Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.008 Omslag muziekonderwijs op basisscholen

5.008 Omslag muziekonderwijs op basisscholen
Projectleider/budgethouder
Francke Ard-Jan
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

Een doelstelling uit het coalitieprogramma is om muziekonderwijs via de Zeeuwse Muziekschool meer te integreren in het basisonderwijs. Momenteel maakt de Zeeuwse Muziekschool al deze omslag, maar het kost tijd om de organisatie daarop in te richten. We zijn met basisscholen uit de gemeente Veere in gesprek over activiteiten rond muziekonderwijs op de Veerse basisscholen, in samenwerking met muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool. Een deel van de kosten kunnen gedekt worden uit  het reguliere budget voor de muziekschool, de subsidies aan de muziekverenigingen en eigen bijdrage van de deelnemende partijen. Dit is echter niet voldoende om het totale project te bekostigen. We ramen voor 2017 en 2018 incidenteel € 20.000.Toelichting

G
Kwaliteit

Bij de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor de jaren 2017 en 2018 voor het stimuleren van  muziekonderwijs op de Veerse basisscholen. Wij maakten hiervoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Het resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt. In dit project kregen leerlingen op Veerse basisscholen muzieklessen en leerden een instrument bespelen. Na 10 weken gaven ze een slotoptreden ouders, familie en vrienden.

Alle basisscholen konden in 2017 meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen waren vrijwel uitsluitend positief. Verschillende muziekverenigingen hielden nieuwe leden over aan dit project. Ook richtten de muziekverenigingen eind 2017 spontaan een ‘Veers leerlingenorkest’ op. Heel Veere Speelt loopt nog door in 2018. Daarna is het de bedoeling dat de activiteiten geborgd worden binnen scholen, verenigingen en ZMS. Belangrijk middel hiervoor is de rijkssubsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Meer dan de helft van de Veerse basisscholen deed hierop een beroep met ondersteuning vanuit de gemeente.

 

07-02-2018

Bij de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor de jaren 2017 en 2018 voor het stimuleren van  muziekonderwijs op de Veerse basisscholen. Wij maakten hiervoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Het resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt. In dit project kregen leerlingen op Veerse basisscholen muzieklessen en leerden een instrument bespelen. Na 10 weken gaven ze een slotoptreden ouders, familie en vrienden.

Alle basisscholen konden in 2017 meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen waren vrijwel uitsluitend positief. Verschillende muziekverenigingen hielden nieuwe leden over aan dit project. Ook richtten de muziekverenigingen eind 2017 spontaan een ‘Veers leerlingenorkest’ op. Heel Veere Speelt loopt nog door in 2018. Daarna is het de bedoeling dat de activiteiten geborgd worden binnen scholen, verenigingen en ZMS. Belangrijk middel hiervoor is de rijkssubsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Meer dan de helft van de Veerse basisscholen deed hierop een beroep met ondersteuning vanuit de gemeente.

 


07-02-2018

Bij de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor de jaren 2017 en 2018 voor het stimuleren van  muziekonderwijs op de Veerse basisscholen. Wij maakten hiervoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Het resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt. In dit project kregen leerlingen op Veerse basisscholen muzieklessen en leerden een instrument bespelen. Na 10 weken gaven ze een slotoptreden ouders, familie en vrienden.

Alle basisscholen konden in 2017 meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen waren vrijwel uitsluitend positief. Verschillende muziekverenigingen hielden nieuwe leden over aan dit project. Ook richtten de muziekverenigingen eind 2017 spontaan een ‘Veers leerlingenkorkest’ op. Heel Veere Speelt loopt door in 2018.


12-01-2018

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen en een instrument leren bespelen. Dit mondt uit in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste en de tweede fase van het project zijn inmiddels  afgerond en de ervaringen van de verenigingen, scholen én de leerlingen zijn vrijwel uitsluitend positief.  In het najaar van 2017 voldgen de laaste drie scholen.  Het project gaat door in 2018


12-01-2018

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen en een instrument leren bespelen. Dit mondt uit in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste en de tweede fase van het project zijn inmiddels  afgerond en de ervaringen van de verenigingen, scholen én de leerlingen zijn vrijwel uitsluitend positief.  In het najaar van 2017 voldgen de laaste drie scholen.  Het project gaat door in 2018


25-10-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen en een instrument leren bespelen. Dit mondt uit in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste en de tweede fase van het project zijn inmiddels  afgerond en de ervaringen van de verenigingen, scholen én de leerlingen zijn vrijwel uitsluitend positief.  In het najaar van 2017 volgen de laaste drie scholen.  De intentie van alle partijen is om het project weer te herhalen in 2018.


25-10-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen en een instrument leren bespelen. Dit mondt uit in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste en de tweede fase van het project zijn inmiddels  afgerond en de ervaringen van de verenigingen, scholen én de leerlingen zijn vrijwel uitsluitend positief.  In het najaar van 2017 volgen de laaste drie scholen.  De intentie van alle partijen is om het project weer te herhalen in 2018.


15-09-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen en een instrument leren bespelen. Dit mondt uit in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste en de tweede fase van het project zijn inmiddels  afgerond en de ervaringen van de verenigingen, scholen én de leerlingen zijn vrijwel uitsluitend positief.  In het najaar van 2017 volgen de laaste drie scholen.  De intentie van alle partijen is om het project weer te herhalen in 2018.


08-08-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen en een instrument leren bespelen. Dit mondt uit in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste en de tweede fase van het project zijn inmiddels  afgerond en de ervaringen van de verenigingen, scholen én de leerlingen zijn vrijwel uitsluitend positief.  Na de zomervakantie volgt nog een derde fase.  De intentie van alle partijen is om het project voort te zetten in het nieuwe schooljaar.


18-07-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen, een instrument leren bespelen wat uitmondt in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste en de tweede fase van het project zijn inmiddels  afgerond en de ervaringen van de verenigingen, scholen én de leerlingen zijn positief.  Na de zomervakantie volgt nog een derde fase.  De intentie van alle partijen is om het project voort te zetten in het nieuwe schooljaar.


16-06-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen, een instrument leren bespelen wat uitmondt in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste fase van het project is inmiddels  afgerond en de ervaringen van de verenigingen, scholen én de leerlingen zijn positief. De tweede fase is van start gegaan. Na de zomervakantie volgt nog een derde fase.


12-05-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen, een instrument leren bespelen wat uitmondt in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste fase van het project is inmiddels  afgerond en de ervaringen van de betrokken partijen én de leerlingen zijn positief. De tweede fase is van start gegaan. Na de zomervakantie volgt nog een derde fase.


17-03-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen, een instrument leren bespelen wat uitmondt in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste fase van het project is inmiddels  afgerond en de ervaringen van de betrokken partijen én de leerlingen zijn positief. De tweede fase is van start gegaan. Na de zomervakantie volgt nog een derde fase.


15-02-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen, een instrument leren bespelen wat uitmondt in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden. De eerste fase van het project is inmiddels  afgerond en de ervaringen van de betrokken partijen én de leerlingen zijn positief. De tweede fase gaat in maart 2017 van start.


13-01-2017

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor 2017 en 2018 om een impuls te geven aan het muziekonderwijs op de basisscholen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Resultaat is het project Heel Veere Speelt, waarbij op alle Veerse basisscholen leerlingen muzieklessen krijgen, een instrument leren bespelen wat uitmondt in een slotoptreden voor ouders, familie en vrienden.


08-09-2016

G
Tijd

Het project Heel Veere Speelt is in oktober 2016 gestart en loopt nog door in het schooljaar 2017/2018.

G
Geld

Alle basisscholen kunnen meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld.