Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.005 Realiseren van een mountainbikeroute

5.005 Realiseren van een mountainbikeroute
Projectleider/budgethouder
Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom hebben wij ons in het voorjaar van 2016 uitgesproken voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en ondersteunend.Toelichting

G
Kwaliteit

In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom spraken wij ons in het voorjaar van 2016 positief uit voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en ondersteunend.

Op 27 juni 2017 stemde we met het projectplan in.  Daarin stelde wij onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's vast.  Hierbij gaven we een positieve intentie af voor een gemeentelijke financiële bijdrage voor de realisatie van de route. Met het waterschap en Zeeuwse Kust bereikte  we in september 2017 overeenstemming over de realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande.

Op 25 oktober 2017 namen we kennis van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft.  Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke).  We hebben deze deelroute in het eerste kwartaal van 2018 vastgesteld.

De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de routes Westkapelle en Oostkapelle.

07-02-2018

In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom spraken wij ons in het voorjaar van 2016 positief uit voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en ondersteunend.

Op 27 juni 2017 stemde we met het projectplan in.  Daarin stelde wij onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's vast.  Hierbij gaven we een positieve intentie af voor een gemeentelijke financiële bijdrage voor de realisatie van de route. Met het waterschap en Zeeuwse Kust bereikte  we in september 2017 overeenstemming over de realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande.

Op 25 oktober 2017 namen we kennis van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft.  Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke).  Naar verwachting stellen we deze deelroute in het eerste kwartaal van 2018 vast.

De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de routes Westkapelle en Oostkapelle.


05-02-2018

In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom hebben wij ons in het voorjaar van 2016 uitgesproken voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en ondersteunend.

Op 27 juni 2017 hebben we ingestemd met het projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's. Hierbij hebben we een positieve intentie afgegeven voor een gemeentelijke financiële bijdrage voor de realisatie van de route. Met het waterschap en Zeeuwse Kust hebben we overeenstemming bereikt over de realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande (september 2017).

Op 25 oktober 2017 hebben we kennis genomen van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft.  Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke).  Naar verwachting stellen we deze deelroute in het eerste kwartaal van 2018 vast.

De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de routes Westkapelle en Oostkapelle.


05-02-2018

In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom hebben wij ons in het voorjaar van 2016 uitgesproken voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en ondersteunend.

Op 27 juni 2017 hebben we ingestemd met het projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's. Hierbij hebben we al een positieve intentie afgegeven voor een gemeentelijke financiële bijdrage voor de realisatie van de route. Met het waterschap en Zeeuwse Kust hebben we overeenstemming bereikt over de realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande (september 2017).

Op 25 oktober 2017 hebben we kennis genomen van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft.  Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke).  Naar verwachting stellen we deze deelroute in het eerste kwartaal van 2018 vast.

De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de routes Westkapelle en Oostkapelle. We hebben hierover procesafspraken gemaakt.


05-02-2018

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. Op 27 juni jl. hebben we ingestemd met het projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.

We gaan verder in gesprek met de initiatiefnemers over de route en de knelpunten.

Op 30 november jl. hebben we een (bestuurlijk) overleg gehouden om de voortgang van de Veerse routes te bespreken. De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de afronding van de route Vlissingen (v.w.b. de route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke) en aan de routes Westkapelle en Oostkapelle. We maken hierover procesafspraken.


14-12-2017

Op 30 november jl. hebben we een (bestuurlijk) overleg gehouden om de voortgang van de Veerse routes te bespreken. De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de afronding van de route Vlissingen (v.w.b. de route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke) en aan de routes Westkapelle en Oostkapelle. We maken hierover procesafspraken.


09-11-2017

Op 25 oktober a.s. nemen we kennis van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft.  De opening van deze route is 28 oktober. Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke). Hiervoor hebben ze ook een vergunning aangevraagd bij het waterschap. Eind november, begin december houden we een (bestuurlijk) overleg om de voortgang van de Veerse routes te bespreken.


30-10-2017

Op 25 oktober a.s. nemen we kennis van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft.  De opening van deze route is 28 oktober. Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke). Hiervoor hebben ze ook een vergunning aangevraagd bij het waterschap. Op korte termijn houden we een (bestuurlijk) overleg om de voortgang van de Veerse routes te bespreken.


18-10-2017

Op 25 oktober a.s. nemen we kennis van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft. De route gaat gedeeltelijk over Veers grondgebied (Dishoek-Zoutelande-Biggekerke). De opening van deze route is 28 oktober. In 2018 wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust de andere Veerse routes realiseren.


14-08-2017

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. Op 27 juni jl. hebben we ingestemd met het projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.

We hebben eind augustus een overleg met de initiatiefnemers over de route en de knelpunten.


06-07-2017

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. Op 27 juni jl. hebben we ingestemd met het projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.

We gaan verder in gesprek met de initiatiefnemers over de route en de knelpunten.


08-06-2017

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. Op 27 juni 2017 volgt een projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.


25-04-2017

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. De initiatiefnemers zijn aan de slag met het wijzigen van de route op een aantal punten door kustgebied. In mei 2017 volgt een projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.


23-03-2017

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. De initiatiefnemers zijn aan de slag met het wijzigen van de route op een aantal punten door kustgebied. In april 2017 leggen we een projectplan aan u voor met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.


23-03-2017

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. De initiatiefnemers zijn aan de slag met het wijzigen van de route op een aantal punten door kustgebied. In april 2017 leggen we een projectplan aan u voor met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.


07-02-2017

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. De initiatiefnemers zijn aan de slag met het wijzigen van de route op een aantal punten door kustgebied. In maart 2017 leggen we een projectplan aan u voor met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.


05-01-2017

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. De initiatiefnemers zijn aan de slag met het wijzigen van de route op een aantal punten door kustgebied.


G
Tijd

We zijn in 2016 gestart met dit proces. Het initiatief komt van mountainbikevereniging Zeeuwse Kust. Omdat ze in 2017 de route in Vlissingen hebben gerealiseerd, heeft de vereniging in 2017 minder tijd gehad voor het werken aan een route in Veere.

G
Geld

We hebben een positieve intentie afgegeven voor een financiële bijdrage van € 5.500 voor een ingediende subsidieaanvraag bij de Provincie.