Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.011 Onderzoek beter economisch benutten gemeentelijke monumenten / cultureel erfgoed

5.011 Onderzoek beter economisch benutten gemeentelijke monumenten / cultureel erfgoed
Projectleider/budgethouder
Heijde Arno, van der
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

Uit de 1e fase van het onderzoek naar een monumentenstichting, is gebleken dat het 1e doel om via verzelfstandiging meer inkomsten te genereren, niet haalbaar is. Wel is gebleken dat er voor ons cultureel erfgoed mogelijk kansen liggen om dit beter te benutten. Dit in relatie met o.a. het toeristisch-recreatief belang, verbreding draagvlak en betrokkenheid van inwoners en organisaties. Daarnaast is er een relatie met de Structuurvisie Cultuurhistorie.

Daarom wordt dit jaar nog voorgesteld het onderzoek naar een monumentenstichting af te sluiten, maar gelijktijdig een nieuwe opdracht vast te stellen tot onderzoek naar het beter benutten van ons cultureel erfgoed.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 zijn we gestart met het onderzoek volgens het projectplan "Meer doen met ons cultureel erfgoed!" In oktober 2017 stelde de raad  het Plan van aanpak Kijk op Cultuur Veere 2017-2018 vast. Het cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van dit Plan.  Het doel, de opzet en de werkwijze van dit plan en het onderzoek zijn grotendeels hetzelfde. Daarom integreren wij het onderzoek over ons cultureel erfgoed in het Plan van Aanpak Kijk op Cultuur. Wij betrekken hierin de gemaakte inventarisatie op basis van het projectplan.

 

 

 

05-02-2018

In 2017 zijn we gestart met het onderzoek volgens het projectplan "Meer doen met ons cultureel erfgoed!" In oktober 2017 stelde de raad  het Plan van aanpak Kijk op Cultuur Veere 2017-2018 vast. Het cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van dit Plan.  Het doel, de opzet en de werkwijze van dit plan en het onderzoek zijn grotendeels hetzelfde. Daarom zullen wij het onderzoek over ons cultureel erfgoed integreren in het Plan van Aanpak Kijk op Cultuur. Wij betrekken hierin de gemaakte inventarisatie op basis van het projectplan.

 

 

 


05-02-2018

In 2017 zijn we gestart met het onderzoek volgens het projectplan "Meer doen met ons cultureel erfgoed!" In oktober 2017 stelde de raad  het Plan van aanpak Kijk op Cultuur Veere 2017-2018 vast. Het cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van dit Plan.  Het doel, de opzet en de werkwijze van dit plan en het onderzoek zijn grotendeels hetzelfde. Daarom zullen wij het onderzoek over ons cultureel erfgoed integreren in het Plan van Aanpak Kijk op Cultuur.

 

 

 


18-12-2017

We onderzoeken of ons cultureel erfgoed meer gebruikt en ingezet kan worden voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door middel van een inventarisatie is gestart met het onderzoek. De resultaten van het onderzoek leggen we begin 2018 aan het college voor met een voorstel voor de verdere aanpak.

Inmiddels is het Plan van aanpak Kijk op Cultuur Veere 2017-2018 door de raad vastgesteld. Het cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van dit Plan.  Het doel, de opzet en de werkwijze van dit plan en het onderzoek zijn grotendeels hetzelfde. Daarom zal voorgesteld worden het onderzoek over ons cultureel erfgoed te integreren in het Plan van Aanpak Kijk op Cultuur.

 

 

 


18-12-2017

We onderzoeken of ons cultureel erfgoed meer gebruikt en ingezet kan worden voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door middel van een inventarisatie is gestart met het onderzoek. De resultaten van het onderzoek leggen we begin 2018 aan het college voor met een voorstel voor de verdere aanpak.

Inmiddels is het Plan van aanpak Kijk op Cultuur Veere 2017-2018 door de raad vastgesteld. Het cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van dit Plan.  Het doel, de opzet en de werkwijze van dit plan en het onderzoek zijn grotendeels hetzelfde. Daarom zal voorgesteld worden het onderzoek over ons cultureel erfgoed te integreren in het Plan van Aanpak Kijk op Cultuur.

 

 

 


14-08-2017

We onderzoeken of ons cultureel erfgoed meer gebruikt en ingezet kan worden voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door middel van een inventarisatie is gestart met het onderzoek. De resultaten van het onderzoek leggen we eind 2017 aan het college voor met een voorstel voor de verdere aanpak.

 


12-05-2017

Met dit project onderzoeken we of ons cultureel erfgoed meer gebruikt kan worden en ingezet kan worden voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Er is gestart met het onderzoek. De resultaten van het onderzoek leggen we eind 2017 aan het college voor met een voorstel voor de verdere aanpak.

 


15-03-2017

De bevindingen en conclusies van de 1e fase van de uitvoering  van het project verzelfstandiging van monumenten zijn besproken in de commissie MO van 24 januari 2017. De commissie heeft dit voor kennisgeving aangenomen. Op grond hiervan is gestart met de interne voorbereiding van het projectplan "Meer doen met ons cultureel erfgoed!".


15-02-2017

De bevindingen en conclusies van de 1e fase van de uitvoering  van het project verzelfstandiging van monumenten zijn besproken in de commissie MO van 24 januari 2017. De commissie heeft dit voor kennisgeving aangenomen. Op grond hiervan is gestart met het nieuwe projectplan "Meer doen met ons cultureel erfgoed!".


12-01-2017

O
Tijd

Wordt begin 2018 aan het college voor gelegd en ter kennis van de raad gebracht in plaats van eind 2017.

G
Geld