Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud

5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud
Projectleider/budgethouder
Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017

In december 2015 heeft de raad een procesvoorstel vastgesteld voor de verlenging van de privatiseringsovereenkomsten voetbalcomplexen inclusief veldonderhoud (I).  Na de inspiratiebijeenkomst eind april gaan we in het najaar van 2016 in gesprek met de verenigingen en mogelijk met andere stakeholders. Met de resultaten uit deze gesprekken doen we een voorstel over de verlenging van deze overeenkomsten en eventueel privatisering van veldonderhoud.Toelichting

G
Kwaliteit

In december 2015 stemde u met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport” in. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Ook staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We gingen in 2017 in gesprek met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit deden we via interviews en groepsgesprekken. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 koppelde we de resultaten van deze gesprekken terug naar de betrokken partijen.

We maakte tussentijds de kanttekening dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december 2017 gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen kondigde we al aan dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten voor wat betreft de opstallen met een aantal jaren verlengd, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 besloten wij  de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke, VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK te verlengen met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U ontving dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 maakte we een afspraak over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  


 

07-02-2018

In december 2015 stemde u met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport” in. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Ook staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We gingen in 2017 in gesprek met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit deden we via interviews en groepsgesprekken. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 koppelde we de resultaten van deze gesprekken terug naar de betrokken partijen.

We maakte tussentijds de kanttekening dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december a.s. gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen kondigde we al aan dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten v.w.b. de opstallen met een aantal jaren verlengd, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 besloten wij  de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke, VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK te verlengen met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U ontving dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 maakte we een afspraak over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  


 


07-02-2018

In december 2015 stemde u met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport” in. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Ook staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We gingen in 2017 in gesprek met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit deden we via interviews en groepsgesprekken. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 koppelde we de resultaten van deze gesprekken terugnaar de betrokken partijen.

We maakte tussentijds de kanttekening dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december a.s. gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen kondigde we al aan dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten v.w.b. de opstallen met een aantal jaren verlengd, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 besloten wij  de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke, VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK te verlengen met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U ontving dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 maakte we een afspraak over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  


 


05-02-2018

In december 2015 heeft u ingestemd met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport”. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Ook staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We zijn in 2017 in gesprek gegaan met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit hebben we via interviews en groepsgesprekken gedaan. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 hebben we de resultaten van deze gesprekken teruggekoppeld naar de betrokken partijen.

We hebben tussentijds de kanttekening gemaakt dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december a.s. gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen hebben we al aangekondigd
dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten v.w.b. de opstallen met een aantal jaren zal verlengen, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 hebben wij ingestemd met verlenging van de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke,
VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK. Deze overeenkomsten hebben we verlengd met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U heeft dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname ontvangen.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 hebben we een afspraak gemaakt over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  


 


05-02-2018

In december 2015 heeft u ingestemd met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport”. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Bovendien staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We zijn in 2017 in gesprek gegaan met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit hebben we via interviews en groepsgesprekken gedaan. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 hebben we de resultaten van deze gesprekken teruggekoppeld naar de betrokken partijen.

We hebben tussentijds de kanttekening gemaakt dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december a.s. gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen hebben we al aangekondigd
dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten v.w.b. de opstallen met een aantal jaren zal verlengen, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 hebben wij ingestemd met verlenging van de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke,
VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK. Deze overeenkomsten hebben we verlengd met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U heeft dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname ontvangen.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 hebben we een afspraak gemaakt over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  Doel is om een beeld te
krijgen van ervaringen bij andere clubs/andere gemeenten met dit proces en wat er nodig is in het vervolg. De gemeente bereidt dit samen voor met een van de voorzitters.


 


05-02-2018

In december 2015 heeft u ingestemd met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport”. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Bovendien staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We zijn in 2017 in gesprek gegaan met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit hebben we via interviews en groepsgesprekken gedaan. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 hebben we de resultaten van deze gesprekken teruggekoppeld naar de betrokken partijen.

We hebben tussentijds de kanttekening gemaakt dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december a.s. gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen hebben we al aangekondigd
dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten v.w.b. de opstallen met een aantal jaren zal verlengen, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 hebben wij ingestemd met verlenging van de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke,
VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK. Deze overeenkomsten hebben we verlengd met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 hebben we een afspraak gemaakt over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  Doel is om een beeld te
krijgen van ervaringen bij andere clubs/andere gemeenten met dit proces en wat er nodig is in het vervolg. De gemeente bereidt dit samen voor met een van de voorzitters.


 


14-12-2017

Op 18 oktober jl. hebben we tijdens het voorzittersoverleg voetbal het proces tot nu toe besproken en afspraken gemaakt voor het vervolg. Op 5 december jl. hebben we ingestemd met de verlenging van de erfpachtovereenkomsten voor een periode van 5 jaar ( VV Domburg, VV Oostkapelle, VV Serooskerke en VCK). Als we de komende periode overeenstemming bereiken over de privatisering veldonderhoud, sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. Dit voorstel hebben we ter informatie naar de raad van 14 december gestuurd.

In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting privatisering veldonderhoud voor de verenigingen.

 


09-11-2017

Op 18 oktober jl. hebben we tijdens het voorzittersoverleg voetbal het proces tot nu toe besproken en afspraken gemaakt voor het vervolg. Hierover volgt uiterlijk begin december een voorstel. We sturen dit ter kennisname naar de raad.

Op 18 oktober bespreken we de uitkomsten eerst in het voorzittersoverleg voetbal Veere (4 oktober 2017). Dan willen we ook bepalen welke onderwerpen we het eerste oppakken. Een aantal acties is al in gang gezet. Zo hebben we in Westkapelle al twee keer een gezamenlijk overleg gehad met de sport om de mogelijkheden van samenwerking in activiteiten te bespreken.

 


09-11-2017

Op 18 oktober jl. hebben we tijdens het voorzittersoverleg voetbal het proces tot nu toe besproken en afspraken gemaakt voor het vervolg. Hierover volgt uiterlijk begin december een voorstel. We sturen dit ter kennisname naar de raad.

Op 18 oktober bespreken we de uitkomsten eerst in het voorzittersoverleg voetbal Veere (4 oktober 2017). Dan willen we ook bepalen welke onderwerpen we het eerste oppakken. Een aantal acties is al in gang gezet. Zo hebben we in Westkapelle al twee keer een gezamenlijk overleg gehad met de sport om de mogelijkheden van samenwerking in activiteiten te bespreken.

 


18-10-2017

 Op 5 juli jl. hebben we de uitkomsten met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en andere betrokken partijen (zoals sportaanbieders, buurtsportcoaches, stads- en dorpsraden) in een brede bijeenkomst gedeeld. Tijdens de interactieve en breed bezochte avond hebben betrokken partijen een eerste stap gezet in het vervolg.

Op 18 oktober bespreken we de uitkomsten eerst in het voorzittersoverleg voetbal Veere (4 oktober 2017). Dan willen we ook bepalen welke onderwerpen we het eerste oppakken. Een aantal acties is al in gang gezet. Zo hebben we in Westkapelle al twee keer een gezamenlijk overleg gehad met de sport om de mogelijkheden van samenwerking in activiteiten te bespreken.

 


14-08-2017

We hebben conclusies en aanbevelingen opgesteld uit de 13 gesprekken die we hebben gehad. Op 5 juli jl. hebben we de uitkomsten met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en andere betrokken partijen (zoals sportaanbieders, buurtsportcoaches, stads- en dorpsraden) in een brede bijeenkomst gedeeld. Tijdens de interactieve en breed bezochte avond hebben betrokken partijen een eerste stap gezet in het vervolg.

Na de zomer bespreken we de uitkomsten eerst in het voorzittersoverleg voetbal Veere (4 oktober 2017). Dan willen we ook bepalen welke onderwerpen we het eerste oppakken. Een aantal acties is al in gang gezet. Zo hebben we in Westkapelle al twee keer een gezamenlijk overleg gehad met de sport om de mogelijkheden van samenwerking in activiteiten te bespreken.

 


06-07-2017

We hebben conclusies en aanbevelingen opgesteld uit de 13 gesprekken die we hebben gehad. Op 5 juli jl. hebben we de uitkomsten met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en andere betrokken partijen (zoals sportaanbieders, buurtsportcoaches, stads- en dorpsraden) in een brede bijeenkomst gedeeld. Tijdens de interactieve en breed bezochte avond hebben betrokken partijen een eerste stap gezet in het vervolg.

Na de zomer bespreken we de uitkomsten eerst in het voorzittersoverleg voetbal Veere. Dan willen we ook bepalen welke onderwerpen we het eerste oppakken. Een aantal acties is al in gang gezet. Zo hebben we in Westkapelle al twee keer een gezamenlijk overleg gehad met de sport om de mogelijkheden van samenwerking in activiteiten te bespreken.

 


11-05-2017

We hebben conclusies en aanbevelingen opgesteld uit de 13 gesprekken die we hebben gehad. Ons voorstel is om deze in een bijeenkomst naar de verenigingen en andere betrokken partijen terug te koppelen. Ook gaan we dan in gesprek over het vervolg.


25-04-2017

We zijn nu aan de slag met een rode draad uit de 13 gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd. De resultaten koppelen we terug. 


23-03-2017

Deze maand hebben we het laatste interview over de buitensport afgerond. We gaan nu aan de slag met een rode draad en koppelen de resultaten hiervan terug.


07-02-2017

Eind 2016 zijn we gestart met de interviews met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar bespreken en de privatisering van het veldonderhoud. Voor de kerstvakantie 2016 hebben we 6 interviews gehouden. De resterende twee volgen in het eerste kwartaal van 2017. Ook zijn we gestart met (groeps)gesprekken met een aantal stakeholders zoals sportbonden en buurtsportcoaches.

Voor 31 december 2017 moet de gemeente een besluit nemen over verlenging van de privatiseringsovereenkomsten voetbal inclusief veldonderhoud.


07-02-2017

In  2016 hebben we als eerste stap een inspiratiebijeenkomst voor de "groene" buitensportverenigingen (voetbal en korfbal) en andere zgn. stakeholders (o.a. andere sportaanbieders, stads- en dorpsraden, buurtsportcoaches) gehouden. Als vervolg hierop zijn we gestart met de interviews met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar bespreken en de privatisering van het veldonderhoud. Voor de kerstvakantie hebben we 6 interviews gehouden. De resterende twee volgen in het eerste kwartaal van 2017.

Voor 31 december 2017 moet de gemeente een besluit nemen over verlenging van de privatiseringsovereenkomsten voetbal inclusief veldonderhoud.


05-01-2017

Op 29 november 2016 zijn we gestart met de interviews met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar bespreken en de privatisering van het veldonderhoud. Voor de kerstvakantie hebben we 6 interviews gehouden. De resterende twee volgen in januari 2017. De gesprekken met de stakeholders plannen we in januari. Hierbij wordt ook Welzijn Veere betrokken.


12-12-2016

Op 29 november zijn we gestart met de interviews met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar bespreken en de privatisering van het veldonderhoud. Voor de kerstvakantie houden we 6 interviews en in 2017 de resterende twee. De gesprekken met de stakeholders plannen we in januari. Hierbij wordt ook Welzijn Veere betrokken.


28-11-2016

Op 29 november starten we met de interviews met de voetbalverenigingen en mogelijk andere stakeholders waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar gaan bespreken en de privatisering van het veldonderhoud. Hierin wordt ook Welzijn Veere betrokken.


10-11-2016

In november en december houden we interviews met de voetbalverenigingen en mogelijk andere stakeholders waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar gaan bespreken en de privatisering van het veldonderhoud. Hierin wordt ook Welzijn Veere betrokken.


15-09-2016

Dit najaar gaan we gesprekken houden met de voetbalverenigingen en mogelijk andere stakeholders waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar gaan bespreken en de privatisering van het veldonderhoud.


16-06-2016

 Na de zomer houden we een volgende bijeenkomst waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar gaan bespreken.


26-05-2016

 De eerste stap in het proces is een houden van een brede inspiratiebijeenkomst . Deze bijeenkomst hebben we op donderdag 21 april a.s. gehouden. Aan de hand van drie inspiratiesessies gingen de deelnemers (ongeveer 25) met elkaar in gesprek onder leiding van een externe gespreksleider. Daarbij hebben we de speerpuntennota sport als leidraad gehanteerd. Na de zomer houden we een volgende bijeenkomst waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar gaan bespreken.


26-04-2016

 De eerste stap in het proces is een houden van een brede inspiratiebijeenkomst . Deze bijeenkomst hebben we op donderdag 21 april a.s. gehouden. Aan de hand van drie inspiratiesessies gingen de deelnemers (ongeveer 25) met elkaar in gesprek onder leiding van een externe gespreksleider. Daarbij hebben we de speerpuntennota sport als leidraad gehanteerd.


12-04-2016

 De eerste stap in het proces is een houden van een brede inspiratiebijeenkomst . Deze bijeenkomst houden we op donderdag 21 april a.s. De uitnodigingen hebben we verzonden aan een brede groep. We hebben een gevarieerd programma samengesteld met vier inspiratiesessies. Daarbij hebben we de speerpuntennota sport als leidraad gehanteerd.


04-04-2016

 De eerste stap in het proces is een houden van een brede inspiratiebijeenkomst voor de voetbal, tennis en korfbal. Deze bijeenkomst houden we op donderdag 21 april a.s. De uitnodigingen hebben we verzonden aan een brede groep. We hebben een gevarieerd programma samengesteld met vier inspiratiesessies. Daarbij hebben we de speerpuntennota sport als leidraad gehanteerd.


15-03-2016

 De eerste stap in het proces is een houden van een brede inspiratiebijeenkomst voor de voetbal, tennis en korfbal. De planning is om deze op 21 april a.s. te houden. We zijn volop bezig met het samenstellen van een programma en hanteren de speerpuntennota sport als leidraad.


09-02-2016

 De eerste stap in het proces is een houden van een brede inspiratiebijeenkomst voor de voetbal, tennis en korfbal. De planning is om deze in het voorjaar 2016 te houden. We zijn gestart met de voorbereidingen en hanteren de speerpuntennota sport als leidraad.


09-02-2016

 De eerste stap in het proces is een houden van een brede inspiratiebijeenkomst voor de voetbal, tennis en korfbal. De planning is om deze in het voorjaar 2016 te houden. We zijn gestart met de voorbereidingen en hanteren de speerpuntennota sport als leidraad.


14-01-2016

Op 17 december jl. heeft de raad ingestemd met het procesvoorstel. Dit houdt in dat we een brede verkenning houden voor de toekomst van de buitensport. Het gaat dan om vragen als "Wat voor soort vereniging is het in de toekomst en welke functie heeft of kan de vereniging inclusief de accommodatie vervullen in het dorp? Wat voor complex is hiervoor nodig? De eerste stap in het proces is een houden van een brede inspiratiebijeenkomst voor de voetbal, tennis en korfbal. De planning is om deze in het voorjaar 2016 te houden. We zijn gestart met de voorbereidingen.


O
Tijd

Het proces loopt tot nu toe volgens planning.

Een eventuele privatisering veldonderhoud heeft niet per 1 januari 2018 plaats gehad. De verenigingen hebben meer tijd en informatie nodig. De erfpachtovereenkomsten hebben we wel tijdig verlengd (voor een periode van 5 jaar).

 

G
Geld

In 2017 zijn er nog geen kosten gemaakt.