Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase
Projectleider/budgethouder
Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 14-09-2017

De afgelopen jaren is de overlast door konijnen op de sportvelden toegenomen. De konijnen graven in de velden en hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. We hebben in het verleden diverse maatregelen getroffen maar geen van deze maatregelen is voldoende geweest. Daarom gaan we rondom de  velden gaasafrasteringen plaatsen. In 2016 hebben we de hoofdvelden aangepakt. In de tweede fase in 2017 treffen we maatregelen aan de overige velden waar dit nodig is.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In 2016 plaatste we rondom de  hoofdvelden van VV Domburg, VV Oostkapelle, VV Serooskerke en VV De Noormannen gaasafrasteringen.  Dit was de eerste fase. In 2017 stelde u financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van de tweede fase.

In maart en april 2017  hebben we een (1-op-1) evaluatie met de clubs gehouden over de eerste fase. Met de uitkomsten van deze gesprekken maakte we een plan voor de uitvoering tweede fase. De verenigingen gingen met dit plan akkoord. Op 20 juni 2017 stemde  we daarom in met de aanpak tweede fase maatregelen konijnenoverlast. Rond de tweede velden van de voetbalcomplexen in Domburg, Oostburg, Serooskerke en Westkapelle plaatste we in de zomerperiode een gaasafrastering. We kozen ervoor om betonplaten aan te leggen, omdat dit de meest duurzame oplossing is. De verenigingen namen de helft van de meerkosten voor betonplaten voor hun rekening. Bij voetbalvereniging De Meeuwen omheinden we een extra deel van het complex. Op verzoek van de club kozen we ook hier voor maatwerk. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van zowel de verenigingen als de gemeente uitgevoerd.

05-02-2018

We hebben in 2016 rondom de  hoofdvelden van VV Domburg, VV Oostkapelle, VV Serooskerke en VV De Noormannen gaasafrasteringen geplaatst.  Dit was de eerste fase. In 2017 heeft u financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de tweede fase.

In maart en april 2017  hebben we een (1-op-1) evaluatie met de clubs gehouden over de eerste fase. Met de uitkomsten van deze gesprekken hebben we een plan voor de uitvoering tweede fase gemaakt. De verenigingen zijn akkoord gegaan met dit plan. Op 20 juni 2017 hebben we daarom ingestemd met de aanpak tweede fase maatregelen konijnenoverlast. Rond de tweede velden van de voetbalcomplexen in Domburg, Oostburg, Serooskerke en Westkapelle is er in de zomerperiode een gaasafrastering geplaatst. We hebben ervoor gekozen om betonplaten aan te leggen, omdat dit de meest duurzame oplossing is. De verenigingen hebben de helft van de meerkosten voor betonplaten voor hun rekening genomen. Bij voetbalvereniging De Meeuwen omheinden we een extra deel van het complex. Op verzoek van de club hebben we ook hier gekozen voor maatwerk. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van zowel de verenigingen als de gemeente uitgevoerd.


05-02-2018

De afgelopen jaren is de overlast door konijnen op de sportvelden toegenomen. De konijnen graven in de velden en hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. We hebben in het verleden diverse maatregelen getroffen maar geen van deze maatregelen is voldoende geweest. Daarom hebben we in 2016 rondom de  hoofdvelden van VV Domburg, VV Oostkapelle, VV Serooskerke en VV De Noormannen gaasafrasteringen geplaatst.  Dit was de eerste fase. In 2017 heeft u financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de tweede fase.

In maart en april 2017  hebben we een (1-op-1) evaluatie met de clubs gehouden over de eerste fase. Met de uitkomsten van deze gesprekken hebben we een plan voor de uitvoering tweede fase gemaakt. De verenigingen zijn akkoord gegaan met dit plan. Op 20 juni 2017 hebben we daarom ingestemd met de aanpak tweede fase maatregelen konijnenoverlast. Rond de tweede velden van de voetbalcomplexen in Domburg, Oostburg, Serooskerke en Westkapelle is er in de zomerperiode een hekwerk geplaatst. We hebben ervoor gekozen om betonplaten aan te leggen, omdat dit de meest duurzame oplossing is. De verenigingen hebben de helft van de meerkosten voor betonplaten voor hun rekening genomen. Bij voetbalvereniging De Meeuwen omheinden we een extra deel van het complex. Op verzoek van de club hebben we ook hier gekozen voor maatwerk. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van zowel de verenigingen als de gemeente uitgevoerd.


09-11-2017

De maatregelen zijn naar tevredenheid afgerond.


18-10-2017

De maatregelen zijn nagenoeg en naar tevredenheid afgerond.


18-10-2017

De maatregelen zijn nagenoeg en naar tevredenheid afgerond.


14-08-2017

Begin juli is er gestart met de uitvoering van de maatregelen. Deze zomerperiode worden de werkzaamheden uitgevoerd en afgerond.


06-07-2017

De verenigingen zijn akkoord gegaan met ons voorstel voor de aanpak tweede fase. Op 20 juni jl. hebben we daarom ingestemd met de aanpak tweede fase maatregelen konijnenoverlast. Dit houdt in dat er rond de tweede velden van de voetbalcomplexen in Domburg, Oostburg, Serooskerke en Westkapelle een hekwerk wordt geplaatst. We hebben ervoor gekozen om betonplaten aan te leggen, omdat dit de meest duurzame oplossing is. De verenigingen nemen de helft van de meerkosten voor betonplaten voor hun rekening. Bij voetbalvereniging De Meeuwen omheinen we een extra deel van het complex. Op verzoek van de club hebben we ook hier gekozen voor maatwerk.


08-06-2017

We hebben de gesprekken evaluatie en aanpak tweede fase met de clubs half april afgerond. Met de uitkomsten van deze gesprekken hebben we een plan voor de uitvoering tweede fase gemaakt. Dit hebben we op 29 mei jl. naar de verenigingen gestuurd. Op 20 juni a.s. nemen we een besluit over de aanpak. De planning is om de werkzaamheden in de zomerperiode uit te laten voeren.


11-05-2017

We hebben de gesprekken evaluatie en aanpak tweede fase met de clubs half april afgerond. Met de uitkomsten van deze gesprekken maken we een plan voor de uitvoering tweede fase. Dit leidt tot een voorstel waarover we eind mei, begin juni een besluit nemen. De planning is om de werkzaamheden in de zomerperiode uit te laten voeren.


25-04-2017

We hebben de gesprekken evaluatie en aanpak tweede fase met de clubs half april afgerond. Met de uitkomsten van deze gesprekken maken we een plan voor de uitvoering tweede fase. Dit leidt tot een voorstel waarover we eind mei, begin juni een besluit nemen. Mogelijk is hiervoor ook nog instemming van de gemeenteraad nodig voor de inzet van extra financiële middelen.


23-03-2017

We zijn gestart met de evaluatie en gesprekken aanpak tweede fase met de clubs.


07-02-2017

We gaan de uitvoering eerste fase met de verenigingen in het eerste kwartaal 2017 evalueren, zodat we daarna de juiste maatregelen in de tweede fase kunnen treffen.

 


07-02-2017

We gaan de uitvoering eerste fase met de verenigingen in het eerste kwartaal 2017 evalueren, zodat we daarna de juiste maatregelen in de tweede fase kunnen treffen.

 


05-01-2017

We gaan de uitvoering eerste fase met de verenigingen begin 2017 evalueren, zodat we daarna de juiste maatregelen in de tweede fase kunnen treffen.

 


10-11-2016

De werkzaamheden eerste fase zijn afgerond. Het gaat om de complexen in Westkapelle, Domburg, Serooskerke en Oostkapelle. In Zoutelande waren de werkzaamheden al eerder afgerond. We gaan deze eerste fase met de verenigingen begin 2017 evalueren, zodat we daarna de juiste maatregelen in de tweede fase kunnen treffen.

 


17-10-2016

De werkzaamheden eerste fase zijn afgerond. Het gaat om de complexen in Westkapelle, Domburg, Serooskerke en Oostkapelle. In Zoutelande waren de werkzaamheden al eerder afgerond.

 


15-09-2016

De werkzaamheden eerste fase zijn afgerond. Het gaat om de complexen in Westkapelle, Domburg, Serooskerke en Oostkapelle. In Zoutelande waren de werkzaamheden al eerder afgerond.

 


05-09-2016

In Oostkapelle zijn ook de werkzaamheden door de aannemer op 18 juli afgerond. Ook in Domburg en Serooskerke zijn de geplande maatregelen uitgevoerd. In Westkapelle moet alleen nog een poort in het hekwerk worden geplaatst. Volgens planning gebeurt dit uiterlijk de eerste week van september.

 


14-07-2016

Op 27 juni jl. zijn we akkoord gegaan met de uitvoering van de maatregelen konijnenoverlast.  Dit betekent dat er rond de hoofdvelden een hekwerk wordt geplaatst (1e fase). De verenigingen doen de voorbereiding voor de werkzaamheden in zelfwerkzaamheid. In Oostkapelle zijn ook de werkzaamheden door de aannemer op 18 juli afgerond. De werkzaamheden in Domburg, Serooskerke en Westkapelle worden voor de start van de competitie uitgevoerd en afgerond.

 


07-07-2016

Op 27 juni jl. zijn we akkoord gegaan met de uitvoering van de maatregelen konijnenoverlast.  Dit betekent dat er rond de hoofdvelden een hekwerk wordt geplaatst (1e fase). De verenigingen doen de voorbereiding voor de werkzaamheden in zelfwerkzaamheid en zijn hiermee in het weekend van 2 juli gestart. Het plaatsen van het hekwerk wordt tijdens de zomerstop uitgevoerd, in overleg met de clubs.


26-05-2016

 We zijn in gesprek met de verenigingen over de uitvoering van maatregelen. Op basis van deze uitkomsten hebben we offerte opgevraagd bij twee bedrijven. Deze ontvangen we in de week van 23 mei. De planning is om tijdens de zomerstop de werkzaamheden uit te voeren.


12-04-2016

Er is commitment tussen de verenigingen om het daar te besteden waar maatregelen het hardste nodig zijn. De voorzitters bespreken de gewenste maatregelen op hun complex binnen het bestuur en geven hiervan een terugkoppeling naar de gemeente. We zijn in gesprek met de verenigingen over de uitvoering van maatregelen.


15-03-2016

Er is commitment tussen de verenigingen om het daar te besteden waar maatregelen het hardste nodig zijn. De voorzitters bespreken de gewenste maatregelen op hun complex binnen het bestuur en geven hiervan een terugkoppeling naar de gemeente. Het volgende overleg was gepland op 3 februari jl. maar is niet doorgegaan. Twee verenigingen hebben de gewenste maatregelen doorgegeven. We hebben de verenigingen opnieuw verzocht om met een voorstel te komen, uiterlijk 30 maart a.s. Daarna gaan we dit verder uitwerken.


09-02-2016

We hebben dit onderwerp besproken tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere op 1 december jl.  Er is commitment tussen de verenigingen om het daar te besteden waar maatregelen het hardste nodig zijn. De voorzitters bespreken de gewenste maatregelen op hun complex binnen het bestuur en geven hiervan een terugkoppeling naar de gemeente. Het volgende overleg was gepland op 3 februari jl. maar is niet doorgegaan. Een nieuwe datum wordt gepland.


14-01-2016

We hebben dit onderwerp besproken tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere op 1 december jl.  Er is commitment tussen de verenigingen om het daar te besteden waar maatregelen het hardste nodig zijn. De voorzitters bespreken de gewenste maatregelen op hun complex binnen het bestuur en geven hiervan een terugkoppeling naar de gemeente. Het volgende overleg is op 3 februari a.s.


G
Tijd

We hebben de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd.

 

G
Geld

 

Dit is conform de financiële planning.

In de tweede fase hebben we gekozen voor de meest duurzame oplossing, namelijk het leggen van betonplaten. De meerkosten hiervan nemen we voor de helft voor onze rekening. De verenigingen betalen het andere deel.

De extra kosten van € 8.561 hebben we gedekt uit de budget "duurzaamheid sportaccommodaties" (€ 5.000) en via "onvoorzien incidenteel"(€ 3.561).