesvolle projecten in 2017 waren onder andere:

 -  de fittest voor senioren. 216 mensen deden mee in de woonzorgcomplexen in onze gemeente en bij fysiofitness De Driehoek;

- SportDoeMee basisscholen. In het schooljaar 2016/2017 verspreidde  we opnieuw een boekje van SportDoeMee verspreid aan de leerlingen van de basisscholen (in plaats van een flye). Hierdoor namen aanzienlijk meer kinderen deel ten opzichte van vorig schooljaar. In totaal meldde 201 kinderen (18,3%) zich aan(peildatum: 31 mei 2017). De doelstelling van 15 % uit werkprogramma is hiermee behaald. In 2016 deden er in totaal 74 (6,6 %) van de 1128 kinderen mee.     

05-02-2018

In het uitvoeringsprogramma sport 2017 staan de prioriteiten voor 2017. We werken daarin samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering. Dit uitvoeringsprogramma heeft u op 2 februari 2017 ter kennisname ontvangen.

We hebben alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2017 uitgevoerd. Een aantal van deze activiteiten lopen nog door in 2018 zoals het Living Lab IKC Zoutelande en de inzet van de sportambassadeur.

Succesvolle projecten in 2017 waren onder andere:

 -  de fittest voor senioren. Hieraan hebben 216 mensen meegedaan in de woonzorgcomplexen in onze gemeente en bij fysiofitness De Driehoek;

- SportDoeMee basisscholen. In het schooljaar 2016/2017 hebben we opnieuw een boekje van SportDoeMee verspreid aan de leerlingen van de basisscholen (in plaats van een flye). Hierdoor hebben  aanzienlijk meer kinderen deelgenomen ten opzichte van vorig schooljaar. In totaal hebben er 201 kinderen

 (18,3%) zich aangemeld (peildatum: 31 mei 2017). De doelstelling van 15 % uit werkprogramma is hiermee behaald. In 2016 deden er in totaal 74 (6,6 %) van de 1128 kinderen mee.      

 

Bij


05-02-2018

In het uitvoeringsprogramma sport 2017 staan de prioriteiten voor 2017. We werken daarin samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering. Dit uitvoeringsprogramma heeft u op 2 februari 2017 ter kennisname ontvangen.

We hebben alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2017 uitgevoerd. Een aantal van deze activiteiten lopen nog door in 2018 zoals het Living Lab IKC Zoutelande en de inzet van de sportambassadeur.

Succesvolle projecten in 2017 waren onder andere:

 -  de fittest voor senioren. Hieraan hebben 216 mensen meegedaan in de woonzorgcomplexen in onze gemeente en bij fysiofitness De Driehoek;

- SportDoeMee basisscholen. In het schooljaar 2016/2017 hebben we opnieuw een boekje van SportDoeMee verspreid aan de leerlingen van de basisscholen (in plaats van een flye). Hierdoor hebben  aanzienlijk meer kinderen deelgenomen ten opzichte van vorig schooljaar. In totaal hebben er 201 kinderen

 (18,3%) zich aangemeld (peildatum: 31 mei 2017). De doelstelling van 15 % uit werkprogramma is hiermee behaald. In 2016 deden er in totaal 74 (6,6 %) van de 1128 kinderen mee.      

 

Bij


14-12-2017

Het grootste deel van de activiteiten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma sport 2017 is inmiddels uitgevoerd. Dit zijn de projecten en activiteiten die in december nog op de planning staan:

- verkennen van mogelijkheden van het opzetten van een naschools activiteitenaanbod mfa Zoutelande (Living Lab);

- fittest voor inwoners 60+, aangeboden door de buurtsportcoaches Welzijn Veere en buurtsportcoach fysiofitness De Driehoek.


18-10-2017

Een deel van de activiteiten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma sport 2017 is inmiddels uitgevoerd. Voor de komende periode staan onder andere de volgende activiteiten en projecten op het programma:

- gastlessen volleybal basisscholen en het schoolvolleybaltoernooi in de Halve Maan Oostkapelle (november);

- verkennen van mogelijkheden van het opzetten van een naschools activiteitenaanbod mfa Zoutelande (Living Lab);

- fittest voor inwoners 60+, aangeboden door de buurtsportcoaches Welzijn Veere en buurtsportcoach fysiofitness De Driehoek.


14-08-2017

Een deel van de activiteiten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma sport 2017 is inmiddels uitgevoerd:

- de buurtsportcoach Driehoek en Stichting Manteling hebben Elke Stap Telt georganiseerd, een wandelproject voor mantelzorgers.  Dit is een succes en daarom gaat de wandelgroep ook na de zomer door.

Verder zijn we in gesprek met de sport in Westkapelle om de kansen voor samenwerking in activiteiten te verkennen. Na de zomer ligt er weer een nieuw werkplan voor het basisonderwijs en gaan we aan de slag met het opzetten van een naschools activiteitenaanbod mfa Zoutelande.

 


06-07-2017

Een deel van de activiteiten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma sport 2017 is inmiddels gestart en uitgevoerd:

- de buurtsportcoach Driehoek en Stichting Manteling hebben Elke Stap Telt georganiseerd, een wandelproject voor mantelzorgers. De afsluitende lunch was 29 juni jl. Dit is een succes en daarom gaat de wandelgroep ook na de zomer door.

- in mei is een e-bike valpreventiecursus gehouden, georganiseerd door de buurtsportcoach Welzijn Veere in samenwerking met PMC In Balans;

Verder zijn we in gesprek met de sport in Westkapelle om de kansen voor samenwerking in activiteiten te verkennen. Op 1 juli is het para beachvolleybaltoernooi gehouden in Zoutelande. Het bijbehorende symposium wordt verzet naar komend najaar.

Na de zomer ligt er weer een nieuw werkplan voor het basisonderwijs en willen we aan de slag met het opzetten van een naschools activiteitenaanbod mfa Zoutelande.

 


08-06-2017

Een deel van de activiteiten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma sport 2017 is inmiddels gestart:

- de buurtsportcoach Driehoek en Stichting Manteling organiseren Elke Stap Telt, een wandelproject voor mantelzorgers. De afsluitende lunch is op 29 juni;

- op 9 en 16 mei start een e-bike valpreventiecursus gehouden, georganiseerd door de buurtsportcoach Welzijn Veere in samenwerking met PMC In Balans;

Verder zijn we in gesprek met de sport in Westkapelle om de kansen voor samenwerking in activiteiten te verkennen (vervolg 26 juni) en hebben we een bijdrage geleverd aan het para beachvolleybaltoernooi in Zoutelande (1 juli). Het bijbehoren symposium is op dinsdag 20 juni in het gemeentehuis.

 


11-05-2017

Een deel van de activiteiten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma sport 2017 is inmiddels gestart:

- de buurtsportcoach Driehoek en Stichting Manteling organiseren Elke Stap Telt, een wandelproject voor mantelzorgers;

- op 9 mei start is een e-bike valpreventiecursus, georganiseerd door de buurtsportcoach Welzijn Veere in samenwerking met PMC In Balans;

Verder gaan we het gesprek aan met de sport in Westkapelle om de kansen voor samenwerking in activiteiten te verkennen (11 mei) en hebben we een bijdrage geleverd aan het para beachvolleybaltoernooi in Zoutelande (1 juli).

 


25-04-2017

Een deel van de activiteiten uit het vastgestelde uitvoeringsprogramma sport 2017 is inmiddels gestart:

- in maart is het SportDoeMee project weer gestart, op de basisscholen maar ook voor andere inwoners;

- de buurtsportcoach Driehoek en Stichting Manteling organiseren Elke Stap Telt, een wandelproject voor mantelzorgers;

- op 9 mei start een e-bike cursus, georganiseerd door de buurtsportcoach Welzijn Veere;

 


23-03-2017

De eerste activiteiten 2017 zijn van start gegaan. In maart is het SportDoeMee project weer gestart, op de basisscholen maar ook voor andere inwoners.  Verder gaan de buurtsportcoach en Stichting Manteling Elke Stap telt organiseren, een wandelproject voor mantelzorgers.


07-02-2017

Samen met de klankbordgroep sport en bewegen hebben we op 15 december 2016 het concept uitvoeringsprogramma 2017 afgerond. Op 17 januari 2017 hebben we het uitvoeringsprogramma sport 2017 vastgesteld. Dit hebben we ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd (2 februari).

Basis voor dit uitvoeringsprogramma is de Sportnota 2016. In het uitvoeringsprogramma 2017 gaan we door met succesvolle projecten zoals de activiteiten basisscholen en het sportambassadeurschap. Ook hebben we gezocht naar nieuwe samenwerkingen zoals met Arduin.

 

 


07-02-2017

Samen met de klankbordgroep sport en bewegen hebben we op 15 december 2016 het concept uitvoeringsprogramma 2017 afgerond. Op 17 januari 2017 hebben we het uitvoeringsprogramma sport 2017 vastgesteld. Dit hebben we ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd (2 februari).

Basis voor dit uitvoeringsprogramma is de Sportnota 2016. In het uitvoeringsprogramma 2017 gaan we door met succesvolle projecten zoals de activiteiten basisscholen en het sportambassadeurschap. Ook hebben we gezocht naar nieuwe samenwerkingen zoals met Arduin.

 

 


05-01-2017

Samen met de klankbordgroep sport en bewegen hebben we op 15 december 2016 het concept uitvoeringsprogramma 2017 afgerond. De eerder gegeven input van de klankbordgroep in november 2016 hebben we in dit concept verwerkt. We stellen het uitvoeringsprogramma 2017 uiterlijk op dinsdag 24 januari vast.

 

 


23-12-2016

Op 10 november jl. hebben we met de klankbordgroep sport en bewegen teruggeblikt op 2016 en nagedacht over het programma 2017. Op 15 december a.s. heeft dit een vervolg gekregen met als resultaat het concept uitvoeringsprogramma 2017.

Wij hebben op 6 december jl. ingestemd met mevrouw S. Engels als leefstijladviseur per 15 december a.s. We maken afspraken voor één jaar met de intentie tot verlenging na een positieve evaluatie.

 

 


12-12-2016

Op 10 november jl. hebben we met de klankbordgroep sport en bewegen teruggeblikt op 2016 en nagedacht over het programma 2017. Op 15 december a.s. krijgt dit een vervolg.

Wij hebben op 6 december jl. ingestemd met mevrouw S. Engels als leefstijladviseur per 15 december a.s. We maken afspraken voor één jaar met de intentie tot verlenging na een positieve evaluatie.

 

 


14-11-2016

Op 10 november jl. hebben we met de klankbordgroep sport en bewegen teruggeblikt op 2016 en nagedacht over het programma 2017. In december krijgt dit een vervolg.

Wij hebben op 25 oktober jl. besloten om een leefstijladviseur te werven per 15 december a.s. De drie partijen die we hebben gesproken tijdens de marktconsultatie, hebben we uitgenodigd om in te schrijven. Met twee partijen houden we op 21 november een interview over hun ingediende plan van aanpak. Aan de hand van het interview en het plan van aanpak maakt de beoordelingscommissie, bestaande uit de beleidsmedewerker Sport en twee leden van de klankbordgroep sport, een keuze.

In oktober is een cursus Valpreventie gestart in samenwerking met De Driehoek en Welzijn Veere.

 

 


10-11-2016

Wij hebben op 25 oktober jl. besloten om een leefstijladviseur te werven per 15 december a.s. De drie partijen die we hebben gesproken tijdens de marktconsultatie, hebben we uitgenodigd om in te schrijven. Met twee partijen houden we op 21 november een interview over hun ingediende plan van aanpak. Aan de hand van het interview en het plan van aanpak maakt de beoordelingscommissie, bestaande uit de beleidsmedewerker Sport en twee leden van de klankbordgroep sport, een keuze.

In oktober is een cursus Valpreventie gestart in samenwerking met De Driehoek en Welzijn Veere.

 

 


17-10-2016

Op 27 september jl. hebben we besloten om 0,25 fte leefstijladviseur te realiseren per 15 december a.s. De komende weken nemen we een besluit over het profiel en de procedure.

Het werkplan basisonderwijs-sport 2016/2017 hebben we ook vastgesteld.

 

 


15-09-2016

In september (9-11) is in Veere het NK Eredivisie Zeilen gehouden. De organisatie heeft onder andere voor Veere gekozen vanwege de unieke locatie. Wij hebben vanuit sport een bijdrage van € 1.250 geleverd voor een watersportdag voor de jeugd. De bijdrage voor de organisatie van het evenement komen uit het R&T budget.

Verder bereiden we een voorstel voor over de invulling van de functie van leefstijladviseur. De planning is om hierover uiterlijk begin oktober een besluit te nemen.

 


07-07-2016

Op 13 juni hebben we met de klankbordgroep de mogelijkheden van de inzet leefstijladviseur besproken. De resultaten van deze avond worden meegenomen in een voorstel over de mogelijke inzet van een leefstijladviseur en de voortzetting combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Dit volgt na de zomer.

In september (9-11) wordt in Veere het NK Eredivisie Zeilen gehouden. De organisatie heeft onder andere voor Veere gekozen vanwege de unieke locatie. Wij leveren vanuit sport een bijdrage van € 1.250 in een watersportdag voor de jeugd. De bijdrage voor de organisatie van het evenement komen uit het R&T budget.

 


16-06-2016

 De planning is om voor de zomer een besluit te nemen over het projectplan mtb-route.

 Op donderdag 9  juni is de Avond voor de Veerse Sport gehouden. Tijdens deze avond hebben verenigingen Veerse praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld en er was alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Helaas was de opkomst niet groot.

Op 13 juni hebben we met de klankbordgroep de mogelijkheden van de inzet leefstijladviseur besproken. De resultaten van deze avond worden meegenomen in een voorstel over de mogelijke inzet van een leefstijladviseur en de voortzetting combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Dit volgt na de zomer.

In september (9-11) wordt in Veere het NK Eredivisie Zeilen gehouden. De organisatie heeft onder andere voor Veere gekozen vanwege de unieke locatie. Wij leveren vanuit sport een bijdrage van € 1.250 in een watersportdag voor de jeugd. De bijdrage voor de organisatie van het evenement komen uit het R&T budget.

 


26-05-2016

We hebben op 19 april jl. ingestemd met de bestuursopdracht voor een moutainbikeroute Veere. Als eerste stap hebben we overleg gehad met De Zeeuwse Kust en het routebureau over de stand van zaken. De planning is om voor de zomer een besluit te nemen over het projectplan.

 Op donderdag 9  juni wordt de Avond voor de Veerse Sport gehouden. Tijdens deze avond worden Veerse praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld en is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Op 13 juni gaan we met de klankbordgroep de mogelijkheden van de inzet leefstijladviseur bespreken. Twee leefstijladviseurs uit andere gemeenten komen deze avond vertellen wat hun ervaringen zijn.

 


26-04-2016

We hebben op 19 april jl. ingestemd met de bestuursopdracht voor een moutainbikeroute Veere. De eerste stap is om de stand van zaken te inventariseren. De planning is om voor de zomer een besluit te nemen over het projectplan.

 Op donderdag 9  juni wordt de Avond voor de Veerse Sport gehouden. Tijdens deze avond worden Veerse praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld en is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

 


12-04-2016

 Begin juni wordt de Avond voor de Veerse Sport gehouden. Verder werken we aan een bestuursopdracht voor een moutainbikeroute Veere die we voor de meivakantie aan het college voorleggen.

Eén van de eerste activiteiten was de aftrap van SportDoeMee op de basisscholen op 21 maart jl. Vanaf dit jaar kunnen de leerlingen zich digitaal aanmelden om mee te doen bij een van de sportverenigingen. Ook de verenigingen presenteren zich niet meer in een boekje, maar op de website van Welzijn Veere.

Op 3 maart jl. hebben we een tussenevaluatie gehad van de activiteiten in en om de basisscholen door de combinatiefunctionaris. De activiteiten en resultaten liggen op koers met het werkplan.


04-04-2016

 Eén van de eerste activiteiten was de aftrap van SportDoeMee op de basisscholen op 21 maart jl. Vanaf dit jaar kunnen de leerlingen zich digitaal aanmelden om mee te doen bij een van de sportverenigingen. Ook de verenigingen presenteren zich niet meer in een boekje, maar op de website van Welzijn Veere.

Op 3 maart jl. hebben we een tussenevaluatie gehad van de activiteiten in en om de basisscholen door de combinatiefunctionaris. De activiteiten en resultaten liggen op koers met het werkplan.


21-03-2016

Op 10 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsprogramma "Veere beweegt mee" 2016-2018.  Daarom heeft de wethouder op 19 maart de officiële aftrap voor de nieuwe sportnota gegeven, samen met de sportambassadeurs van de gemeente, dames 1 van VV Oostkapelle. Ook de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma zijn gestart. Eén van de eerste is de aftrap van SportDoeMee op de basisscholen op 21 maart. Vanaf dit jaar kunnen de leerlingen zich digitaal aanmelden om mee te doen bij een van de sportverenigingen. Ook de verenigingen presenteren zich niet meer in een boekje, maar op de website van Welzijn Veere.


15-03-2016

Op 10 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsprogramma "Veere beweegt mee" 2016-2018.  Daarom geeft de wethouder op 19 maart de officiële aftrap voor de nieuwe sportnota, samen met de sportambassadeurs van de gemeente, dames 1 van VV Oostkapelle. Ook de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma zijn gestart. Eén van de eerste is de aftrap van SportDoeMee op de basisscholen op 21 maart. Vanaf dit jaar kunnen de leerlingen zich digitaal aanmelden om mee te doen bij een van de sportverenigingen. Ook de verenigingen presenteren zich niet meer in een boekje, maar op de website van Welzijn Veere.


18-02-2016

Wij hebben op 2 februari jl. ingestemd met het uitvoeringsprogramma sport 2016-2018. Hierin staat welke projecten en activiteiten we de komende jaren gaan uitvoeren en met welk resultaat. Samen met een korte animatie en een zgn. Infographic (A3) hebben we dit op 16 februari voorgelegd aan de commissie MO.  Op 10 maart liggen we de stukken ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.


09-02-2016

Wij hebben op 2 februari jl. ingestemd met het uitvoeringsprogramma sport 2016-2018. Hierin staat welke projecten en activiteiten we de komende jaren gaan uitvoeren en met welk resultaat. Samen met een korte animatie en een zgn. Infographic (A3) leggen we dit op 16 februari voor aan de commissie MO.


14-01-2016

De commissie heeft in december 2015 ingestemd dat de speerpunten sport voldoende richtinggevend zijn voor het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat:

  • we geen aparte sportnota ter vaststelling aanbieden;
  • we in het uitvoeringsprogramma 2016 opnemen wat we gaan doen en met welk resultaat;
  • we in de commissievergadering van 16 februari het uitvoeringsprogramma en de “inspiratie animatie (inclusief A3)” (bestemd voor onder andere sportaanbieders, Stichting Welzijn) aanbieden .

14-01-2016

De commissie heeft in december 2015 ingestemd dat de speerpunten sport voldoende richtinggevend zijn voor het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat:

  • we geen aparte sportnota ter vaststelling aanbieden;
  • we in het uitvoeringsprogramma 2016 opnemen wat we gaan doen en met welk resultaat;
  • we in de commissievergadering van 16 februari het uitvoeringsprogramma en de “inspiratie animatie (inclusief A3)” (bestemd voor onder andere sportaanbieders, Stichting Welzijn) aanbieden.

G
Tijd

Geen bijzonderheden. We hebben alle activiteiten in 2017 uitgevoerd. Met een aantal activiteiten zijn we gestart en deze lopen ook door in 2018 zoals het Living Lab Zoutelande.

G
Geld

Bij het uitvoeringsprogramma 2017 is ook een begroting opgenomen. We hebben over 2017 een klein overschot van ca. € 4.000.