Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief
Projectleider/budgethouder
Cijsouw Suzan
Francke Ard-Jan
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 28-02-2015
Einddatum: 30-06-2016

Het Zeeuws Archief beheert de gemeentelijke archieven en de historische (kunst)collectie. Verder organiseert het Zeeuws Archief activiteiten om de toegankelijkheid van de collectie te bevorderen. Zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting voor het komende jaar, de kadernota en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.

 



Toelichting

G
Kwaliteit

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. Net als in 2016 stemde u in met een bijdrage in het tekort dat ontstaan is als gevolg van het vertrek van de rechtbank. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 2.612. In de begroting 2017 verder gaat het om een bedrag van € 4.955. Waarschijnlijk valt dit bedrag iets lager uit bij de jaarrekening 2017 van het Zeeuws Archief. De totale bijdrage voor Veere over 2017 zal naar verwachting iets hoger zijn in de jaarrekening 2017. Dit komt onder andere door een stijging van de salariskosten en de indexering van de bijdragen van het Rijk (en de gemeenten).

2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de commissie MO in september 2017.

07-02-2018

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. Net als in 2016 stemde u in met een bijdrage in het tekort dat ontstaan is als gevolg van het vertrek van de rechtbank. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 2.612. In de begroting 2017 verder gaat het om een bedrag van € 4.955. Waarschijnlijk valt dit bedrag iets lager uit bij de jaarrekening 2017 van het Zeeuws Archief. De totale bijdrage voor Veere zal naar verwachting iets hoger zijn in de jaarrekening 2017. Dit komt onder andere door een stijging van de salariskosten en de indexering van de bijdragen van het Rijk (en de gemeenten).

2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de commissie MO in september 2017.


12-01-2018

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit zoals in de GR staat. Onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. Eind  2016 is er een nieuw meerjarig beleidsplan  vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. De komende jaren worden daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trekt hierin nauw op met de VZG en Zeeuwse overheidsorganisaties. Specifiek voor Veere is een E-depot pilot uitgevoerd voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de cie MO in september 2017.

In oktober kwam in het DB van het Zeeuws Archief de 2e begrotingswijziging 2017 aan de orde. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging worden veroorzaakt door een stijging van de salariskosten.

 


25-10-2017

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. Eind  2016 is er een nieuw meerjarig beleidsplan  vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. De komende jaren worden daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trekt hierin nauw op met de VZG en Zeeuwse overheidsorganisaties. Specifiek voor Veere is een E-depot pilot uitgevoerd voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de cie MO in september 2017.

In oktober kwam in het DB van het Zeeuws Archief de 2e begrotingswijziging 2017 aan de orde. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging worden veroorzaakt door een stijging van de salariskosten.

 


15-09-2017

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. Eind  2016 is er een nieuw meerjarig beleidsplan  vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. De komende jaren worden daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trekt hierin nauw op met de VZG en Zeeuwse overheidsorganisaties.

 


08-08-2017

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. Eind  2016 is er een nieuw meerjarig beleidsplan  vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. De komende jaren worden daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trekt hierin nauw op met de VZG en Zeeuwse overheidsorganisaties.

 


18-07-2017

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. Eind  2016 is er een nieuw meerjarig beleidsplan  vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. De komende jaren worden daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trekt hierin nauw op met de VZG.

 


16-06-2017

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. Eind  2016 is er een nieuw meerjarig beleidsplan  vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. De komende jaren worden daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trekt hierin nauw op met de VZG.

 


01-06-2017

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2016 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. In mei 2016 stemde u in met de jaarrekening 2015 en in juli met de conceptbegroting 2017. 2016 stond in het teken van een nieuw meerjarig beleidsplan dat is vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. In 2016 zijn daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trok hierin nauw op met de VZG.


12-05-2017

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017  de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie.  Speerpunt in 2017 volgens het beleidsplan is het realiseren van een aansluiting op het e-depot. Hiertoe werkt  het Zeeuws Archief nauw samen met Zeeuwse overheidsorganisaties, onder andere in VZG verband. In juni leggen we de jaarstukken 2016, 1e wijziging begroting 2017, conceptbegroting 2018 en de kadernota aan u voor. Conform de GR kunt u uw zienswijze indienen.

 


17-03-2017

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017  de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie.  Speerpunt in 2017 volgens het beleidsplan is het realiseren van een aansluiting op het e-depot. Hiertoe werkt  het Zeeuws Archief nauw samen met Zeeuwse overheidsorganisaties, onder andere in VZG verband.

Begin maart was er een startbijeenkomst voor een voor een pilot om aan te sluiten op de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. We hopen nog voor de zomervakantie de pilot te kunnen afronden.

 

 


15-02-2017

Het Zeeuws Archief voert ook in 2017  de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie.  Speerpunt in 2017 volgens het beleidsplan is het realiseren van een aansluiting op het e-depot. Hiertoe werkt  het Zeeuws Archief nauw samen met Zeeuwse overheidsorganisaties, onder andere in VZG verband.

 

 


17-01-2017

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2016 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. In mei 2016 stemde u in met de jaarrekening 2015 en in juli met de conceptbegroting 2017. 2016 stond in het teken van een nieuw meerjarig beleidsplan dat is vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. In 2016 zijn daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trok hierin nauw op met de VZG.


17-01-2017

test

 


13-01-2017

Het Zeeuws Archief voert in 2017 ook de activiteiten uit die in de GR zijn afgesproken. 2017 staat in het teken van een nieuw beleidsplan dat is vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit beleidsplan is de nadruk op digitalisering van de overheidsinformatie via de aansluiting op het e-depot.

 


14-12-2016

In de raadsvergadering van mei heeft u ingestemd met de jaarrekening 2015 van het Zeeuws Archief. Het AB heeft deze inmiddels vastgesteld. Het AB heeft op 4 juli de1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring door OCW en gem. Veere.  

In de raadsvergadering van 7 juli heeft u besloten om een positieve zienswijze af te geven aan het DB van het Zeeuws Archief over de 1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017.


14-09-2016

In de raadsvergadering van mei heeft u ingestemd met de jaarrekening 2015 van het Zeeuws Archief. Het AB heeft deze inmiddels vastgesteld. Het AB heeft op 4 juli de1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring door OCW en gem. Veere.  

In de raadsvergadering van 7 juli heeft u besloten om een positieve zienswijze af te geven aan het DB van het Zeeuws Archief over de 1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017.


19-08-2016

In de raadsvergadering van mei heeft u ingestemd met de jaarrekening 2015 van het Zeeuws Archief. Het AB heeft deze inmiddels vastgesteld. Het AB heeft op 4 juli de1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring door OCW en gem. Veere.  

In de raadsvergadering van 7 juli heeft u besloten om een positieve zienswijze af te geven aan het DB van het Zeeuws Archief over de 1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017.

 


20-07-2016

In de raadsvergadering van mei heeft u ingestemd met de jaarrekening 2015 van het Zeeuws Archief. Het AB heeft deze inmiddels vastgesteld. In de raadsvergadering van juli heeft u besloten om een positieve zienswijze af te geven aan het DB van het Zeeuws Archief over de 1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017.

 


13-05-2016

De jaarstukken 2015  worden u aangeboden in de raadsvergadering van mei. De begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 staan  in juli op de agenda.

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief  gewijzigd. In december 2014 stemde u in met de wijziging van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer nog instemmen. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.


12-04-2016

De jaarstukken 2015, de begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 worden u aangeboden in de raadsvergadering van mei. 

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief  gewijzigd. In december 2014 stemde u in met de wijziging van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer nog instemmen. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.


25-02-2016

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief  gewijzigd. In december 2014 stemde u in met de wijziging van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dit in januari of februari 2016. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.


26-01-2016

In juli adviseerden wij u over de begroting 2016 en de rekening van 2014. Uw besluit was om in te stemmen met de gewijzigde de jaarrekening 2014, de begroting 2015 en de conceptbegroting 2016. Daarnaast was uw advies aan het Zeeuws Archief om de meerjarenraming sluitend te maken

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moet de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief  gewijzigd worden. In december stemde u in met de wijziging van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dit in januari of februari 2016. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.


26-01-2016

In juli adviseerden wij u over de begroting 2016 en de rekening van 2014. Uw besluit was om in te stemmen met de gewijzigde de jaarrekening 2014, de begroting 2015 en de conceptbegroting 2016. Daarnaast was uw advies aan het Zeeuws Archief om de meerjarenraming sluitend te maken

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moet de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief  gewijzigd worden. In december stemde u in met de wijziging van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dit in januari of februari 2016. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.


07-01-2016

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moet de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief ook gewijzigd worden op onderdelen. In december heeft u ingestemd met de wijziging van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer in januari nog instemmen. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.


09-12-2015

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moet de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief ook gewijzigd worden op onderdelen. We leggen de gewijzigde GR ter besluitvorming voor in de vergadering van december.


05-11-2015

I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moet de gemeenschappelijke regeling voor het Zeeuws Archief ook gewijzigd worden op onderdelen. We leggen de gewijzigde GR ter besluitvorming voor in de vergadering van december of januari.


15-10-2015

Geen bijzonderheden


29-09-2015

In juli zijn de voorstellen over de begroting 2016 en de rekening van 2014 door u behandeld. Uw besluit was om in te stemmen met de gewijzigde de jaarrekening 2014, de begroting 2015 en de conceptbegroting 2016. Daarnaast was uw advies aan het Zeeuws Archief om de meerjarenraming sluitend te maken.


10-07-2015

In juli zijn de voorstellen over de begroting 2016 en de rekening van 2014 door u behandeld.


11-05-2015

We hebben de begroting 2016 en rekening 2014 ontvangen. De meerjarenraming vanaf 2017 is niet sluitend. U ontvangt in juni een voorstel van ons.


14-04-2015

Naar verwachting ontvangen we in mei de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 en leggen we deze in juni aan u voor.


09-03-2015

Naar verwachting ontvangen we in mei de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 en leggen we deze in juni aan u voor.


09-03-2015

02-09-2014

G
Tijd

In juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota.  De 2e begrotingswijziging is besproken in het DB van oktober en vastgesteld in het AB van december.

 

O
Geld

In 2016 bleek dat er als gevolg van het opzeggen van de huur van depotruimte door de rechtbank een tekort ontstaat op de meerjarenbegroting. Gemeente Veere draagt voor een relatief klein deel bij in dit tekort (3%). Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 2.612. U stemde hier in 2016 al mee in,  Voor 2017 en verder gaat het om een bedrag van € 4.955. In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u in te stemmen met een bijdrage in dit tekort.

De 2e begrotingswijziging 2017 laat een hogere bijdrage voor Veere zien. Dit komt enerzijds door de stijging van salariskosten, maar ook door een hogere rijksbijdrage. Volgens de GR volgen Middelburg en Veere de bijdrage van het Rijk.