Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)
Projectleider/budgethouder
Cijsouw Suzan
Francke Ard-Jan
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-06-2016

De ZMS verzorgt op basisscholen, bij muziekverenigingen en particulieren muzieklessen. Zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting voor het komende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.

De Zeeuwse Muziekschool is momenteel bezig met een nieuwe toekomstvisie. Belangrijk onderdeel in deze toekomstvisie is de integratie van muziekonderwijs in het basisonderwijs. Het doel is dat de toekomstvisie in het voorjaar van 2017 gereed is.

Daarnaast stimuleren we lokale initiatieven voor muziek in het basisonderwijs en brengen daarvoor verschillende partijen met elkaar in contact o.a. muziekverenigingen, Zeeuwse Muziekschool en basisscholen.Toelichting

G
Kwaliteit

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018.  2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel Veere Speelt.

07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018.  2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel Veere Speelt.


07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018.  2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel Veere Speelt.


07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018.  2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel Veere Speelt.


07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018. Financieel was 2016 voor de ZMS een omslagjaar na een combinatie van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen.  De ZMS sloot 2016 af met een (klein) tekort. In de jaarstukken 2016 bleek dit tekort lager dan verwacht. Voor Veere ging het om een bedrag van ruim € 4.500.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen.


07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018. Financieel was 2016 voor de ZMS een omslagjaar na een combinatie van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen.  De ZMS sloot 2016 af met een (klein) tekort. In de jaarstukken 2016 bleek dit tekort lager dan verwacht. Voor Veere ging het om een bedrag van ruim € 4.500.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen.


07-02-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018. Financieel was 2016 voor de ZMS een omslagjaar na een combinatie van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen.  De ZMS sloot 2016 af met een (klein) tekort. In de jaarstukken 2016 bleek dit tekort lager dan verwacht. Voor Veere ging het om een bedrag van ruim € 4.500.

2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.


07-02-2018

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. Net als in 2016 stemde u in met een bijdrage in het tekort dat ontstaan is als gevolg van het vertrek van de rechtbank. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 2.612. In de begroting 2017 verder gaat het om een bedrag van € 4.955. Waarschijnlijk valt dit bedrag iets lager uit bij de jaarrekening 2017 van het Zeeuws Archief. De totale bijdrage voor Veere zal naar verwachting iets hoger zijn in de jaarrekening 2017. Dit komt onder andere door een stijging van de salariskosten en de indexering van de bijdragen van het Rijk (en de gemeenten).

2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de commissie MO in september 2017.


12-01-2018

De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht. 

Het jaar 2017 en de begroting 2018 stond in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  De kern daarvan is een basispakket wat alle gemeenten afnemen en daarnaast op onderdelen keuzemogelijkheden per gemeente.  Op verzoek van het AB in maart heeft de ZMS per gemeente de wensen geïnventariseerd en een doorrekening gemaakt van twee basispakketten(smal en breed). In oktober besloot u in te stemmen met de brede variant. Dit houdt een basispakket in dat bestaat uit de volgende onderdelen: kernorganisatie, muziekonderwijs binnenschools, muziekonderwijs naschools t/m 12 jaar en muziekonderwijs naschools 12 t/m 18 jaar.  In het AB van de ZMS in oktober is de keuze voor dit pakket bekrachtigd. 

In de nieuwe toekomstvisie komt de nadruk nog meer te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.

 


25-10-2017

De ZMS verzorgt  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht. 

Het jaar 2017 en de begroting 2018 staat in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  De kern daarvan is een basispakket wat alle gemeenten afnemen en daarnaast op onderdelen keuzemogelijkheden per gemeente.  Op verzoek van het AB in maart heeft de ZMS per gemeente de wensen geïnventariseerd en een doorrekening gemaakt van twee basispakketten(smal en breed). In oktober besloot u in te stemmen met de brede variant. Dit houdt een basispakket in dat bestaat uit de volgende onderdelen: kernorganisatie, muziekonderwijs binnenschools, muziekonderwijs naschools t/m 12 jaar en muziekonderwijs naschools 12 t/m 18 jaar.  In het AB van de ZMS in oktober is de keuze voor dit pakket bekrachtigd. 

In de nieuwe toekomstvisie komt de nadruk nog meer te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.

 


25-10-2017

De ZMS verzorgt  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht. 

Het jaar 2017 en de begroting 2018 staat in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  De kern daarvan is een basispakket wat alle gemeenten afnemen en daarnaast op onderdelen keuzemogelijkheden per gemeente.  Op verzoek van het AB in maart heeft de ZMS per gemeente de wensen geïnventariseerd en een doorrekening gemaakt van twee basispakketten(smal en breed). In oktober besloot u in te stemmen met de brede variant. Dit houdt een basispakket in dat bestaat uit de volgende onderdelen: kernorganisatie, muziekonderwijs binnenschools, muziekonderwijs naschools t/m 12 jaar en muziekonderwijs naschools 12 t/m 18 jaar.  In het AB van de ZMS in oktober is de keuze voor dit pakket bekrachtigd. 

In de nieuwe toekomstvisie komt de nadruk nog meer te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.

 


15-09-2017

De ZMS verzorgt  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht. 

Het jaar 2017 en de begroting 2018 staat in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  Het AB heeft eind 2016 kennis genomen van de toekomstvisie. De kern daarvan is een basispakket wat alle gemeenten afnemen en daarnaast op onderdelen keuzemogelijkheden per gemeente.

Op verzoek van het AB in maart heeft de ZMS per gemeente de wensen geïnventariseerd en een doorrekening gemaakt van twee basispakketten(smal en breed).  Het AB van juni heeft deze doorrekening besproken en in meerderheid gekozen voor variant 2. Dit houdt een basispakket in dat bestaat uit de volgende onderdelen: kernorganisatie, muziekonderwijs binnenschools, muziekonderwijs naschools t/m 12 jaar en muziekonderwijs naschools 12 t/m 18 jaar.  In de nieuwe toekomstvisie komt de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma. De nieuwe toekomstvisie en de doorrekening leggen we in de raadsvergadering van oktober aan u voor.

 


08-08-2017

De ZMS verzorgt  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht.  Het jaar 2017 en de begroting 2018 staat in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  Het AB heeft eind 2016 kennis genomen van de toekomstvisie. De kern daarvan is een basispakket wat alle gemeenten afnemen en daarnaast op onderdelen keuzemogelijkheden per gemeente.

Op verzoek van het AB in maart heeft de ZMS per gemeente de wensen geïnventariseerd en een doorrekening gemaakt van twee basispakketten(smal en breed).  Het AB van juni heeft deze doorrekening besproken en in meerderheid gekozen voor variant 2. Dit houdt een basispakket in dat bestaat uit de volgende onderdelen: kernorganisatie, muziekonderwijs binnenschools, muziekonderwijs naschools t/m 12 jaar en muziekonderwijs naschools 12 t/m 18 jaar.  In de nieuwe toekomstvisie komt de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma. De nieuwe toekomstvisie en de doorrekening leggen we in het najaar aan u voor.

 


18-07-2017

De ZMS verzorgt  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht. Het tekort kan deels nog uit de reserve gedekt worden. Voor Veere betekent dit een extra bijdrage van € 4.574.  Het jaar 2017 en de begroting 2018 staat in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  Het AB heeft eind 2016 kennis genomen van de toekomstvisie. De kern daarvan is een basispakket wat alle gemeenten afnemen en daarnaast op onderdelen keuzemogelijkheden per gemeente.

Op verzoek van het AB in maart heeft de ZMS per gemeente de wensen geïnventariseerd en een doorrekening gemaakt van twee basispakketten(smal en breed).  Het AB van juni heeft deze doorrekening besproken en in meerderheid gekozen voor variant 2. Dit houdt een basispakket in dat bestaat uit de volgende onderdelen: kernorganisatie, muziekonderwijs binnenschools, muziekonderwijs naschools t/m 12 jaar en muziekonderwijs naschools 12 t/m 18 jaar.  IN de nieuwe toekomstvisie komt de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma. De nieuwe toekomstvisie en de doorrekening leggen we in het najaar aan u voor.

 

Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij deze aan u kunnen voorleggen wordt er in 2017 gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat


16-06-2017

De ZMS verzorgt  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht. Het tekort kan deels nog uit de reserve gedekt worden. Voor Veere betekent dit een extra bijdrage van € 4.574.  Het jaar 2017 en de begroting 2018 staat in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  Het AB heeft eind 2016 kennis genomen van een conceptversie. Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij deze aan u kunnen voorleggen wordt er in 2017 gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.


12-05-2017

De ZMS verzorgt  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS meldde eerder dat er over het jaar 2016 een tekort werd verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat dit het geval is, maar dat het tekort lager is dan verwacht. Het tekort kan deels nog uit de reserve gedekt worden. Voor Veere betekent dit een extra bijdrage van € 4.574.  Het jaar 2017 en de begroting 2018 staat in het teken van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  Het AB heeft eind 2016 kennis genomen van een conceptversie. Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij deze aan u kunnen voorleggen wordt er in 2017 gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.


15-02-2017

De ZMS verzorgt  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De ZMS stuurde een prognose als voorbereiding op de begroting 2018.  Uit de prognose en het prognosegesprek bleek dat het jaar 2017 en de begroting 2018 in het teken zal staan van een nieuwe Toekomstvisie van de ZMS.  Het AB heeft eind 2016 kennis genomen van een conceptversie. Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij deze aan u kunnen voorleggen wordt er in 2017 gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.


17-01-2017

De ZMS verzorgde  ook in 2016 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. 2016 stond in het teken van de afwikkeling van een bezuiniging van 15% ten opzichte van de jaarrekening 2010. Daarnaast werkte de ZMS aan een nieuwe toekomstvisie.  Eind 2016 namen wij in het AB kennis van een conceptversie van de toekomstvisie. Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij deze aan u kunnen voorleggen wordt er in 2017 gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.

  


13-01-2017

De ZMS voerde  ook in 2016 de taken uit zoals in de GR staat.  2016 stond in het teken van het werken aan een nieuwe toekomstvisie.  Eind 2016 is deze op  hoofdlijnen aan het DB voorgelegd. Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij de deze aan u kunnen voorleggen wordt er eerst gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen over de integratie van muziekonderwijs in het basisonderwijs.

  


13-01-2017

De ZMS voert ook in 2017 de taken uit zoals in de GR staat. 2017 staat in het teken van een nieuwe toekomstvisie. De Toekomstvisie is op hoofdlijnen aan het DB voorgelegd. Voordat het AB een definitieve versie kan vaststellen wordt er eerst gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen over de integratie van muziekonderwijs in het basisonderwijs.

  


14-12-2016

In de raadsvergadering van mei besloot u in te stemmen met de jaarstukken 2015 en de conceptbegroting 2017. Deze zijn inmiddels door het AB vastgesteld.

De ZMS voert in 2016 de  taken uit zoals in de GR staat. De ZMS zal in 2016 ook weer verder gaan met de koers om muziekonderwijs meer te integreren in het basisonderwijs.  


20-07-2016

In de raadsvergadering van mei besloot u in te stemmen met de jaarstukken 2015 en de conceptbegroting 2017. Deze zijn inmiddels door het AB vastgesteld.

De ZMS voert in 2016 de  taken uit zoals in de GR staat. De ZMS zal in 2016 ook weer verder gaan met de koers om muziekonderwijs meer te integreren in het basisonderwijs.  


12-04-2016

De ZMS voert in 2016 de  taken uit zoals in de GR staat. De ZMS zal in 2016 ook weer verder gaan met de koers om muziekonderwijs meer te integreren in het basisonderwijs.  


25-02-2016

De ZMS voert in 2016 de  taken uit zoals in de GR staat. De ZMS zal in 2016 ook weer verder gaan met de koers om muziekonderwijs meer te integreren in het basisonderwijs.  De planning is om de begroting en jaarstukken in juni 2016 aan u voor te leggen.


26-01-2016

De ZMS voerde in 2015 de taken uit zoals in de GR staat. Op 11 juni 2015 stemde u in  met de jaarrekening 2014 en de conceptbegroting 2016 van de Zeeuwse Muziekschool. U stemde niet in met de  met de meerjarenraming omdat deze niet aan de VZG richtlijn voldoet.


15-10-2015

geen bijzonderheden.


29-09-2015

Op 11 juni heeft u ingestemd met de jaarrekening 2014 en de conceptbegroting 2016, maar niet met de meerjarenraming omdat deze niet aan de VZG richtlijn voldoet.


10-07-2015

We ontvingen de begroting 2016 en de jaarrekening 2014. De meerjarenraming voldoet niet aan de VZG richtlijnen. In juni 2014 leggen we de stukken aan u voor.


11-05-2015

We ontvingen de begroting 2016 en de jaarrekening 2014. De meerjarenraming voldoet niet aan de VZG richtlijnen. In juni 2014 leggen we de stukken aan u voor.


14-04-2015

Naar verwachting kunnen we de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 in juni 2014 aan u voorleggen.


09-03-2015

Naar verwachting kunnen we de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 in juni 2014 aan u voor.


04-09-2014

G
Tijd

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016 en begroting 2018. In oktober stemde u in met de toekomstvisie.

O
Geld

De ZMS sloot het jaar 2015 af met een tekort. Dit tekort kon nog opgevangen worden uit de algemene reserve. Ook over 2016 is er een (lager) tekort. De gemeenten moeten hierin bijdragen omdat het tekort niet geheel uit de (geslonken) reserve van de ZMS opgevangen kan worden. Voor Veere betekent dit een extra bijdrage van € 4.574.  Belangrijkste reden van het tekort is een combinatie van de bezuinigingen van de afgelopen jaren, verhoging van de lesgelden, terugloop in het aantal lesuren en de frictiekosten als gevolg van de afvloeiing van personeel. De ZMS is daarom overgegaan op deeltijdontslagen. De verwachting is dat 2016 een omslagjaar was en dat vanaf 2017 er weer een positief saldo gepresenteerd kan worden.