Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.012 Opzetten van een duurzaamheidsproject rijksmonumenten en waardevolle panden

5.012 Opzetten van een duurzaamheidsproject rijksmonumenten en waardevolle panden
Projectleider/budgethouder
Francke Geert
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 14-05-2017

Rijksmonumenten en andere waardevolle panden uit ons erfgoed zijn gebouwd in een tijd dat energiebesparing geen item was. Het isoleren van deze panden met respect voor hun waarde vraagt  onderzoek en een specialistische aanpak.  Per situatie gaan we een voorstel maken. Toelichting

Aandachtspunt bij de uitvoering van de structuurvisie Cultuurhistorie is het verduurzamen van Monumenten- en cultuurhistorisch waardevolle panden. In 2017 zijn we hiermee gestart door de eigenaren van deze panden te informeren over de mogelijkheden. Een flink aantal eigenaren gaf aan geïnteresseerd te zijn. Specifiek voor de stad Veere is er een eerste informatieavond georganiseerd.

G
Kwaliteit
24-10-2017

Nog geen begin mee gemaakt

De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden met de organisatie De Groene Grachten en aanliggende gemeenten.

Brieven naar de eigenaren waardevolle panden aan het voorbereiden

9 september  beantwoorden we gezamenlijk met de gemeentes Middelburg en Zierikzee bij het SCEZ in het kader van de monumentendag vragen over duurzaamheid bij rijksmonumenten en waardevolle gebouwen

42 aanmeldingen binnen voor het verduurzamen van waardevolle panden.

In het stadje Veere 23 oktober 2017 een avond gegeven over het verduurzamen van waardevolle panden binnen beschermd stadsgezicht. Goede opkomst.


24-10-2017

Nog geen begin mee gemaakt

De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden met de organisatie De Groene Grachten en aanliggende gemeenten.

Brieven naar de eigenaren waardevolle panden aan het voorbereiden

9 september  beantwoorden we gezamenlijk met de gemeentes Middelburg en Zierikzee bij het SCEZ in het kader van de monumentendag vragen over duurzaamheid bij rijksmonumenten en waardevolle gebouwen

42 aanmeldingen binnen voor het verduurzamen van waardevolle panden.

In het stadje Veere 23 oktober 2017 een avond gegeven over het verduurzamen van waardevolle panden binnen beschermd stadsgezicht. Goede opkomst.


07-09-2017

Nog geen begin mee gemaakt

De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden met de organisatie De Groene Grachten en aanliggende gemeenten.

Brieven naar de eigenaren waardevolle panden aan het voorbereiden

9 september  beantwoorden we gezamenlijk met de gemeentes Middelburg en Zierikzee bij het SCEZ in het kader van de monumentendag vragen over duurzaamheid bij rijksmonumenten en waardevolle gebouwen


14-08-2017

Nog geen begin mee gemaakt

De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden met de organisatie De Groene Grachten en aanliggende gemeenten.

Brieven naar de eigenaren waardevolle panden aan het voorbereiden


14-08-2017

Nog geen begin mee gemaakt

De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden met de organisatie De Groene Grachten en aanliggende gemeenten.

Brieven naar de eigenaren waardevolle panden aan het voorbereiden


15-06-2017

Nog geen begin mee gemaakt

De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden met de organisatie De Groene Grachten en aanliggende gemeenten.


15-05-2017

Nog geen begin mee gemaakt

De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden met de organisatie De Groene Grachten en aanliggende gemeenten.


16-01-2017

Nog geen begin mee gemaakt


G
Tijd
G
Geld