Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren
Projectleider/budgethouder
Cijsouw Suzan
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2012
Einddatum: 30-12-2014

Wij ondersteunen  initiatieven voor de realisatie van kunstwerken  in de kernen. Wij onderhouden bestaande kunstwerken op basis van een onderhoudsplan.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2016  besloot  de raad  een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstwerk in Serooskerke. De kunstadviescommissie selecteerde drie kunstenaars. Alle drie de kunstenaars maakten een schetsontwerp. De schetsontwerpen zijn gepresenteerd.  De kunstadviescommissie, inclusief twee leden van de dorpsraad Serooskerke, selecteerden twee kunstwerken, deze twee ontwerpen legden we voor aan de inwoners van Serooskerke. Inwoners hebben 1  kunstwerk geselecteerd.  Wij geven dan opdracht dit kunstwerk te maken.   De geselecteerde kunstenaar is Iris Le Rütte. Oplevering was op 9 maart 2018.

08-02-2018

In 2016  besloot  de raad  een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstwerk in Serooskerke. De kunstadviescommissie selecteerde drie kunstenaars. Alle drie de kunstenaars maakten een schetsontwerp. De schetsontwerpen zijn gepresenteerd.  De kunstadviescommissie, inclusief twee leden van de dorpsraad Serooskerke, selecteerden twee kunstwerken, deze twee ontwerpen legden we voor aan de inwoners van Serooskerke. Inwoners hebben 1  kunstwerk geselecteerd.  Wij geven dan opdracht dit kunstwerk te maken.   De geselecteerde kunstenaar is Iris Le Rütte. Oplevering is nu gepland op 9 maart 2018.


14-08-2017

Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar voorjaar 2017.


23-06-2017

Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar voorjaar 2017.


09-05-2017

Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar voorjaar 2017.


27-02-2017

Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar voorjaar 2017.


12-09-2016

De kunstadviescommissie, inclusief twee leden van de dorpsraad Serooskerke, selecteerden twee kunstwerken. In oktober is de raadpleging van de inwoners van Serooskerke.


12-09-2016

De kunstadviescommissie, inclusief twee leden van de dorpsraad Serooskerke, selecteerden twee kunstwerken. In oktober is de raadpleging van de inwoners van Serooskerke.


08-07-2016

In april besloot u een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstwerk in Serooskerke. De kunstadviescommissie selecteerde drie kunstenaars. Alle drie maken een schetsontwerp. De schetsontwerpen worden in augustus gepresenteerd. Daarna leggen we twee ontwerpen voor aan de inwoners van Serooskerke. Inwoners kiezen er daar 1 van uit. Wij geven dan opdracht het kunstwerk te maken.


11-04-2016

De voorbereidingen voor het realiseren van een kunstwerk in Serooskerke zijn in volle gang.   In april krijgt u een voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet. 


03-02-2016

Het kunstwerk "Being there" is onlangs onthuld.


15-10-2015

In overleg met de dorpsraad bereiden we de officiële onthulling voor.  Dit zal begin november gebeuren.


10-07-2015

De benodigde vergunningen zijn verleend. Plaatsing is nu gepland in oktober.


14-04-2015

Het definitieve ontwerp voor de kunstopdracht voor het kunstwerk in Oostkapelle hebben we goedgekeurd na advies van de Kunstadviescommissie. In overleg met dorpsraad hebben we een lokatie bepaald. Het streven is om het kunstwerk voor 15 juli 2015 op te leveren, maar in verband met de benodigde vergunningen kan dit wat langer duren.


09-03-2015

Uit de 4 schetsontwerpen is  in overleg met de dorpsraad een keuze gemaakt voor een kunstwerk voor Oostkapelle. Begin 2015 geven we opdracht het kunstwerk te maken.


27-01-2015

Uit de 4 schetsontwerpen is  in overleg met de dorpsraad een keuze gemaakt voor een kunstwerk voor Oostkapelle. Begin 2015 geven we opdracht het kunstwerk te maken.


07-11-2014

12-09-2014

De 4 schetontwerpen zijn beoordeeld door de kunstadviescommissie. In overleg met de dorpsraad kiezen we er 1 van. Als we daar uit zijn geven we, in oktober of november opdracht om het kunstwerk te maken.


31-08-2014

geen bijzonderheden


13-06-2014

geen bijzonderheden


13-05-2014

De kunstadviescommissie heeft uit 60 aanmeldingen 4 kunstenaars gekozen die een schetsonwerp gaan maken. Twee leden van dorpsraad Oostkapelle zijn lid van de kunstadviescommissie. Op 12 mei bezochten de 4 kunstenaars Oostkapelle en zijn rondgeleid door de commissieleden om een geschikte plaats te zoeken. De kunstenaars vinden het geplande tijdpad te krap. We verwachten dat het kunstwerk in maart 2015 gereed is.

 

 


24-03-2014

Na 1 april wordt een selectie gemaakt uit de kunstenaars die zich hebben aangemeld voor de kunstopdracht Oostkapelle. De kunstadviescommissie en 2 leden van dorpsraad Oostkapelle maken deze keuze. De uiteindelijke opdracht leggen we voor aan de inwoners. Ongeveer 20 kunstenaars hebben zich aangemeld.


07-02-2014

De onthulling van het beeld voor Charley Toorop op de dijk in Westkapelle was op 9 november 2013. In november startte de de plaatsingsprocedure in Oostkapelle. In februari 2014 heeft u hierover een besluit genomen. 

Het budget voor onderhoud is besteed aan het monument ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij de vuurtoren in Westkapelle 


07-11-2013

De onthulling van het beeld voor Charley Toorop op de dijk in Westkapelle is op 9 november 2013. In november starten de de plaatsingsprocedure in Oostkapelle. We hebben al contact gehad hierover met de dorpsraad. Verder zijn er ontwikkelingen in Vrouwenpolder en Serooskerke. De artistieke waarde van het monument in Aagtekerke is nog ter discussie.


24-05-2013

In oktober zal het beeld voor Charley Toorop op de dijk in Westkapelle worden geplaatst. Verder zijn er ontwikkelingen in Vrouwenpolder, Oostkapelle en Serooskerke. Realisatie verwachten wij niet meer dit jaar.


O
Tijd

Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar 9 maart 2018..

G
Geld