Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Terug

5.013 Uitvoering geven aan Beheerplan Kleine Bouwwerken

5.013 Uitvoering geven aan Beheerplan Kleine Bouwwerken
Projectleider/budgethouder
Cornel Albert
Portefeuillehouder
Schot A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020

De maatregelen die zijn opgenomen in het beheerplan Kleine Bouwwerken brengen we jaarlijks tot uitvoering.
We gaan in gesprek met betrokken eigenaren zoals kerkbesturen over een eventuele eigendomsoverdracht van muurtjes.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 is volgens het beheerplan de werkvoorbereiding gedaan van de tuinmuurtjes Mijnsherenlaan in Veere.
Met 17 van de 18 particuliere aangrenzende eigenaren is een intentieovereenkomst gesloten voor kadastrale overdracht na herstel.
Medio 2017 zijn de herstelwerkzaamheden metsel- en voegwerk uitgevoerd van deze muurtjes. Het werk is afgerond en opgeleverd.
In het 1e kwartaal 2018 worden de muurtjes kadastraal overgedragen aan de aangrenzende eigenaren.

 

 

05-02-2018

In 2017 is volgens het beheerplan de werkvoorbereiding gedaan van de tuinmuurtjes Mijnsherenlaan in Veere.
Met 17 van de 18 particuliere aangrenzende eigenaren is een intentieovereenkomst gesloten voor kadastrale overdracht na herstel.
Medio2017 zijn de herstelwerkzaamheden metsel- en voegwerk uitgevoerd van deze muurtjes. Het werk is afgerond en opgeleverd.
In het 1e kwartaal 2018 worden de muurtjes kadastraal overgedragen aan de aangrenzende eigenaren.

 

 


05-02-2018

In 2017 is conform het beheerplan de werkvoorbereiding gedaan voor de tuinmuurtjes Mijnsherenlaan in Veere.
Met 17 van de 18 particuliere aangrenzende eigenaren is een intentieovereenkomst gesloten voor kadastrale overdracht na herstel.
In 2017 zijn de herstelwerkzaamheden metsel- en voegwerk uitgevoerd van deze muurtjes. Het werk is afgerond en opgeleverd.
In het 1e kwartaal 2018 worden de muurtjes kadastraal overgedragen aan de aangrenzende eigenaren.

 

 


22-11-2017

Werkzaamheden aan de tuinmuur erfscheiding is uitgevoerd.
De kadastrale en notariële vastlegging moet nog plaatsvinden. 

Alle eigenaren op één na zijn akkoord. De opdracht voor herstel van het muurtje wordt spoedig verstrekt.
De notaris stelt een akte op zodat na herstel het muurtje kan worden overgedragen.

Er is overleg met de eigenaren van de tuinmuren in de Mijnsherenstraat in Veere. Na overeenstemming gaan we deze tuinmuren opknappen.


22-11-2017

Werkzaamheden aan de tuinmuur erfscheiding is uitgevoerd.
De kadastrale en notariële vastlegging moet nog plaatsvinden. 

Alle eigenaren op één na zijn akkoord. De opdracht voor herstel van het muurtje wordt spoedig verstrekt.
De notaris stelt een akte op zodat na herstel het muurtje kan worden overgedragen.

Er is overleg met de eigenaren van de tuinmuren in de Mijnsherenstraat in Veere. Na overeenstemming gaan we deze tuinmuren opknappen.


19-10-2017

Alle eigenaren op één na zijn akkoord. De opdracht voor herstel van het muurtje wordt spoedig verstrekt.
De notaris stelt een akte op zodat na herstel het muurtje kan worden overgedragen.

Er is overleg met de eigenaren van de tuinmuren in de Mijnsherenstraat in Veere. Na overeenstemming gaan we deze tuinmuren opknappen.


08-09-2017

Er is overleg met de eigenaren van de tuinmuren in de Mijnsherenstraat in Veere. Na overeenstemming gaan we deze tuinmuren opknappen.


31-07-2017

Een groot deel van de betrokken eigenaren van de tuinmuur in Mijnsherenlaan
hebben inmiddels positief gereageerd op het voorstel. De eigenaren die nog niet hebben
gereageerd zullen opnieuw worden benaderd. 

In week 21 wordt een brief met voorstel technische aanpak en notariële overdracht aan de
betrokken eigenaren van de tuinmuur Mijnsherenlaan Veere toegezonden.

Inmiddels is een offerte binnen budget ontvangen.
Er wordt gewerkt aan een voorstel voor herstel muurtjes Mijnsherenlaan Veere,
en de daaraan gekoppelde overdracht.  Bij instemming bewoners zal de uitvoering
worden doorgezet.

Bij meerdere aannemingsbedrijven zijn offerte aanvragen uitgezet.
Bij de notaris is prijs opgevraagd voor het opstellen aktes.

De contacten met de private eigenaren van de muur Mijnsherenlaan zijn aangetrokken.
De offerteaanvraag voor herstel loopt. De offerte aanvraag bij notaris voor beschrijving en kadaster loopt. 

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


05-07-2017

Een groot deel van de betrokken eigenaren van de tuinmuur in Mijnsherenlaan
hebben inmiddels positief gereageerd op het voorstel. De eigenaren die nog niet hebben
gereageerd zullen opnieuw worden benaderd. 

In week 21 wordt een brief met voorstel technische aanpak en notariële overdracht aan de
betrokken eigenaren van de tuinmuur Mijnsherenlaan Veere toegezonden.

Inmiddels is een offerte binnen budget ontvangen.
Er wordt gewerkt aan een voorstel voor herstel muurtjes Mijnsherenlaan Veere,
en de daaraan gekoppelde overdracht.  Bij instemming bewoners zal de uitvoering
worden doorgezet.

Bij meerdere aannemingsbedrijven zijn offerte aanvragen uitgezet.
Bij de notaris is prijs opgevraagd voor het opstellen aktes.

De contacten met de private eigenaren van de muur Mijnsherenlaan zijn aangetrokken.
De offerteaanvraag voor herstel loopt. De offerte aanvraag bij notaris voor beschrijving en kadaster loopt. 

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


05-07-2017

Een groot deel van de betrokken eigenaren van de tuinmuur in Mijnsherenlaan
hebben inmiddels positief gereageerd op het voorstel. De eigenaren die nog niet hebben
gereageerd zullen opnieuw worden benaderd. 

In week 21 wordt een brief met voorstel technische aanpak en notariële overdracht aan de
betrokken eigenaren van de tuinmuur Mijnsherenlaan Veere toegezonden.

Inmiddels is een offerte binnen budget ontvangen.
Er wordt gewerkt aan een voorstel voor herstel muurtjes Mijnsherenlaan Veere,
en de daaraan gekoppelde overdracht.  Bij instemming bewoners zal de uitvoering
worden doorgezet.

Bij meerdere aannemingsbedrijven zijn offerte aanvragen uitgezet.
Bij de notaris is prijs opgevraagd voor het opstellen aktes.

De contacten met de private eigenaren van de muur Mijnsherenlaan zijn aangetrokken.
De offerteaanvraag voor herstel loopt. De offerte aanvraag bij notaris voor beschrijving en kadaster loopt. 

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


05-07-2017

Een groot deel van de betrokken eigenaren van de tuinmuur in Mijnsherenlaan
hebben inmiddels positief gereageerd op het voorstel. De eigenaren die nog niet hebben
gereageerd zullen opnieuw worden benaderd. 

In week 21 wordt een brief met voorstel technische aanpak en notariële overdracht aan de
betrokken eigenaren van de tuinmuur Mijnsherenlaan Veere toegezonden.

Inmiddels is een offerte binnen budget ontvangen.
Er wordt gewerkt aan een voorstel voor herstel muurtjes Mijnsherenlaan Veere,
en de daaraan gekoppelde overdracht.  Bij instemming bewoners zal de uitvoering
worden doorgezet.

Bij meerdere aannemingsbedrijven zijn offerte aanvragen uitgezet.
Bij de notaris is prijs opgevraagd voor het opstellen aktes.

De contacten met de private eigenaren van de muur Mijnsherenlaan zijn aangetrokken.
De offerteaanvraag voor herstel loopt. De offerte aanvraag bij notaris voor beschrijving en kadaster loopt. 

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


23-05-2017

In week 21 wordt een brief met voorstel technische aanpak en notariële overdracht aan de
betrokken eigenaren van de tuinmuur Mijnsherenlaan Veere toegezonden.

Inmiddels is een offerte binnen budget ontvangen.
Er wordt gewerkt aan een voorstel voor herstel muurtjes Mijnsherenlaan Veere,
en de daaraan gekoppelde overdracht.  Bij instemming bewoners zal de uitvoering
worden doorgezet.

Bij meerdere aannemingsbedrijven zijn offerte aanvragen uitgezet.
Bij de notaris is prijs opgevraagd voor het opstellen aktes.

De contacten met de private eigenaren van de muur Mijnsherenlaan zijn aangetrokken.
De offerteaanvraag voor herstel loopt. De offerte aanvraag bij notaris voor beschrijving en kadaster loopt. 

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


01-05-2017

Inmiddels is een offerte binnen budget ontvangen.
Er wordt gewerkt aan een voorstel voor herstel muurtjes Mijnsherenlaan Veere,
en de daaraan gekoppelde overdracht.  Bij instemming bewoners zal de uitvoering
worden doorgezet.

Bij meerdere aannemingsbedrijven zijn offerte aanvragen uitgezet.
Bij de notaris is prijs opgevraagd voor het opstellen aktes.

De contacten met de private eigenaren van de muur Mijnsherenlaan zijn aangetrokken.
De offerteaanvraag voor herstel loopt. De offerte aanvraag bij notaris voor beschrijving en kadaster loopt. 

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


16-03-2017

Bij meerdere aannemingsbedrijven zijn offerte aanvragen uitgezet.
Bij de notaris is prijs opgevraagd voor het opstellen aktes.

De contacten met de private eigenaren van de muur Mijnsherenlaan zijn aangetrokken.
De offerteaanvraag voor herstel loopt. De offerte aanvraag bij notaris voor beschrijving en kadaster loopt. 

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


09-02-2017

De contacten met de private eigenaren van de muur Mijnsherenlaan zijn aangetrokken.
De offerteaanvraag voor herstel loopt. De offerte aanvraag bij notaris voor beschrijving en kadaster loopt. 

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


18-01-2017

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor
herstel scheidingsmuurtjes achter 13 woningen, en kadastrale registratie en notariële overdracht.
 Voorafgaand zullen bewoners worden geïnformeerd over dit proces en verzocht worden een
intentieovereenkomst te tekenen.  

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


09-01-2017

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


09-01-2017

Het kerkbestuur Serooskerke heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in overname van de muur om de kerk tuin;
dit zal begin 2017 formeel worden afgerond. 

Met bewoners van 4 woningen Mijnsherenlaan zal begin 2017 worden afgesproken of eventuele overname
van een deel van de muur (25%) wel of niet doorgang zal vinden.

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


09-01-2017

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


13-09-2016

Het beheerplan is opgesteld dit is met maatregelen onderbouwd en de kosten zijn geraamd.
Het benodigde budget is in de begroting voor 2017 en verder opgenomen.
De werkzaamheden worden jaarlijks voorbereid en in uitvoering gebracht.

 


G
Tijd

Bouwkundige Werkzaamheden uitgevoerd.
Het streven is om in 2018 de werkzaamheden  uit te voeren en de muurtjes
te gaan overdragen. 

 

G
Geld

Als de eigenaren collectief instemmen met het voorstel kan het proefproject binnen de financiële kaders worden uitgevoerd.

Dit proefproject kan binnen de financiële kaders verlopen, e.e.a. afhankelijk medewerking aangrenzende bewoners.